چاپ مطلب چاپ مطلب

مقایسه<عسگر>و<گیتس>/علی رحیم پور دگتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، <عسگر>؛۷میلیارددلار؛
♦️<گیتس>؛۹۸میلیارددلار
سرمایه دارند(مجله ی فوربس)
♦️ارزش خیریه<گیتس>
۳۸میلیارددلار‌که به نام خود اوست.
⚫️هنوز هم دومین ثروتمندجهان.
خدا ناباور است اما در چارچوب؛
کلیسای کاتولیک فعالیت می کند.
(ویکی پدیا)
❇️اگر خدا باور بود،این همه
پول را در کنارش جمع نمی کرد.
اگر”بیل گیتس”؛
عیسای ناصری(حضرت مسیح)
را می نگریست،شرم می کرد
و”قارون”نمی شد.
<بیل گیتس>؛۴۰سال است
که وارد جهان کامپیوتر شده
و در توصیفش آورده اند
که”خلّاق”بوده است.
اما این چه خلاقیّتی بوده
که(سالانه)۲میلیارد دلار
به سرمایه اش افزوده است؟!
?بنابراین اقتصاد های ایران
و آمریکا؛به شدت بیمارند
و در هرج و مرج گرفتار.
که<عسگر>ها و<گیتس>هایی
را در دامان آلوده ی خود،
پرورانیده اند بسیار!
?به نظر می رسد؛
درحکومت های مذهبی؛
باید انبیا،سرمشق باشند.
?دادگسترتر از حضرات
<<زرتشت،موسی،عیسی
و محمد>>؛نداریم.
?درحکومت های غیرمذهبی
هم؛<کارل مارکس آلمانی>؛
باید سرمشق؛باشد.
در مقاطعی هم شدند.
?فریبکاری های پیداو پنهان
حاکمان ِسرمایه دار،سبب ِکنار
گذاشتن این سرمشق ها،شده است.
?به شدّت دردناک است که
سرمشق نوکیسه‌ها و دانشگاهی ها؛
در ایران؛<عسگر>یا<گیتس>باشند.
♦️اسدالله عسگراولادی مسلمان؛
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین،
سُلطان پسته،زیره،کشمش و…
تاکنون وامی،از بانک ها،نگرفته است.
در اوایل انقلاب؛هیچ بود و مالی
نداشت.
اینک یکی از پسرانش فقط
۴۰۰هکتار باغ پسته در یزد دارد(اینترنت).
می گوید از ۶صبح تا ۶عصر
در تلاش است.
کشاورزان،کارگران و کارمندان
ایران،هم ‌این چنین اند
از سَحَر تا بوق سگ در تلاش.
اما هیچ ندارند.
بازنشسته های بی درآمد و همسال<عسگر>فقط،چشم
دوخته اند‌ به یارانه و شصتی.
(۱۸۰ هزار تومان در ماه)
♦️<اسدالله عسگراولادی>،
“عبدالناصر همتی”را آورد
تا رئیس کل بانک مرکزی
شود که شد.
♦️نگذاشت”همتی”به چین
رود و سفیر شود.
♦️<عسگر>به شبکه ۲ آمد و گفت:
دلار باید ۱۰ تا۱۲هزارتومان باشد.
می بینیم که می شود.
?<عسگر>هم،نخواسته،
امام علی را،سرمشق
قرار دهدبلکه”علی گویان”؛
“قارون”را برگُزید.
✅چو گُل گر خُرده ای داری،
خدا را صرف عشرت کن°°
که”قارون”را غلط ها داد،
سودای زراندوزی°°✅
[حافظ]

?اشتراکات<عسگر>و<گیتس>?

?این دو نفر؛(در۴۰سال گذشته)
در ایران و آمریکا؛قد کشیده اند.
نیرومند،صاحب برج،بارو و پارو.
?هردو،خیراتی اند و وجوهاتی.
یکی به”مسجد”می شود و
دیگری به”کلیسای کاتولیک”.
[همره ی اهل و عیال] ?هر دو سرمشق اند
در ایران ِاسلامی
و آمریکای کاتولیکی.
?در مناسبات بیدادگرانه
(آمریکای ۱درصدی)؛
و (ایران۴درصدی)،پرورش؛
یافته اند،دوپینگ وار.

?<گیتس>؛سرمشق
دانش آموختگان نوکیسه مدرن.
<عسگر>،الگوی تمام عیار
بازاریان نوکیسه سنّتی.
?بیل گیتس۶۳ ساله.
?عسگر اولادی۸۶ساله.

?<عسگر>در اردوگاه
اصولگرایان ایرانی.
<گیتس>هم در اردوگاه
جمهوریخواهان آمریکایی.
?خیلی ها؛چنان<گیتس>
را،می ستایندکه گویی،خویش هست.
♦️علم‌،نان،نام،خودرو،پوشش
و کوشش اورا.
?خیلی هاً<عسگر>ها؛
را ستایش می کنند.
‌کت و شلوار،پیراهن بی یقه،
شکم برآمده،خودروی آلمانی،
نمازخوانی،ذکر برلب،
انگشتر بر دست،خانه بر روی تپّه،
کیسه خیرات گشاده ی اورا .
⚫️بانک با بهره۱۵درصد را
رباخوار،واردات و صادرات
با سود۱۰۰درصدی را مُجاز،
مستحبات را،عاشق،
واجبات را بیزار،
عتبات،مکه،مالزی برقرار.
?طرفداران<عسگر>و<گیتس>؛
دنبال دلار و عاشق گشت و گذار.
استقلال و آزادی ایران را،
می خواهند چکار؟!
⚫️دشمن مالیات اند.
از عدالت،استقلال‌؛بیزار.
دوست سوخت ارزان و برنج شمال.
⚫️طرفداران<عسگر>و<گیتس>؛
عاشق حکومت”شیخی”اند
یا”شاهی”یا به شدت”طبقاتی”.
رفاه فقط برای خویش
و اهل و عیال.
❇️اقتصاد آمریکا؛۴۰(چهل)
برابر اقتصاد ایران است.
?ایران ۵۰۰میلیارد دلار.
آمریکا۲۰هزار میلیارد دلار.‌
[تولید هریک در سال] ?<عسگر>:۷ میلیارد دلار.
?<بیل گیتس>:۹۸ میلیارد دلار.

?<گیتس>۱۴برابر<عسگر>؛
سرمایه دارد.

⚫️نتیجه⚫️
در ایران و آمریکا ؛ًعدالت
و انصاف،غائب بوده است
از قرار.
“قارون”هایی؛این چنین را،
پرورانیده است؛
با اسم و رسم و نمودار !!!
یکی پسته،کشمش و زیره
صادر می کند به جهان .
دیگری نرم افزار کامپیوتر
به ایران،…،آلمان و شلمان.

❇️حضرت موسی؛
کی خواهد آمد
دوباره در جهان؟
⚫️<گوساله های سامری>
در جهان،حاکم شده اند.
♦️سخت،سرگرم‌فربیکاری و
خالی کردن فکر ِمردم جهان.
⚫️{<“عسگر”و”گیتس”>}
دو نمونه از<قارون>های جهان⚫️
♦️صدا ها،فیلم ها و عکس ها
همه فریب اند و نیرنگ.
♦️زر(قارون)و زور(فرعون)و تزویر(گوساله های سامری)
جهان را،گرفته اند،بیش و کم.
“ایالات متحده آمریکا”،
<<فرعون زمان>>است.

¤سرشک¤
۲۴ مرداد۱۳۹۸

 

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …