چاپ مطلب چاپ مطلب

ما و امام حسین (ع)/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان، اوبرای احیا و ارتقا ی دین و دانشی گام نهاد که حیات طیبه را بقا و نجات را ممکن سازد و ابزاری به جز خون پاک و درک و فهم قدسی در اختیار نداشت.

تاثیر ناله فرا زمینی و آسمانی و سرخ او ,جز به قلم و کتابت میسرنگردد و دور گردون و چر نیلو فری دهر,به حکمت و دانش مسخر شوند و فرمانبرداری کنند و در قصر خلیفهالهی ما,غلامی و دلبری کنند.

کلکم راع و کلکم مسئول ِ فریاد سرخ تاریخی او را تفسیر به تدبیر کنیم ومسئولیت ِ نقادی را با مصونیت ِ نقالی ی خرافی زمینگیرنکنیم واز حسین بتی در تاریخ نسازیم بلکه در راه مستمر سرخ او، بت ها بر اندازیم .

اینک که به مدد تکنولوژی ار تباطات,ایدئولوژی خرافات در ترازوی نقد و نقادی قرار گرفته و شایستگی ها و بایستگی ها ودانایی و توانایی در فلسفه راه اوعیان و بیان شده,پس سزاست نقد ناصحان بشنویم و سلک صالحان بجوییم ودر تبیین مسئولیت نقادی ی منصفانه، به مفهوم واقعی آن بکوشیم وهشدارکه به دام مصونیت نقالی ی خرا فات نیفتیم که استعداد ها در افکار و افراد ضایع و زایل کند .

نقد خرافات را پیشه تا اندیشه ریشه دوانده وجهل و جور و فقر و تباهی و…..رانده شود. با قلم ,نفیر حسینی در صور اسرافیل برای محشر کبری زنیم تا خفتگان بیدار و خواجه گان هشیار که بانگ الرحیل سر رسید و خواب مُلکُ و مَلک بسر رسید وهشدارکه زوزه سیاه طوفان خرافات نفیر کشد تا همه چیز به زیر کشد وعند لیبان خاموش و خماران مدهوش وخیر خواهان بیهوش شوند .

پس با قلم و نقادی، تدبیر کنیم وغول جهل وخرافات را زمینگیر کنیم و عِلم وحِلم را از همگان و ابنا بشر بیاموزیم و با کسی در نیامیزیم که استعداد ها پرپر و فرصت ها به هدر و دیوفقرو خرافات, قصد میدان کند و همه چیز ویران کند و مام وطن را کنام پلنگان و شیران کند.

مداد العلما را حامدی و خون شهدا را حافظی کنیم وبهر آندو برای مام وطن حسینی ونون والقلم را یسطرونی کنیم وعشق و بخشش و برابری راصدا کنیم وندای حسینی را لبیک وباعشق ِ شمیم ِ قلم,فریاد از خاک به افلاک بریم و واعظان را ندا دهیم که در سرا پرده ,خلوت نکنند ودر عصر روشنایی قلم و ارتباطات ,غفلت نکنند وعِرض خود وزحمت ملت نبرند .

ایران را سرای امید کنیم و رخ و چهره همگان به عشق ِ حسینی سپید کنیم ومام وطن ممزوج به دین حنیف کنیم وقرآن محمدی ,چون حافظ ومولانا بلیغ کنیم وعشق همگانی و همراهی را فروزان کنیم وبه فرزانگان و شهریاران پیام دهیم که جملگی حسینی شوید که وقت تنگ است وپگاه جنگ است وباید به لشکر جهل و فقر و تباهی و خرافات زنیم و لانه زنبوران و ستوران و موران وددان رااز صومعه عشاق ,فراری و توسعه را پایداری بخشیم.

خنا سان و کناسان و دلواپسان به سیاق عشق وطن جور نشوند واز بهر خود خواهیها ,خرافات و فقررا حاکم و مام وطن را رنجورکنند .قلم ها را حسینی کنیم و هشدار دهیم که:
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.

جلال میرزااقایی

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …