چاپ مطلب چاپ مطلب

علت لغو جلسه امروز شورا چه بود؟ وقت اضافه برای کمک به شهردار شدن جذب؟!

ابلاغ شرایط جدید باعث شد تا ائتلاف ۶ نفره که یک بار سعی کرده بود عبدالهی را بر کرسی شهرداری رشت بنشاند، در تصمیم خود با شک و تردید روبرو شود چراکه گفته می شد حجت جذب سابقه ۹ ساله مدیریت میانی را ندارد و انتخابش بعنوان شهردار رشت بار دیگر با مخالفت وزارت کشور روبرو خواهد شد. مخالفتی که می تواند منجر به پایان فرصت قانونی شورا برای انتخاب شهردار شود و در نتیجه شورا را در یک قدمی انحلال قرار دهد.

همای گیلان، جلسه امروز شورا که قرار بود با موضوع انتخاب شهردار رشت برگزار شود به دوشنبه موکول شد. تاخیر ۲ روزه در این روزهای حساس که شورای شهر رشت را می تواند در معرض انحلال قرار دهد اما علت این تاخیر چه بوده است!؟

ائتلاف ۶ نفره شورا اصرار عجیبی بر انتخاب شهردار از درون خود دارد. پس از عدم احراز صلاحیت عبدالهی این ائتلاف درنظر داشت تا حجت جذب بعنوان شهردار بعدی رشت منصوب کند اما ابلاغ شرایط جدید احراز صلاحیت شهرداران توسط معاون اول رییس جمهور تمام پیش بینی های صورت گرفته را برهم زد چراکه برای شهری مانند رشت ۹ سال سابقه مدیریت میانی یکی از شروط لازم برای احراز صلاحیت شورا محسوب می شود.

ابلاغ شرایط جدید باعث شد تا ائتلاف ۶ نفره که یک بار سعی کرده بود عبدالهی را بر کرسی شهرداری رشت بنشاند، در تصمیم خود با شک و تردید روبرو شود چراکه گفته می شد حجت جذب سابقه ۹ ساله مدیریت میانی را ندارد و انتخابش بعنوان شهردار رشت بار دیگر با مخالفت وزارت کشور روبرو خواهد شد. مخالفتی که می تواند منجر به پایان فرصت قانونی شورا برای انتخاب شهردار شود و در نتیجه شورا را در یک قدمی انحلال قرار دهد.

در چنین شرایطی تعلل ۲ روزه در برگزاری جلسه شورا کمی عجیب به نظر می رسد اگرچه گفته شد که علت لغو جلسه امروز عدم حضور برخی شورانشینان بوده است اما باید پرسید آیا ائتلاف ۶ نفره سعی کرده تا از این طریق ۲ روز بیشتر در وزارت کشور به رایزنی برای اخذ حکم جذب در صورت انتخابش توسط شورای شهر رشت بپردازد؟

آیا اصرار ۶ عضو شورا بر انتخاب شهردار بعدی از بین خودشان شورای پنجم را هم به سرنوشت شورای سوم دچار خواهد کرد./خزر

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

افتتاح راه آهن رشت – کاسپین عقب افتاد

افتتاح راه آهن رشت – کاسپین عقب افتاد طبق اعلام وزارت راه قرار بود امروز …