چاپ مطلب چاپ مطلب

هاشمی سندی برای ادعاهایش علیه سپاه نداشت!

سپاه هیچ وقت چنین سی دی ای را توزیع نکرد. هر سند و مدرکی دارید، بدهید. بعد هم دقت کنید، نفوذ آقای هاشمی در گذشته کم نبود. دستگاه های امنیتی را در اختیار داشت. به این نیروها گفته شده بود که شما مردم را نمی خواهیدبزنید و نمی خواهید با کسی درگیر شوید. وظیفه شما متفرق کردن است.
گروه سیاسی، روزنامۀ «اعتماد» در شمارۀ امروزش گفتگوی مفصلی با مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نمایندۀ ولی فقیه درسپاه پاسداران ترتیب داده که ضمن تبارشناسی و ریشه یابی فعالیت های سیاسی و اقتصادی این نهاد، مباحثی خواندنی و کمتر گفته شده ای درخصوص فتنۀ ۸۸، مواضع سیاسی سپاه در قبال دولت های مختلفی که در بیش از یک دهۀ اخیر روی کار آمده اند و برخی مسائل دیگر به همراه دارد.

به گزارش بولتن نیوز، باتوجه به گستردگی مطالب مطروحه و نیز اهمیّت بسزای برخی از مسائل یادشده در این گفتگو، در ادامه گزارش مختصری از این گفتگوی مفصل تقدیم می گردد.

دربخش نخست این گفتگو، صبا آذرپیک(روزنامۀ اعتماد) با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص عدم ورود سپاه به سیاست، بحث را آغاز می کندو حجت الاسلام ذوالنور نیز با اشاره به این مهم که مواضعش لزوماً با مواضع سپاه یکی نبوده و نظریات و مواضع فردی و شخصی اش است، می گوید: ابتدا باید این را روشن کرد که ریشه اختلاف در کجاست. در همۀ دنیا رسم بر این است که نیروهای مسلح، در سیاست ورود پیدا نکنند. اگر نیروهای مسلح کشوری زیر پرچم یک جناح خاصی رفتند، طبیعتاً جناح مقابل همیشه احساس ناامنی خواهدکرد و همیشه خطر کودتا وجود دارد. در موقع جنگ هم این تعارض ایجاد می شود که نیروهای مسلح، نیروهای مسلح کشورند یا توان نظامی یک جریان و جناح سیاسی اند؟ به همین دلیل در همه دنیا این مرسوم است که نیرو های مسلح ورود به مسائل سیاسی ندارند. وی می افزاید: هم امام و هم مقام معظم رهبری بر این نکته تاکیدکردند. حتی حضرت امام، ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های سیاسی را “سم مهلک” نامیدند. در ادامه ثابت خواهدشد که سپاه ورودی به دسته بندی های سیاسی نداشته است.

صحبت های رهبری، هشدار نبود، تذکر بود
ذوالنور در پاسخ سوال چالشی خبرنگار اعتماد مبنی بر این که چه چیزی موجب هشدار مقام معظم رهبری دراین خصوص گردید، می افزاید: اولاً رهبری مجبور به هشدارنشدند، بلکه تذکر ایشان تاکیدی برحفظ مسیر درست گذشته بود. ثانیاً ماموریت نیروهای مسلح ما از یک جنس و شکل نیست. ماموریت ها تعیین و تقسیم شده است. ماموریت ارتش حفظ تمامیت ارضی کشور و ماموریت سپاه براساس اصل۱۵۰ قانون اساسی پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن است که دایرۀ وسیع تر و عمومیت بیشتری دارد و عرصه ها و مصادیق حفظ انقلاب و دستاوردهای آن متنوع تر است. اگر جنس ماموریت ها یکی بود ارتش را داشتیم، پس سپاه را برای چه درست کردیم؟

