چاپ مطلب چاپ مطلب

فوریت های اورژانس اجتماعی/ بهزیستی لاهیجان

اختصاصی همای گیلان:در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مشکلات آنها تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین واجرا می شود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . گرچه این برنامه ها می تواند حسب شرایط مختلف موجوددر کشور ها متفاوت باشد اما آنچه که مهم می باشد این است که بتوان مسایل و راهکارهای مناسب، شناخته و اجراشوند. یکی از این برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران “برنامه اورژانس اجتماعی” می باشد که حاصل فعالیت چندساله سازمان بهزیستی کشور است. این برنامه که بر اساس بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور شکل گرفته، تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) ، تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار) و پایگاه اورژانس اجتماعی ( پایگاه خدمات اجتماعی) است. در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی : “تخصصی بودن”، “به موقع بودن” و “در دسترس بودن” مدنظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور “محدود به زمان و مکان” نگردد و “رویکرد فعال” جایگزین رویکردغیر فعال شود و “اجتماع (جامعه) محوری” در برنامه ها عملیاتی شود. این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی(نیروی انسانی)،کاهش دیوان سالاری اداری ، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت ، فراگیری و …. را در پی دارد.index
این برنامه قصد دارد تا “مداخلات روانی – اجتماعی” را قبل “از مداخلات قضایی و انتظامی” و حتی در کنار این نوع
مداخلات جایگزین کند که این مسئله در “پیشگیری از وقوع جرم” و” قضازدائی” نیز نقش مهمی ایفا می کند.
“شناسایی آسیبهای اجتماعی شایع و در حال شیوع” بصورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه
صورت می پذیرد.. در واقع این نوع مداخلات تاثیر گذاری “تئوری بر چسب” را به حداقل خواهد رساند تا زمینه ای

برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم باشد.
اصول اورژانس اجتماعی:
• حذف آسیبهای اجتماعی ممکن نیست اما با برنامه ریزی مناسب می توان آن را کنترل کرد.. به دلیل ماهیت فرابخشی آسیب های اجتماعی،در اجرای این برنامه همکاریهای درون سازمانی و برون سازمانی
نقش بسزایی دارد.
• کار تیمی در این برنامه بسیار مهم است.
• به فرد،خانواده و جامعه توجه می شود.
• برنامه و مداخله باید با رویکرد علمی باشد.
• مسئله یابی بموقع،فعال بودن و پاسخگو بودن در این برنامه مهم است.
• به توانمند سازی اجتماع محور با رویکرد منطقه ای و محلی توجه می شود.
• فراگیر بوده و جامعیت دارد
• زمینه مشارکت سازمان های مردم نهاد(نهاد های مدنی) فراهم می شود.

• اهداف:
• کنترل و کاهش بحران های فردی ، خانوادگی و اجتماعی
• در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه
• ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی ازطریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع
• ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی
• جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضائی انتظامی
• انجام مداخلات روانی اجتماعی در کنار مداخلات قضائیپ قضازدائی و پیشگیری از جرم
گروههای هدف:
• زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد
• زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی

• افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند.
• کودکان خیابانی و کار
• همسران آزار دیده
• کودکان آزار دیده
• مبتلایان به اختلال هویت جنسی
• دختران و پسران فراری از منزل
• سالمندان و معلولین آزار دیده
• افراد بی خانمان
• بیماران روانی مزمن
• سایر افراددر کلیه سنین که در شرایط بحرانی ویژه قرار دارند.
افراد میتوانند به صورت خود معرف و یا با معرفی واحد سیار اورژانس اجتماعی(۱۲۳) و خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳)و یا با معرفی از طریق مراجع قضایی ، انتظامی، سازمانها و نهادهای ذیربط و … به مرکز مراجعه نموده و از خدمات این مرکز به صورت رایگان و شبانه روزی و یا به صورت سرپایی و نگهداری موقت ارایه می گردد بهره مند گردند . در این مرکز پس از پذیرش، ارزیابی های تخصصی اجتماعی ، روانشناختی ، بهداشتی و درمانی ، حقوقی تیم تخصصی مرکز ( متشکل از مسوول مرکز ، مددکار اجتماعی ، روانشناس ، روانپزشک ، مشاور حقوقی ) با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل مراجع ، تصمیم گیری نموده و سپس نسبت به ارایه خدمات تخصصی به افراد اقدام می گردد . خدمات تخصصی مرکز شامل خدمات مددکاری اجتماعی ، خدمات روانشناسی ، خدمات روانپزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، خدمات حقوقی و خدمات آموزشی و تربیتی می باشد.

اورژانس اجتماعی بهزیستی لاهیجان

About

Check Also

“بخش سلامت شهرستان املش در مسیر  بازدید رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان املش

“بخش سلامت شهرستان املش در مسیر بازدید رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان …