طی حکمی از سوی شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران، محمد عشقی بعنوان مشاور عالی در حوزه اموررسانه و روابط عمومی این کمیته منصوب گردید.

سوابق وی به شرح ذیل است:
شروع فعالیت سال ۱۳۶۸ مقام اول مسابقات استانی تئاتر دانش آموزی
کارگردان اولین تله تئاتر تلویزونی در سال ۱۳۷۲
از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۶ بعنوان نویسنده کارگردانی بازیگر و تهیه کننده در مرکز صداوسیما مشعول به فعالیت بود.

از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ بعنوان مشاور عالی در اتاق فکر سازمان صداو سیما
از سال۱۳۹۰ مسئول روابط عمومی هیئت تیراندازی استان
از سال ۱۳۹۳ مسئول روابط عمومی هیئت ووشو استان
از آغاز سال ۱۳۹۰ مسئول روابط عمومی سبک شائولین ووشو کشور
از آغاز سال ۱۳۹۳ مدیر روابط عمومی کمیته تربیت بدنی دبیرخانه شهرداری ها کلانشهر کشور

مسئول روابط عمومی کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرها ایران

و….

با کانال همای خبر همراه باشید