وی ادامه می دهد: ازطرفی زمان لازم بود تا ارتش اصلاح و سازماندهی خودش را باز یابد. چون بعضی از سران ارتش به جرم کشتار مردم اعدام، بعضی زندانی و بعضی هم فراری بودند. فضای اعتمادکامل حاکم نبود و حتی بعضی از جریان های تند و افراطی مثل منافقان می گفتند ارتش باید منحل شود ولی امام ارتش را نجات داد و گفت ارتش امروز ارتش امام زمان(عج) است و ارتش نیز حقاً و انصافاً به عنوان ارتش جمهوری اسلامی با فداکاری ها و رشادت های تحسین برانگیز خود در طول دفاع مقدس درستی نظر و قضاوت حضرت امام را اثبات کرد. ذوالنور گفت: به تناسب اقتضای اول انقلاب سپاه بیشتر وجه فرهنگی، امنیتی و نظامی داشت لکن به تناسب نیاز سال های بعد از انقلاب روند تغییرات تکاملی را طی کرد که طبق اصل۱۵۰ قانون اساسی بتواند انقلاب و دستاوردهای انقلاب را حفظ و پاسداری کند.

سپاه می خواهد ماموریت انجام دهد و همیشه اطلاعات، مقدمه عملیات است!
جانشین پیشین نمایندۀ ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین در پاسخ به سوال آذرپیک درخصوص همپوشانی فعالیت های سپاه با وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، نیز پاسخ داد: سپاه می خواهد ماموریت انجام دهد و همیشه اطلاعات، مقدمه عملیات است. در ارکان چندگانه، ارتش ها اطلاعات قبل از عملیات است. نمی شود از نیرویی توقع عملیات داشته باشید، ولی اطلاعات نداشته باشد. اگر امور انتظامی رخ داد، ۱۸تیری رخ داد، ماجرای کوی دانشگاه پیش آمد، وظیفۀ نیروی انتظامی است که کار را جمع کند؟ چه خودش مثل آن کوی دانشگاه یک طرف ماجرا باشد و چه یک اتفاقی بیفتد که نیروی انتظامی طرف نباشد، بلکه باید بیاید و نیروی عمل کننده باشد اما اگر نتوانست، سپاه باید وسط بیاید.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات کار امنیتی می کند. کار امنیتی، با کار انتظامی متفاوت است. وزارت که نمی تواند به کف خیابان بیاید و تظاهرات را متفرق و جمع کند. نیروی انتظامی و سپاه و اطلاعات همپوشانی و هم افزایی دارند. گاهی ناآرامی ها در حد ناآرامی های صنفی و انتظامی است. نیروی انتظامی متکفل کار است ولی اگر تبدیل به آشوب هایی شد که با مسائل امنیتی عجین می شود و گروه های معاند با کمک بیگانگان خط مقابله، محاربه و براندازی را در دستورکار خود قرار می دهند و با استفاده از عملیات روانی، فضای مجازی، امواج ماهواره یی و سایر امکانات در جهت اغواگری و فریب افکار عمومی حرکت می کنند و کار از محیط نیروی انتظامی خارج می شود، طبیعی است که سپاه باید از قبل آمادگی انجام ماموریت داشته باشد، نه این که قبل از نیروی انتظامی درصحنه حضوریابد.

ذوالنور همچنین در پاسخ به این سوال که منتقدان می گویند وقتی گردان های سپاه، در قالب لباس شخصی به قول شما وارد میدان می شوند، نیروی انتظامی پاسخگوی عمل آن ها نخواهدبود و بنابراین نیروی انتظامی تنها نهاد ورودکننده است چون به مجلس هم فقط وزیر کشور پاسخگو است نه فرمانده سپاه، پاسخ داد: نه، مگر می شود که پاسخگو نباشد؟ وقتی که یک نیرویی می آید و خودتان می فرمایید، گردان سپاه، حتی با لباس شخصی چون مربوط به سپاه است سپاه هم پاسخگو است. ولی نیروی انتظامی ممکن است مثلاً در ۱۸تیر نتواند غائله را تمام و کنترل کند. اما در عمل می دانیم که پاسخگوی مجلس نیست، پاسخگوی رئیس جمهور هم نیست.

در ۱۸تیر خاتمی از سپاه خواست که وارد میدان شود
ذوالنور همچنین در پاسخ به این انتقاد که قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول این امور می داند، افزود: شما ۱۸تیر را ببینید. به آقای خاتمی پیشنهاد داده شد که سپاه ورود یابد. آقای خاتمی فرمودند که بگذارید امور در مجرای طبیعی خودش جریان داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی نیروی انتظامی داریم، جمع می کند. نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور است. همین حرفی که شما دنبالش هستید. اما کار رسید به جایی که بعد از پیام مقام معظم رهبری، نزدیک به ۱۰۰خودروی دیگر را در تهران آتش زدند و حتی شعارها علیه خود آقای رئیس جمهور هم شد. آن وقت بود که آقای خاتمی از سپاه خواست که سپاه وارد میدان شود و اوضاع را کنترل و جمع کند. لکن سپاه اقدامش را منوط به دو شرط کرد: ۱- آقای خاتمی در مصاحبه یی اعلام کنید که آشوبگران طرفدار او نیستند و از آن ها نیستند. ۲- آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملّی رسماً این ماموریت را به سپاه ابلاغ کنند. که پس از خوابیدن بحران موضوع برخلاف واقع طرح نشود که سپاه خودسری کرده است و آقای رئیس جمهور خاتمی هر دو اقدام را پذیرفتند.

طراحان ۱۸تیر درون دولت بودند
ذوالنور همچنین ادامه داد: پس می بینیم سپاه پیشنهاد ماموریت می دهد و اجرای ماموریتش با ابلاغ رئیس جمهور بوده است. چطور می گویند سپاه به کسی جوابگو نیست؟ من معتقدم که طراحان ۱۸تیر، درون دولت بودند. این نظر آن هاست. من در سپاه بودم و به اطلاعات دسترسی داشتم. هم ساختما ۲۲ که بحران از آن شروع شد، خوابگاه دانشجویی ام بوده است و هم ارتباطم با کوی دانشگاه وجود داشت و از روز اول بحران هم در ماجرا حضور داشتم.

وی افزود: من با لطفیان، فرماندۀ نیروی انتظامی از زمان کردستان رفیق بودیم. به او گفتم که با دانشجویان کوی ارتباط دارم اگر کاری از من ساخته است، بیایم. ایشان گفت، اگر با لباس روحانی بیایید، لباس تان را درمی آورند و کتک تان هم می زنند. نامحسوس بیایید. اتفاقاً زیر پل نصر یک در نفررو از دانشگاه تربیت و مدرس و دانشکده زبان ها به کوی دانشگاه بود که دانشجویان پیاده می رفتند، من از آن طریق داخل رفتم و تا پایان بحران در ماجرا بودم.

نقش تاج زاده در ۱۸ تیر
وی در خصوص حضورش به عنوان یک مقام سپاهی در آن قائله نیز گفت: به عنوان یک طلبه که احساس وظیفه کردم برای خواباندن این بحران و آرام کردن اوضاع وارد میدان شدم. اما شاهد بودم پشت مسجد کوی دانشگاه، چیزی درست کرده بودند به نام ستادبحران. بچه حزب اللهی و بچه مسلمان ها را دستگیر می کردند و برای تخلیه اطلاعات درحد مرگ کتک می زدند و پشت وانت سوار می کردند. جوراب زنانه سرشان می کشیدند و دیوار گوشتی دور وانت درست می کردند و جلوی وزارت کشور تحویل می دادند. این بود ارتباط کوی دانشگاه و ستاد بحران کوی با وزارت من به چشم می دیدم که وقتی آقای تاج زاده می آمد، روی دست می گرفتند او را حلوا حلوایش می کردند. وی با پذیرش این موضوع که البته ابراز علاقه به وزیر کشور از سوی دانشجویان برای ختم قائله بوده و ایرادی نداشته است، افزود: خواستم به شما نشان بدهم که آن ها درگیر با وزارت کشور ما نبودند. ارتباطی این جوری هم با همدیگر داشتند.

وی افزود: عمل مشخص است. آیا جریان تا انتها در دانشگاه بود؟ آمدند نماز جمعه تهران را آتش زدند. در چهارراه جمهوری چهار تا زن را معذرت می خواهم، لباس زیرشان را هم نگذاشتند بماند و کسبه به دادشان رسیدند. گفتند ما با حجاب می جنگیم، وقتی تیراندازی می کردند و گفتند با اسلام می جنگیم. آیا این ها دانشجویان ما بودند؟ ذوالنور همچنین درپاسخ به این که هیچ گاه دانشجو بودن آن افراد ثابت نشده، گفت: شما چطور تشخیص می دهید که این آدم خودسر یا دانشجو یا غیرخودسر است؟ پس باید جلوی عمل خلاف قانون گرفته شود از هر کس که باشد.

ذوالنور همچنین درپاسخ به این سوال که آیا به همین دلیل، یعنی رعایت قانون نبوده که آقای خاتمی خواسته کارها زیرنظر نیروی انتظامی انجام گیرد، گفت: منافع ملی را باید در نظر گرفت و مصالح کشور و حق و باطل بودن یک جریان. اگر در دانشگاه نه در حوزه علمیه، هزار تا طلبه آمدند و علیه منافع ملی، بر یک موضع غلط و باطل دارند پافشاری کنند باید بگوییم که اینجا وظیفه مثلاوزارت کشور، استانداری، اطلاعات است؟ باید بگوییم که باید حرمت حوزه را حفظ کند؟ و قایل به یک کاپیتولاسیون بود؟

سپاهی باید فهم و درک سیاسی داشته باشد.
ذوالنور با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری افزود: ایشان به هیچ وجه تاکید نفرمودند که سپاه فهم سیاسی نداشته باشند و در مقابل براندازی هم ماموریت ندارند. منع کلی و مطلق هم نفرمودند. سپاهی باید فهم و درک سیاسی داشته باشد. نمی شود که سپاهی مسائل سیاسی را نفهمد و درک نکند، قدرت تجزیه و تحلیل نداشته باشد.

وی در توضیح تفاوت درک سیاسی و فعالیت سیاسی نیز افزود: یک شهروند می تواند بگوید که من اصلاً نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوت هستم ولی سپاه مثل شهروندی نیست که بگوییم میتواند باشد، می تواند نباشد. سپاه اگر قدرت تجزیه و تحلیل جریانات سیاسی را نداشته باشد، چه می داند جریانی که امروز در عرصه سیاسی به وجود آمده است منجر نمی شود به کار های امنیتی؟ سپاه از کجا بداند این جریان سیاسی که امروز مشی انتقادی به خودش گرفته و در کشور بحران درست می کند، یک جریان برانداز است، یا یک جریان موافق نظام؟ یک جریان سیاسی صرفی است که غرض و مرض ندارد؟ یا یک جریانی است که با ضد انقلاب ارتباط دارد یا ندارد پس سپاه حتما باید بشناسد. در این فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم تاکیدشد که سپاه باید بداند و تجزیه و تحلیل داشته باشد. شناخت و آگاهی سیاسی داشته باشد. بحث عمل سیاسی جداست. ما هم قبول داریم که سپاه نباید زیر پرچم یک گروه یا جریان سیاسی و جناح سیاسی برود.

عده یی گفتند: احمدی نژاد را سپاه احمدی نژاد کرد
گفتم که تلقی های نادرست و القایات جهت دار وجود دارد. مثلاً در یک تربیون آزادی که با حضور نخبگان کشوری شکل گرفته بود و الان هم [در دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد] سپاه دارد ایشان را تخریب می کند. اینجانب جواب دادم این ادعا غلط است بر فرض این که این ادعا درست باشد همین دلیل و نشانه عدم وابستگی سپاه به جریانات سیاسی است. زیرا هر جریان و مسئولی که در چارچوب منافع ملّی و اصول و ارزش های انقلاب و مردم حرکت کند، موردحمایت و پشتیبانی سپاه است و هرگاه و به هر مقدار از اصول و ارزش ها و منافع ملّی کشور فاصله بگیرد سپاه پشت سر او حرکت نخواهد کرد.

سپاه سر سوزنی، از احمدی نژاد حمایت نکرد
ذوالنور در ادامه در پاسخ به این سوال مردم که چرا سپاه در دولت دهم تغییر موضع داد و این که آیا در آن دوران به اشتباهش پی برده بود، پاسخ داد: من عکس این را عرض می کنم، سپاه اشتباه نکرد که به اشتباهش پی برده باشد. اگر هر کسی، انقلاب، ولایت فقیه و سایر اصول ارزش های انقلاب را قبول نداشته باشد، سپاه تقابلی با او ندارد، او به عنوان یک شهروند در فضای جمهوری اسلامی زندگی اش را می کند، اگر یک فرد یا مسئول در مسیر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی حرکت کند موردحمایت همه دوستداران انقلاب و نظام است از جمله مورد حمایت سپاه است و و اگر در موضع تقابل و درگیری با نظام قرار گیرد، طبیعی است که سپاه به عنوان پاسدار انقلاب و دستاوردهای انقلاب در مقابل او خواهد بود. افراد باید توجه و دقت کنند که ذهنیت اشتباه پیدا نکنند. من، اعتقادم این است که سپاه سال ۸۴ مطلقاً از احمدی نژاد حمایت نکرد. من جزو هیات رئیسه و شورای هماهنگی سپاه آن زمان بودم. خبردارم که سازمان سپاه سر سوزنی، از احمدی نژاد حمایت نکرد. اما بدنه سپاه، فرق داشت. پاسدار ما یک علقه و یک تشخیص دارد. تشخیص می دهد که بین چند تا کاندیدا، به که رای بدهد.

وی افزود: تشخیص از بالا نبود. اتفاقاً آیت الله موحدی کرمانی آن زمان نمایندۀ ولی فقیه در سپاه بودند را متهم می کردند که ایشان طرفدار آقای هاشمی است و هر جا علیه آقای هاشمی در سپاه حرف زده شود، ایشان با آن برخورد کرده است. آیت الله موحدی کرمانی بیانیه تنظیم کردند که ما همه در جریان بندهای آن بیانیه بودیم. تکثیر شد به دورترین سلول سپاه که ایشان تنها شاخص ها را ذکر کردند که یک رئیس جمهور این شاخص ها را باید داشته باشد.

ماجرای انتشار سی دی های علیه هاشمی، سخنرانی حسینیۀ عاشقان ثارالله و مسجدالغدیر
ذوالنور همچنین در پاسخ به شبهاتی در خصوص انتشار سی دی هایی علیه هاشمی در آستانۀ انتخابات۸۴ که با شکایت آقای هاشمی با توبیخ و تبعید کاری عده یی از سپاهیان مواجه شد، گفت: ببینید آن هم داستان دارد. آقای موحدی کرمانی، از یک طرف متهم بود که طرفدار آقای هاشمی است. اما بیانیه، بیانیه یی بود که بعضی ها می گفتند، نشانه های بیانیه گونه یی است که رای ها سراغ آقای احمدی نژاد می رود. آقای موحدی کرمانی می فرمود من کار با زید و بکر ندارم. من شاخص ها را می گویم. که چه کسی به کی رای می دهد، به من مربوط نیست. شما مثال را محدود کردید به آقای موحدی کرمانی. اما جریان قوی تری در سپاه نبود که رای آن احمدی نژاد بود و این را تلقین کرد در سپاه که باید به احمدی نژاد رای داد.

وی در تشریح این جریان قوی در بدنۀ سپاه، افزود: نه فرماندهی و نه نمایندگی در آن دوره ادعایی چنین اقدامی نکردند و فضای سپاه هم در امور سیاسی یک فضای فرمایشی نیست؛ پس این طور نیست که در سپاه فرمایشی یکی از بالا بگوید، به فلانی رای دهید و همه هم بگویند بله، چشم قربان. من شاهد بودم آقای موحدی کرمانی گفت حتی اگر شاخص ها، در مصداقش کسی باشد که خلاف نظر خودم هست اما من شاخص را فقط می گویم. پاسداران عقل دارند. فهم دارند. بسیجی های ما هم همین طور، آحاد مردم ما هم همین طور. قیم نیستیم اما نماینده ولی فقیه کارش تعمیق بصیرت و بینش آحاد سپاهیان است. یک بزنگاه هایی پیش می آید که نمایندۀ ولی فقیه باید موضعش را تعیین کند که آقا کسی که می خواهد رییس جمهور شود، شاخص های مثبت این است.

ذوالنور درتوضیح اتفاقات سال۷۶ و سخنرانی حسینیه عاشقان ثارالله و این که سخنران رسماً گفته رای ما ناطق است و نیز در ادمه در پاسخ به انتشار سی دی تخریبی که دربارۀ آقای هاشمی درسال۸۲ که به گفتۀ برخی از اعضای بدنۀسپاه با هزینۀ آقای سردار«م» و آقای«م-ر» بوده است یا بیان این شاخص ها در سال۹۲ به گونه ای که به روشنی پیداست، جلیلی کاندیدای موردنظر سپاه است، اظهارداشت: اولاً در حسینیۀ عاشقان ثارالله در آن زمان هیچ جلسه یی نبود، چون حسینیه در حال تعمیر بود. دوماً در مسجدالغدیر جلسه یی توجیحی و بصیرتی بود که در آن جلسه هم تذکراتی کلی و بیان شاخص های یک رئیس جمهور اصلح و مکتبی ذکرشد و حتی آیت الله موحدی کرمانی عدم سختگیری های اجتماعی نسبت به جوانان را متذکر شدند. مثلاً این که اگر جوانی به موی خودش روغن میزند نباید به او به دیدۀ تحقیر و توبیخ نگاه کرد، چون در سیرۀ پیامبر اکرم(ص) این امر مثبت بوده است. من در آن جلسه بودم و تمام حرف های آیت الله موحدی کرمانی را به ذهن دارم. همچنین تهیه سی دی ذکر شده را نیز سپاه تکذیب کرده است. وی همچنین در توضیح این شاخصۀ موردنظر سپاه که رئیس جمهور باید جوان باشد و این به معنای رای ندادن به هاشمی است، نیز گفت: چطور آقای خاتمی که می خواهد رای بیاورد، همین جوان گرایی را مطرح می کند، حالا این جا منفی می شود. یک جوان تر و پرنشاط تر و یکی پیرتر و ضعیف تر. خب این حُسن است. چرا ما انکار کنیم؟ دوماً اگر دو کاندیدا همه ویژگی های شان مساوس بود ولی یکی جوان و یکی پیر بود، طبیعتاً جوان ترجیح دارد.

هاشمی سندی برای ادعاهایش علیه سپاه نداشت!
ذوالنور همچنین در پاسخ به این انتقاد که چرا نظرات شخصی تان را از تریبون سپاه مطرح می کنید، گفت: سپاه یک سازمان است. ممکن است در یک زمانی نسبت به یک موضوعی برای توجیه نیروهای خودش و در داخل خودش یک جمله یی بگوید. ربطی ندارد که دخالت سپاه در امور مردم است که در فلان روستا به چه کسی رای بدهند. آیت الله موحدی کرمانی تشخیص بدهد که به پاسداران یک جمله یی بگوید و شاخص های مثبت و منفی را بیان کند بدون تعیین مصداق، اجبار هم نمی کند، الزام سازمانی هم ندارد که آقا سازمان برخورد می کند. از توانایی شان برای تبلیغ استفاده نمی کنند؟ در دور افتاده ترین نقطه کشورمان به هر حال پاسدار داریم مثل همان داستان سی دی علیه هاشمی سپاه هیچ وقت چنین سی دی ای را توزیع نکرد. شما درست می گویید آقای هاشمی اتفاقاً اعتراض کرد. رفتن محضر آقای هاشمی و گفتند آقا به چه دلیل شما می فرمایید که سپاه این کار را کرده است. هر سند و مدرکی دارید، بدهید بعد هم دقت کنید نفوذ آقای هاشمی در گذشته کم نبود. دستگاه های امنیتی رادر اختیار داشت. مشارکت از دامان کارگزاران درست شده بود. حتی من تعبیرم این بود که زمان آقای هاشمی شاهرودی نفوذ آقای هاشمی در قضاوت و قوه قضاییه ما کمتر از رییس قوه قضاییه نیست. پس چرا هاشمی شکایت نکرد و اسناد را نداد؟ چون واقعا چیزی که اثبات کند، را نداشت. البته گاهی، برای تخریب سپاه و برای این که نظر و موضع سپاه بی اثر شود، ممکن است افراد و اشخاص از این کارها بکنند.

چرا مدعیان تقلب حتی یک برگ سند و مدرک و یک دلیل هم ارائه نکردند؟
وی با اشاره به مسائل مربوط به فتنۀ۸۸ و اتهامات وارده به سپاه در خصوص تقلب در انتخابات نیز خاطرنشان کرد: هیچ بعید نیست که برای تخریب سپاه بعضی دست های پنهان در هر مقطعی کارهایی انجام دهند. ورود سپاه در ماجرای۸۸ ورودی ماموریت محور، آرامبخش و برای جمع کردن موضوع بود آیا چنین کاری در اشل نیروی انتظامی بود یا وزارت اطلاعات؟!! مگر پرسنل وزارت اطلاعات چه تعدادی است؟ اگر سپاه یا هر کس دیگری تقلب کرده است خب باید برای اثبات این ادعا یک سندی و مدرک و دلیلی باشد و آن هم باید به مراجع ذی ربط ارائه شود. پس اگر ادعای تقلب ۱۰میلیونب صحت دارد، پس چرا در انتخابات۹۲ که اگر در هر صندوق ۲ رای جابه جا می شد آقای روحانی با آن تفاوت اندک در میزان رای، رییس جمهور نمی شد، این اتفاق نیفتاد؟ من معتقدم سال ۸۸ سناریوی اتهام و القای تقلب از پیش طراحی شده بود. سال ۸۸ هم سپاه مطلقاً بدون نظر شورای امنیت ملی کاری نکرد. صرفاً این بود که جلوی تخریب و تعرض گرفته شود. دوم این که جمعیت را بشود، متفرق کرد. چون تجمع غیرقانونی است و مجوز تجمع وجود ندارد. نیروی انتظامی هم دست تنها بود و سپاه هیچ جا شروع کننده درگیری نبود. عکس العمل ممکن است باشد، اما شروع کننده درگیری نبود. سپاه با متعرضین برخورد کرد نه با معترضان.

