چاپ مطلب چاپ مطلب

نظریه ی تارعنکبوت(۳)/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، چنانکه گفته آمد.
کشور آمریکا تنها فاتح جنگ
جهانی دوم بود که آسیب
چندانی ندیده بود.
فاتحینی چون انگلیس،فرانسه
روسیه و..آسیب های فراوان
دیدند.
در ایران،پیامد غلبه فاتحین و
همکاری روشن رضا شاه
با آلمان هیتلری؛سبب برکناری
و تبعید او شد.
♦️پهلوی دوم که توسط
فاتحین آمریکایی و انگلیسی
به قدرت رسید؛۲۲ ساله بود.
از اینرو رشد تورّم در سال۱۳۲۱
(۹۶ درصد) و در سال۱۳۳۲
(۱۱۱درصد)شد.
(بانک مرکزی،اداره آمار،
سال های مختلف)
در سال های۱۳۲۰
الی ۱۳۳۰کشور ایران
از یک آزادی نسبی
برخوردار بود.
البته داستان تجزیه آذربایجان
و احمد قوام هم قابل بحث
است که به عهده
سیاستمداران گذاشته می شود.
داستان ملی شدن نفت
و دکتر محمد مصدق و کودتای
انگلیسی و آمریکایی۲۸مرداد
۱۳۳۲ هم به اندازه کافی
در تاریخ ایران بحث شده است.
کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲سبب شد
که استقلال و آزادی،
دستکم تا ۲۵ سال از ایران،
رخت بربندد.
اولین برنامه توسعه عمرانی در
سال ۱۳۲۷خ؛در ایران اجرا شد
که در خاورمیانه اولین بود.
❇️اصلاحات ارضی که کاری
انسانی و عادلانه بوده و هست.
توسط چه کسی به شاه
پیشنهاد شد؟آمریکا!
چرا؟!
الف)خاورمیانه در آتش
و خون می سوخت .
در سال ۱۹۶۰م(۱۳۳۹خ)دوران
جنگ سرد شوروی و آمریکا
بود و نفوذ سوسیالیست های
روسی و کمونیست های چینی
در کل جهان از جمله خاورمیانه
زیاد بود.
ج)تمامی کشورهایی که در
قرن بیستم؛نظام ارباب و رعیتی
داشتند به تهدید یا ترغیب
یا تطمیع آمریکا؛تن به
اصلاحات ارضی دادند!
❇️اصلاحات ارضی فایده ای
چهار گانه داشت:
۱)قدرت اربابان را در روستاها
از بین برد و محبوبیت شاه
را بین کشاورزان نو مالک؛
افزایش داد و”پدر تاجدار”شد.
۲)سوسیالیست ها و کمونیست ها
را از نظر شعارخلع سلاح کرد.
۳)قدرت مادی و معنوی روحانیت
را در روستاها ازبین برد.
۴)آمریکا در مرحله تولید
انبوه(Mass Production)بود.
وقتی یوغ اربابان زمین دار از
گرده ی رعایا برداشته شد.
رعیت دیروز در روستا به کارگر
امروز در شهر تبدیل شد
و آواز می خواند”به جای”آو”؛
دارم”کوکا”می نوشم؛
دیگه نمی رم ولایت!
صاحب کوکاکولا اول
و آخرش؛آمریکا بود.
از قدیم در جامعه شناسی
روستایی؛“قناعت”،فضیلت بود.
اما در جامعه شناسی شهری؛
ریخت و پاش “!
«انواع سیگار جای چپق»
«کوکا،پپسی و فانتا جای چای»
«سینما جای مسجد»
«تاتر جای تعزیه»
«خودرو جای خر”،
“وانت جای اسب”
و”شراب جای دوشاب”
را گرفت.
صاحب همه این کالاها؛
در آن سال ها هم غرب
به رهبری آمریکا بود.
بعد هم افزایش قیمت
نفت و مسابقه تسلیحاتی
شاه و ژاندارمی منطقه.
مدیریت نشدن اصلاحات ارضی،
عدم سرمایه گذاری در
روستا ها،واردات کودهای
سفید و سیاه،برنج تایلندی،
پنیر دانمارکی،مرغ هلندی،
شلوار اسرائیلی،توشیبای ژاپنی،
فورد آلمانی،شورولت،
وینستون چهار خط آمریکایی،
پیکان انگلیسی،فیات ایتالیایی
و… .سبب مترو ک و مطرود
ماندن روستا و روستایی شد!
طنز تلخ تاریخ این است که
ذوب آهن اصفهان،نیروگاه
هسته ای بوشهر و تراکتوری
سازی تبریز را رفیق شرقی
(شوروی و اقمارش)
ساخته اند که قبل
و بعد از انقلاب عوام الناس،
به آن ها فحش می دادند!
در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰
ایران ۱۰میلیون نفر بیسواد
مطلق داشته،ضمنا ظرفیت
دانشگاه های ایران بسیار
محدود بوده است.
❇️در سال های(۱۳۴۵-۱۳۳۵)رشد
سالانه جمعیت معادل ۳/۱
(سه و یک دهم)درصد
بود و علت آن افزایش
بهداشت و کنترل بیماری
های واگیرداراز سال۱۳۴۰
به بعد بود.
در این دوره زاد و ولد زیاد
و مرگ و میر کم بود،
از این رو انفجار جمعیت
رخ داد.
در این دوره اصلاحات ارضی
لازم ولی ناکافی اجرا شد
که پیامد اینکار؛رهانیدن
کشاورزان از یوغ اربابان
ستمگر بود.
گسترش صنایع مونتاژ در
شهر ها، تقاضا برای نیروی کار
را افزایش داد که علی القاعده
می بایست از روستاها تامین
می شد.
کم کم توازن و تعادل جمعیتی
و اقتصادی شهر و روستا
در روندی۵۰ساله به هم خورد
و یک سویه شد.

منابع:
۱-بانک مرکزی
۲-سالنامه آماری
۳-سایت های اصلاحات
وحاشیه نشینی وجنگ.

¤سرشک¤
۴مرداد ۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …