برادر مرحوم شعبانی در جلسه امروز شورای شهر رشت اظهار کرد: محلی که برادرم فوت کرد فاقد روشنایی لازم بوده و امیدوارم این آخرین حادثه ای باشد که به وقوع پیوسته است.

همای گیلان، به نقل از دیارمیرزا، صبح امروز، در صحن شورای شهر رشت از خانواده پاکبان مرحوم بیژن شعبانی که چندی پیش حین انجام وظیفه طی یک سانحه رانندگی درگذشته بود تجلیل شد.

برادر مرحوم شعبانی در این جلسه اظهار کرد: محلی که برادرم فوت کرد فاقد روشنایی لازم بوده و امیدوارم این آخرین حادثه ای باشد که به وقوع پیوسته است.
وی با تاکید بر اینکه برادرم مدام در حال فعالیت بود و با حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان زندگی واقعا سخت و طاقت فرسا است، امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که مستمری برادرم به خانواده اش تعلق بگیرد تا مشکلات مالی وی برطرف شود.
شعبانی با اشاره به اینکه باید بر روی نحوه فعالیت شرکت های پاکبانی نظارت شود بیان کرد: چنین شرکت هایی موظف هستند که کارگران خود را تحت پوشش بیمه عمر و حمایتی قرار بدهند و نوشدارو پس از مرگ سهراب برای پاکبانان اهمیتی ندارد.

بعد از پایان سخنان برادر این پاکبان، محمد حسن علیپور با اشاره به جریان انتخاب شهرداری رشت، اظهار کرد: به من می گویند فساد اخلاقی دارم و همه اینها در جریان انتخاب شهردار برای بنده رقم خورد.
علیپور با بیان اینکه در صحن شورای رشت تنها هستم، افزود: در شورای رشت فقط خدا را دارم و در جریان این اتفاقات انتخاب شهردار تهمت های فراوانی به بنده زدند.