چاپ مطلب چاپ مطلب

معضلی به نام زباله ؛ صورت جلسات پشت سرهم، از اقدام خبری نیست/ به قلم مدیرمسئول همای گیلان


اختصاصی همای گیلان: سالهاست که استانهای شمالی در معضلی به نام زباله دست و پا می زنند و مسئولین هم پیامهای نشست خود را در مورد حل زباله به گوش مردم و مسئولین رده پایین تر می رسانند.
به طوریکه امروز اطلاعات مردم به حدی در مورد ضرر و زیان زباله بالا رفته است که هر کدام می توانند مدرس درجه یک مضرات زباله در دانشگاها باشند.
و مسئولین عزیز هم هر چندگاهی وقتی تجمعات یا اعتراضات مردمی را می ببنند قول سریع السیر در جهت حل مشکل می دهند.
صدالبته احداث زباله سوز نیازمند هزینه های زیادی می باشد و از عهده شهرداری های مستاصل از مخارج روزانه خود بر نمی اید اما می توانند بسیاری از چالش های روزمره را پاسخگو باشند و معضلات اولیه را حل کنند منتهی نشست های انها بر اساس ذخیره های ذهنی نیست و مصداق نشستند، گفتند و برخاستند است و بسیاری از حرفهای انها در همان محفل خلاصه می شود.
در مورد زباله شرق گیلان خبر می رسد یکی از شهرهایی که چندین سال با مشکل زباله دست پنچه نرم می کرد و با امدن شهردار جدید مشکل زباله حل و به کارخانه کمپوست هدایت می شود اما برای دفن رجیکت مکان تعریف شده ای ندارد که طی نشتی مقرر شد رجیکت به شهر همجوار هدایت شود که متاسفانه این نشست ها در حد حرف باقی مانده است و به ناچار تمام انرژی شهرداری باید صرف این کارگردد.
حال سوال اینجاست دلایل عدم حل این مشکل سطحی (رجیکت)چیست؟
اگر قرار است حل نشود نشست ها برای چه برگزار می گردد.
در ثانی چه عامل یا عواملی موجب می شود که صورت جلسات در نشست ها خلاصه شده و مرحله اجرا نرسد.
ثالثا آیا می شود با مدیریت همراه به ترس به نتایج بزرگتری دست یافت؟
رابعا حل زباله باید به صورت اساسی و به صورت یکپارچه در سطح استان حل گردد. بنابراین همه مسئولین در قبال حل آن مسئول هستند.

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …