همای گیلان، برای رفع بیکاری نیازمند افرادی هستیم که آشنا به صنعت و درد کشیده و جوان و با انگیزه باشند تا اشتغال جوانان را حل کنند.

٢١ مرداد روز صنایع کوچک است.

در شرایطی که در سخت ترین روزها و سال های تحریم ظالمانه قرار داریم بسیاری از صنایع بزرگ در کشور ما با مشکل روبه رو شده اند ولی صنایع کوچک و متوسط با مدیریت های درست و به روز و البته جوان و دارای انگیزه ، نه تنها به بن بست و تعطیلی نرسیده بلکه  این واحدهای صنعتی کوچک در شرایط یکسال اخیر با شتاب بیشتر و افزایش ظرفیت بیشتر در حال تولید و اشتغال هستند.

“اشتغال “و “تحرک “یکی از نکات کلیدی در سخنان مقام معظم رهبری برای صنایع کوچک بوده است. ایشان فرمودند:آن چیزی که در متن جامعه اشتغال و تحرک ایجاد میکند صنایع کوچک و متوسط است.

رهبری انقلاب در سخنان یکسال اخیرشان به نکته های خاصی اشاره داشتند که نشان دهنده آن است که کشور ما در آغاز چهل سال دوم نیازمند چه مدیریتی میباشد!
گام دوم انقلاب مشخصا تاکید میکند که کشور را باید نیروهای جهادی و جوان در دست بگیرند تا شعار ما میتوانیم را به منصه ظهور برسانیم.امروز برای گذار از شرایط سخت نیازمند جوانانی هستیم که انگیزه داشته باشند و به جای آنکه خود را همانند بعضی ارباب مردم بدانند خود را نوکر مردم و خادم مردم بدانند.

مردم و جوانان ما امروز افرادی را با نگاه جهادی و مؤمن و دارای انگیزه و خادم و نوکر میخواهند که وامدار هیچ جریانی نباشد و فقط وامدار مردم باشد.مردم و جوانان امروز مشکل دارند.برای رفع بیکاری نیازمند افرادی هستیم که آشنا به صنعت و درد کشیده و جوان و با انگیزه باشند تا  اشتغال  جوانان را حل کنند./ابریشم پرس

با کانال همای خبر همراه باشید