چاپ مطلب چاپ مطلب

لیست زائرانی که بعد از حادثه منا به کاروان مراجعه نکرده اند تا این لحظه

همای گیلان:لیست زائرانی که بعد از حادثه منا تا ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه پنجم مهرماه به کاروان خود مراجعه نکرده اند ، بدین شرح اعلام می گردد :

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره کاروان

۱

عبدالرسول

ابراهیمی

۲۴۰۱۰

۲

نوربخش

ابراهیمی

۳۰۲۷۸

۳

ابراهیم

احمد جامی

۴۸۰۱۷

۴

مردان

احمدی

۳۰۲۷۸

۵

سید علی

احمدیان زاده

۱۹۰۵۴

۶

محمدصادق

اخوان

۱۷۲۴۸

۷

غلامحسین

ارفاقی

۱۷۲۹۱

۸

حسین

استخری

۲۴۰۱۹

۹

حسن

اسحاقی

۱۳۰۵۳

۱۰

علی

اسد زاده

۳۰۲۷۸

۱۱

سلمان

اسدی

۴۰۰۱۱

۱۲

وحید

اسلامی

۲۴۰۱۹

۱۳

محمد

اسمعیلی

۱۷۲۴۸

۱۴

فرضعلی

اصغری

۳۰۲۷۸

۱۵

موسی

افغانی اصل

۱۰۰۰۳

۱۶

غلام حسین

الله وردی

۱۸۰۰۳

۱۷

زهرا

الیاسی

۱۲۰۱۲

۱۸

رمضان

امید علی

۴۱۰۲۳

۱۹

داود

امیرآبادی

۲۴۰۱۰

۲۰

مرادعلی

انجیدنی

۱۹۰۳۳

۲۱

حمیدرضا

انزایی

۲۸۱۵۹

۲۲

آی جمال

ایری

۳۸۰۳۶

۲۳

جمشید

ایزدنیا

۳۰۰۲۸

۲۴

عزت اله

ایزدی

۲۴۰۱۰

۲۵

علی اصغر

ایزدی

۳۰۲۷۸

۲۶

اوغل بی بی

اینچه برون

۳۸۰۱۷

۲۷

سلیم

ایور

۱۲۰۱۲

۲۸

مرادی

آب روش

۲۹۰۱۲

۲۹

آمنه

آق

۳۸۰۱۷

۳۰

محمد

باقری

۴۰۰۱۱

۳۱

حسن

باهرخواه

۱۹۳۷۳

۳۲

محمدعلی

بدیعی

۳۰۲۷۸

۳۳

محمدباقر

بذار چمازکتی

۳۰۲۷۸

۳۴

عطاء اله

برزگر

۲۴۰۱۰

۳۵

محمد

برزگر

۲۸۱۵۹

۳۶

بالا اوغلان

برگستان

۱۰۱۱۶

۳۷

صفرجان

بزرگی

۲۹۰۱۲

۳۸

حبیب اله

بزمی

۱۹۳۷۳

۳۹

حسین

بغلانی

۲۰۲۰۶

۴۰

علیرضا

بنیادی

۲۹۰۱۲

۴۱

حسین

بنیسی

بعثه رهبری

۴۲

علیرضا

بهاری دلال

۱۳۰۷۷

۴۳

محمدعلی

بهرام پور

۲۸۱۵۹

۴۴

بهرام

بهرامیان

۱۸۰۰۳

۴۵

بایرام

بی بی داز

۳۸۰۳۶

۴۶

حسن

بیت غانم

۲۰۲۰۶

۴۷

قدرت

پاپی

۲۹۰۱۲

۴۸

تاج محمد

پاریخی

۳۸۰۱۷

۴۹

ناز محمد

پدری

۳۸۰۳۶

۵۰

محمدعلی

پناهی

۲۹۰۱۳

۵۱

عبدالناصر

پیروتی

۱۲۰۱۲

۵۲

محمدامین

پیروتی

۱۲۰۱۲

۵۳

عثمان

پیروتی

۱۲۰۱۲

۵۴

حسین

پیروی اکبرآبادی

۲۴۰۱۶

۵۵

حبیب

ترابی

۲۸۱۵۹

۵۶

علی

تقوی طلب

۱۹۰۲۹

۵۷

معین

تقوی کویتانی

۳۰۰۲۸

۵۸

مصطفی

تودویی

۲۹۰۱۲

۵۹

عبد الله

توغدری

۳۸۰۳۶

۶۰

علی

ثامنی

۲۸۱۵۹

۶۱

محمد

جاتن

۱۹۰۲۹

۶۲

صفرعلی

جان بزرگی

۲۹۰۱۲

۶۳

عبد العلی

جان زمین

۳۸۰۳۶

۶۴

سید نصراله

جعفری

۳۰۰۲۸

۶۵

سیدمهدی

جعفری

۳۰۲۷۸

۶۶

عباس

جعفری

۳۰۲۷۸

۶۷

محمد رضا

جلالی خیرآباد

۱۷۷۷۵

۶۸

محمد

جمهور

۴۱۰۲۳

۶۹

عبد الصالح

جهانبازی

۱۸۰۰۳

۷۰

عباسعلی

جوزی

۱۳۰۲۰

۷۱

عزیز

چاچ

۱۲۰۱۲

۷۲

جواد

چکشی

۲۹۰۱۳

۷۳

اسماعیل

چوپان نیک

۱۲۰۱۲

۷۴

علی

حاجی پور

۳۹۰۰۹

۷۵

زلیخا

حاجی زاده

۱۲۰۱۲

۷۶

پرویز

حبیبی

۲۹۰۱۲

۷۷

سیدحسین

حجتی

۲۹۰۱۲

۷۸

محمد

حسن پور

۳۰۲۷۸

۷۹

مهدی

حسنی برنجستانی

۳۰۲۷۸

۸۰

رضا

حسینی

۱۰۰۰۳

۸۱

سیدحسن

حسینی

۱۹۰۳۳

۸۲

سید احمد

حسینی

۱۹۰۳۳

۸۳

ناصر

حسینی

۵۰۰۵۰

۸۴

سیدحسین

حسینی

بعثه رهبری

۸۵

سیدحمیدرضا

حسینی

بعثه رهبری

۸۶

علی میرزا

حسینی دهقانی

۲۴۰۱۶

۸۷

حسن

حسینی مقدم

۴۸۰۲۲

۸۸

عبداله

حصاری

۱۹۰۲۹

۸۹

محمد

حکیمی راد

۴۹۰۰۱

۹۰

صفر محمد

حیدری

۳۸۰۳۶

۹۱

اشکان

حیران

۱۲۰۱۲

۹۲

مهدی

خادم دزفولی

۱۷۷۷۵

۹۳

علی محمد

خادم زاده

۲۴۰۱۹

۹۴

عبداله

خادمی

۱۲۰۱۲

۹۵

احمد

خادمی

۲۴۰۱۶

۹۶

حیدر

خاکسار حقانی

۱۸۰۰۳

۹۷

مرتضی

خالو احمدی

۲۴۰۱۰

۹۸

حسن

خان پایه

۱۲۰۱۲

۹۹

ولی اله

خانی

۲۴۰۱۶

۱۰۰

محمد

خجسته

۱۱۱۷۶

۱۰۱

احمد

خرمالی

۳۸۰۱۷

۱۰۲

ابوالقاسم

خلیلی

۲۹۰۱۲

۱۰۳

گلی

خمانیری

۱۲۰۱۲

۱۰۴

حسن

خواجه پور

۲۴۰۱۶

۱۰۵

ماشااله

خورشیدوند

۲۹۰۱۲

۱۰۶

فتح اله

دارایی

۳۰۲۷۸

۱۰۷

غلامرضا

داغستانی

۱۹۰۳۳

۱۰۸

حسن

دانش

بعثه رهبری

۱۰۹

مهدی

درستکار

۳۴۱۷۸

۱۱۰

رضا

درودی

۱۷۹۹۹

۱۱۱

حمید

دریانورد

۲۴۰۱۶

۱۱۲

ابوالفضل

دشتی

۱۹۰۳۳

۱۱۳

قربان بی بی

دهقان پور اینچه برون

۳۸۰۱۷

۱۱۴

محمد

دوست علیزاده

۱۹۳۷۳

۱۱۵

یوسف

دولتی

۱۷۰۸۲

۱۱۶

طویقلی

دولو

۳۸۰۰۲

۱۱۷

هادی

ذاکری

۱۹۲۸۹

۱۱۸

محمد

ذاکری

۲۴۰۱۹

۱۱۹

حجت اله

رجبی

۳۰۲۷۸

۱۲۰

مصطفی

رحمانی

۲۴۰۳۷

۱۲۱

امیر

رحمت نیا

۱۹۰۲۹

۱۲۲

حسن

رحیمی

۴۰۰۱۱

۱۲۳

قاسم

رسام

۲۹۰۱۲

۱۲۴

گشتاسب

رستمی

۱۸۰۰۳

۱۲۵

سیدعلی محمد

رشیدآبادی

۱۹۰۳۳

۱۲۶

محمدمهدی

رضاپور

۳۹۰۰۹

۱۲۷

علی اکبر

رضازاده

۳۰۰۰۵

۱۲۸

علی اصغر

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۲۹

محسن

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۳۰

محمدجواد

رضی کاظمی

۲۸۱۵۹

۱۳۱

غضنفر

رکن آبادی اصل

بعثه رهبری

۱۳۲

حبیب اله

رمضانی

۱۹۳۷۳

۱۳۳

احمد

رهبری

۴۱۰۲۱

۱۳۴

سید محمدرضا

روحانی

۱۷۲۴۸

۱۳۵

محمد

روزبهانی

۲۹۰۱۳

۱۳۶

بی بی

روشن تکه

۳۸۰۱۷

۱۳۷

علی اصغر

روشن روان

۱۹۰۰۹

۱۳۸

یداله

روین تن

۳۰۲۷۸

۱۳۹

غلام حسین

زارع

۲۴۰۱۹

۱۴۰

جلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۴۱

خلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۴۲

عبدالغفور

زراعت دوست

۱۹۴۰۲

۱۴۳

حسن

زردی

۱۹۰۲۹

۱۴۴

علیرضا

زرگریان

۲۹۰۱۳

۱۴۵

معصوم

زمانی

۴۱۰۲۳

۱۴۶

حسین

سبیانی

۱۹۰۲۹

۱۴۷

عبد محمد

ستاری

۱۸۰۰۳

۱۴۸

احمد

ستوده

۱۰۰۰۳

۱۴۹

نصرت الله

سعیدی

۱۷۲۹۱

۱۵۰

محمد

سعیدی زاده

بعثه رهبری

۱۵۱

مریم

سلطانی

۱۲۰۱۲

۱۵۲

ولی

سلطانی

۱۷۲۷۲

۱۵۳

اسماعیل

سلیمانیان

۱۹۰۲۹

۱۵۴

عبدالرضا

سلیمی

۲۴۰۱۰

۱۵۵

علی

سمنانی

۱۹۰۲۹

۱۵۶

غلام عباس

سهیلی

۲۴۰۳۷

۱۵۷

نور سلطان

شادکام

۳۸۰۰۲

۱۵۸

غلام رضا

شاکرین

۲۴۰۳۷

۱۵۹

رجبعلی

شاه رجبیان

۱۳۰۵۳

۱۶۰

مرتضی

شاهپوری

۱۳۰۷۷

۱۶۱

احمد

شاهی اقدم

۱۲۰۱۲

۱۶۲

حسن

شبانی

۱۳۰۷۷

۱۶۳

کریم

شجاع پیره

۱۹۳۷۳

۱۶۴

حبیب اله

شریفی

۲۴۰۱۰

۱۶۵

سیدمحمدحسین

شفیعی

۱۷۲۴۸

۱۶۶

محمود

شماعیان

۱۷۲۰۲

۱۶۷

علی اصغر

شهرآبادی

۱۹۲۸۹

۱۶۸

ابوالفضل

شورابی

۱۹۰۲۹

۱۶۹

حسین

شورایی

۱۹۰۲۹

۱۷۰

حسین

شیخانی

۱۹۰۳۳

۱۷۱

ساراگل

شیروانی

۳۸۰۱۷

۱۷۲

علی

صابری فودانی

۱۳۰۷۷

۱۷۳

علی اصغر

صالحی

۲۸۱۵۹

۱۷۴

عبدالخالق

صداقت فر

۱۳۰۷۷

۱۷۵

حسام الدین

صدیقی

۴۸۰۱۷

۱۷۶

علی

صرفی

آشپزخانه ابوالجدایل

۱۷۷

محبوب

صمدیان

۱۰۰۰۳

۱۷۸

دردی

طاهری

۳۸۰۰۲

۱۷۹

عبدالحمید

طاهری

۴۸۰۱۷

۱۸۰

غلام رسول

طاهری

 

۱۸۱

عید محمد

طریک

۳۸۰۱۷

۱۸۲

یوسف

طلابی

۳۸۰۰۲

۱۸۳

آنا قلی

ظفر

۳۸۰۱۷

۱۸۴

ولی اله

عابدی

۱۳۰۷۷

۱۸۵

مسلم

عارف

۳۵۰۱۰

۱۸۶

اصغر

عباسی

۱۳۰۵۳

۱۸۷

زینب

عبدیان

۱۲۰۱۲

۱۸۸

عیدی محمد

عزیزی سورشجانی

۱۸۰۰۳

۱۸۹

محمود

عزیزیان

۱۲۰۱۲

۱۹۰

غلامحسن

عشقی

۱۹۰۲۹

۱۹۱

علی

عطایی

۱۹۰۳۳

۱۹۲

عباس

علی آبادی

۱۹۰۲۹

۱۹۳

حسینعلی

علی پور دستنایی

۱۸۰۰۳

۱۹۴

ارسلان

علی نژاد

۱۹۳۷۳

۱۹۵

مهدی قلی

علیپور فیل آبادی

۱۸۰۰۳

۱۹۶

رحمت اله

عمو هادی

۱۳۰۷۷

۱۹۷

بهمن

غفاری پور

۱۳۰۷۷

۱۹۸

حسن

فتح ابادی

۱۹۰۳۳

۱۹۹

عبدالعزیز

فرح

۲۴۰۱۶

۲۰۰

خلیل

فرخ

۱۶۱۳۳

۲۰۱

براتعلی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۲۰۲

محمدحسن

فرخاری

۱۹۰۳۳

۲۰۳

نورمحمد

فلاح نژاد

۳۰۲۷۸

۲۰۴

محمدمهدی

فلاح هروی

۱۹۰۲۹

۲۰۵

احمد

فهیما

 

۲۰۶

حسن

فهیمی

۳۵۱۹۵

۲۰۷

علی اصغر

فولادگر

بعثه رهبری

۲۰۸

محمد جواد

فیاض

۱۸۰۰۳

۲۰۹

گلی

قادری

۱۲۰۱۲

۲۱۰

غلام عباس

قادری

۱۹۳۷۳

۲۱۱

نوح علی

قاسمی

۱۰۰۰۳

۲۱۲

جلیل

قاسمی

۲۴۰۱۶

۲۱۳

غلامعباس

قاسمی

۲۹۰۱۳

۲۱۴

هدایت

قاسمی

۳۰۲۷۸

۲۱۵

عبد الحلیم

قاضی

۳۸۰۳۶

۲۱۶

سبزخدا

قائد رحمت

۲۹۰۱۲

۲۱۷

گلنار

قدیری

۴۸۰۱۷

۲۱۸

ناصر

قربان نیا میرک محله

۱۷۲۴۸

۲۱۹

صاحب علی

قربانی

۱۰۰۰۳

۲۲۰

حسین

قربانی مهر

۴۱۰۲۳

۲۲۱

علی اکبر

قمری

۴۸۰۲۲

۲۲۲

قاسم

قنبری

آشپزخانه ابوالجدایل

۲۲۳

خدیجه

قنبری

 

۲۲۴

سیدحماد

قهستانی

۱۷۲۴۸

۲۲۵

جان گل

قوچوق

۳۸۰۳۶

۲۲۶

اوقل بی بی

قورچایی

۳۸۰۱۷

۲۲۷

محمد رضا

کارگر

۳۴۱۷۸

۲۲۸

کاری بای

کاری بای

۳۸۰۱۷

۲۲۹

حسن

کاشفی

۱۹۰۳۳

۲۳۰

میثم

کاظمی

۱۷۷۷۵

۲۳۱

عبداله

کاظمی

۳۰۰۰۵

۲۳۲

یوسف

کاکویی

۲۸۱۵۹

۲۳۳

محمد

کامل

۱۶۱۳۳

۲۳۴

کیک

کر

۳۸۰۱۷

۲۳۵

حسین

کرابی

۴۰۰۱۱

۲۳۶

علی

کریم لو

۱۳۰۷۷

۲۳۷

محمد علی

کریمی

۱۳۳۲۲

۲۳۸

جاجی

کریمی

۳۸۰۳۶

۲۳۹

منصور

کشفی

۱۰۰۰۳

۲۴۰

یگن دردی

کلته

۳۸۰۱۷

۲۴۱

محسن

کمیلی مقدم

۱۹۰۳۳

۲۴۲

سید جعفر

کهنه

۱۹۲۸۹

۲۴۳

الیاس

کوسلی

۳۸۰۰۲

۲۴۴

فیض الله

کیوانی

۱۸۰۰۳

۲۴۵

مجتبی

گرجی

۲۹۰۱۲

۲۴۶

بی بی عایشه

گرگانی

۳۸۰۱۷

۲۴۷

عبد الباقی

گل چشمه

۳۸۰۳۶

۲۴۸

حسن

گلشنی

۱۳۰۵۳

۲۴۹

محمد

گلشنی

۱۹۰۳۳

۲۵۰

علی

گمارلو

۱۶۱۳۳

۲۵۱

غلامرضا

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۵۲

فتح اله

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۵۳

عبدالرحمن

لطیفی

۱۶۰۱۱

۲۵۴

گلدی بای

مارامائی

۳۸۰۱۷

۲۵۵

حبیب اله

ماروسی

۱۹۰۳۳

۲۵۶

بهرام

مجد

۲۴۰۱۹

۲۵۷

علی اصغر

محرابی

۱۸۰۰۳

۲۵۸

اراز بی بی

محمد آلق

۳۸۰۱۷

۲۵۹

نازدار

محمدی

۱۲۰۱۲

۲۶۰

محمد

محمدی

۱۹۰۳۳

۲۶۱

علی اکبر

محمدی سرک

۴۱۰۲۳

۲۶۲

بایرام سلطان

مختوم نژاد

۳۸۰۱۷

۲۶۳

طهماس

مرادی

۲۹۰۱۲

۲۶۴

مصطفی

مرتضایی

۱۷۷۷۵

۲۶۵

سید رضا

مرتضوی

۳۸۰۳۷

۲۶۶

فواد

مشعلی

بعثه رهبری

۲۶۷

حسن

مشهدی خوشخو

۱۹۱۰۰

۲۶۸

لطیف

مشهدیان

۳۰۲۷۸

۲۶۹

عباس

معلمی اوره

۱۳۰۷۷

۲۷۰

رجب محمد

مغفوری

۳۸۰۱۷

۲۷۱

عطاء اله

منصوری

۲۴۰۱۰

۲۷۲

بهرام

مهدیان

۱۸۰۰۳

۲۷۳

غلامعلی

مهربانی

۱۹۰۳۳

۲۷۴

سیدحسن

موسوی

۲۸۱۵۹

۲۷۵

سیدمحمد

موسوی

۲۹۰۱۲

۲۷۶

مصطفی

موسوی

۳۰۰۲۸

۲۷۷

محمد رضا

موید زاده

۳۵۰۱۰

۲۷۸

ابراهیم

میان آبادی

۱۹۲۸۹

۲۷۹

عمار

میرانصاری

بعثه رهبری

۲۸۰

سیدحمید

میرزاده

بعثه رهبری

۲۸۱

غلامعباس

میرزایی

۲۹۰۱۳

۲۸۲

مرجان

نازقلی چی

۳۸۰۱۷

۲۸۳

ابراهیم

ناصری

۴۸۰۱۷

۲۸۴

فرحناز

ناصری

۴۸۰۱۷

۲۸۵

فرهاد

نجفی

۱۸۰۰۳

۲۸۶

عبدالعزیز

نساج

۱۶۰۱۱

۲۸۷

علیرضا

نظری

۱۷۲۹۱

۲۸۸

غلامعلی

نظری

۱۹۳۷۳

۲۸۹

سلطانعلی

نفر شلمزاری

۱۸۰۰۳

۲۹۰

حسین

نورانی

۱۹۲۸۹

۲۹۱

سیدبیژن

نوربخش

۲۸۱۵۹

۲۹۲

بی بی فاطمه

نیاز پیر مرادی

۳۸۰۱۷

۲۹۳

عبدالمجید

نیک روان

۱۷۲۴۸

۲۹۴

ابراهیم

هادی

۱۳۳۲۲

۲۹۵

حسن

همایونی

۳۹۰۰۹

۲۹۶

علی

همت زاده

۲۴۰۱۹

۲۹۷

سیامک

همتیان سورکی

۱۸۰۰۵

۲۹۸

نصرت الله

واحدی

۲۴۰۳۷

۲۹۹

محمدرضا

واعظیان

آشپزخانه ابوالجدایل

۳۰۰

قربان

یعقوبیان

۳۰۲۷۸

۳۰۱

سید ابوالقاسم

یغطین

۲۴۰۱۹

۳۰۲

رحمت اله

یوسفی

۳۰۲۷۸

۳۰۳

جواد

یونسی زاده

۴۱۰۲۱

۳۰۴

مجید

یونسیان

۱۷۷۷۵

About سردبیر ارشد

Check Also

نظرعلی علیزاده:ریشه های انحرافی در انتخابات باید زدوده شود

ریشه های انحرافی در انتخابات باید زدوده شود سردار نظر علی علیزاده نامزد دوازدهمین دوره …