چاپ مطلب چاپ مطلب

عیدفطرپاداش خداوندبربشریت/ پریسامنعم

اختصاصی همای  گیلان: واژه ” عید “ازریشه وبن مایه عود گرفته شده است ،وبه معنای بازگشت می باشد.منظور از استعمال واژه عید درواقع بازگشت دوباره ی اولین روز سال است وبه زبان عامیانه تر میتوان گفت :بهار شکوفایی از راه رسیده است وبه دنبال آن خوشی و سعادت همراه است.
وبه عبارت کلی عید مظهر بازگشت وحلول دوباره ی یک روز خاص ومبارک ازسال رامی رساند.

پریسا منعم 2
مسلمانان دربین اعیاد خود عیدی دارند به نام “عید فطر”
که کامل کننده ی سایر عیدها می باشد
که دلالت بر رجوع بر فطرت انسانی دارد.
فطرت انسان با خداپرستی وایمان سرشته شده وهر مخلوقی بر سرشت خداپرستی زاده می شود.اما چرخه ی روزگار فطرت انسان را درطیف مسیر زندگی دنیوی با غبار تمایلات نفسانی و دنیوی آلوده میکند وفطرت زیبای انسان را ازدرخشش تمام بازمی دارد.
درحدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص)که میفرماید:

((کل مولود علی الفطره …
هر نوزادی برفطرت اسلام ودین خالی ازشرک آفریده شده است .))

درواقع فطرت آینه تمام معنای خداوندیست که، راهنمای همه انسانها به سوی کمال است.
باید کوشید تاغبار تعلق دنیوی آن را مخدوش نسازد،
ودرپرتو جهاد اکبریه وبه ویژه ماه رمضان
خودرا به این مرحله پاک سازی رساند تا از انوار الهی بهره مند شد.

به مسیرجام آن گه نظرتوانی کرد
که خاک میکده کحل بسر توانی کرد
جمال یار ندارد نقاب و پرده دری
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
…………..

ورمضان،فرصتی است تا انسان بتواند با تمرین ودریافت وجلب بیشتر رضایت الهی باردیگر غبارزنگارگرفته بر سیرتش را صیقل دهد و به خداپرستی ناب رجعتی دوباره کند.
اول ماه شوال “راعید فطر “میگویند،که روز پاداش خداوندی بربشریت است
پس کلام خود را با نوای زیبای این دعا مزین کنیم .

الله اکبر الله اکبر،لااله الا الله و ولله اکبر…وله لله الحمد والحمدولله علی ماهدانا وله الشکر علی ما اولینا…..!!

ویادآوری میکنیم که خداوند بی همتا بزرگتر از آن است که وصف شود ،
آری چنین است ،معبودی جز خدای یکتا وبی همتا نیست ،حمدو سپاس اختصاص به ذات خدا دارد، وبه خاطر آن که ما رابه سوی خوبی رهنمون میسازد.

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

پریسا.منعم
دانشجوی ارشد ادبیات فارسی

 

14380610577

About سردبیر

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …