علوی با اشاره به خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز شهرداری رشت و سازمان های تابعه گفت: شهرداری رشت و سازمان های تابع آن یقینا در راستای گوش سپردن به فرامین رهبر انقلاب پس از این در وجه مورد نیاز و … به این مهم توجه خواهد نمود

 

همای گیلان، رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: حمایت و خرید کالاهای ایرانی در راستای ایجاد اشتغال در جامعه نقش مهم و غیر قابل انکاری ایفا می کند.

سید امیر حسین علوی اظهار کرد: یکی از اهداف نامگذاری سال ۹۷ به نام حمایت از مصرف کالاهای ایرانی در راستای ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی است.

وی افزود: منویات مقام معظم رهبری در راستای نامگذاری سال ۹۷ بسیار هوشمندانه و مدبرانه بوده و با توجه به شرایط نامناسب اشتغال در کشور این مهم راهگشا خواهد بود.

 علوی با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی نقش موثری در چرخه اقتصادی خانواده های ایرانی دارد، تصریح کرد: کالای ایرانی توسط مرد و زن ایرانی و در داخل این مرز و بوم تهیه و تولید می شود و از این جهت در بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد و … خانواده های ایرانی داشته و موجب توسعه فضای کسب و کار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت افزود: شورای اسلامی و شهرداری رشت در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از مصرف کالاهای ایرانی با دقت نظر ورود کرده و به این مهم تاکید خواهد داشت.

وی با اشاره به خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز شهرداری رشت و سازمان های تابعه گفت: شهرداری رشت و سازمان های تابع آن یقینا در راستای گوش سپردن به فرامین رهبر انقلاب پس از این در وجه مورد نیاز و … به این مهم توجه خواهد نمود و تمام تلاش خود را در اجرایی کردن و تحقق شعار سال ۹۷ به کار خواهیم گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در خاتمه بیان کرد: به شهردار رشت و مدیران سازمان های زیر مجموعه تاکید دارم که در راستای تحقق شعار سال ۹۷ تلاش کنند و با محقق شدن این مهم شاهد بهبود وضعیت اشتغال، اقتصاد و گردش چرخه های تولید باشیم.