اگر ما بگوییم این جمعیتی که از میدان انقلاب تا میدان آزادی آمدند، همه شان ضدانقلاب هستند، باید عزا بگیریم.
اگر ما بگوییم این جمعیتی که از میدان انقلاب تا میدان آزادی آمدند، همه شان ضدانقلاب هستند، باید عزا بگیریم. یک آدمی که به حق یا غیر حق، القا یا درست، به این باور رسیده است که رای اش از بین رفته است، ناراحت آمده است کف خیابان مطالبه می کند و کی گفته است که ضدانقلاب است؟ ما نباید به همه به این چشم نگاه کنیم. خب، حالا طرف وقتی موضوع برایش روشن می شود، خلاف آن برمی گردد. ممکن است روشن نشود و بر همان موضوع بماند. همه شان هم اهل درگیری و بانک آتش زدن، ساختمان آتش زدن، ماشین آتش زدن که نیستند. خب، یک عده می آیند، سوء استفاده می کنند. ولی اولاً «تجمعات غیرقانونی بود» دوماً اتاق فرمان و عقبه این تجمعات اغراض متعارض با انقلاب و نظام و امنیت ملّی داشتند. سوماً میدان عقده گشایی و عنادورزی مخالفان نظام و مردم با خط دهی بیگانگان برای براندازی نظام اتفاق افتاد که طبیعی است سپاه متناسب با هر عرصه یی برخورد خود را تنظیم می کند.

من آن عکس ها را ندیدم، نمی توانم قضاوت کنم.
وی درخصوص تصاویری است که در آن افرادی با لباس های خاص در حال شکستن شیشه ماشین ها هستند. حتی به مجلس هم کشیده شد یا آن سی دی که به کمیسیون امنیت ملّی مجلس رفت و هویت افرادی که یکشنبه شب به کوی دانشگاه و کوی سبحان و… حمله کردند، نیز افزود: ولی باید بررسی شود و اطلاع و اشراف از آن صحنه داشته باشیم یعنی ممکن است، داستان حاشیه داشته باشد. مثلاً اگر شما ببینید در کوچه خودتان، یک مامور یا غیرمامور، یک کسی را گرفته است و روی زمین می کشد و لگد هم می زند که او را تسلیم کند و ببرد. نگاه اولیه شما این است که این کار غیر انسانی و بد است. ولی اگر برای شما معلوم شود که فرد دستگیر شده یک قاتل فراری است که کودکی را کشت و سرش را برید و حالا فرار کرده… ممکن است حتی شما هم کمک کنید. وی افزود: این ها قیاس مع الفارغ نیست، ما باید بدانیم این تصویری که شما می فرمایید، خودرو، چه خودرویی بوده است. داخل خودرو کی بوده است و عمل قبلی او چیست که این عکس العمل را به دنبال داشته است. یا اصلاً مهاجم چه کسی است.

برخی نیروهای ویژۀ سپاه برای جداسازی مردم از ضدانقلاب ماموریت داشتند
ذوالنور همچنین در خصوص ماموریت ها و متعاقباً آموزش های خاص سپاه برای ورود به بحران های خیابانی گفت: نیروهای سپاه، سطوح مختلفی دارند. بعضی از این نیروها نیروهای آموزش دیده یی هستند مثل گردان های خاصی که سپاه در بحران ها واردشان می کند و از آن ها استفاده می کند. همان هایی که در حوادث غیرمترقبه هم وارد می شوند. این ها بعضاً برای جنگ شهری، بحران های خیابانی، جداسازی مردم از ضدانقلاب، کار کردند. کما این که یگان ویژۀ نیروی انتظامی هم در یک سری زمینه ها آموزش دیده اند. اما من هم نمی توانم بگویم که اگر جزو همان نیروهای آموزش دیده باشم، باز تحت تاثیر احساسات، تعصبات، هیجانات قرار نمی گیرم و هیچ اشتباهی از من سر نمی زند. حتی ممکن است از نیروی آموزش دیده هم اشتباه سر بزند. کسی را نمی توانیم کاملاً تبرئه کنیم. یک زمانی کسی تقصیر دارد و یک زمان کسی قصور دارد. تقصیر اگر باشد باید با آن برخورد کرد. درباره قصور، خب در کنار کارهای دیگرش باید دید. ممکن است رفتارش قابل اغماض باشد. ممکن است کسی توبیخ کتبی یا شفاهی شود یا جزایش بازداشتگاه باشد: نصیحت باشد. آدم هایش متفاوت است.

طبیعی است که یک نیرو امکان دارد که اشتباه کند.
وی در پاسخ به این سوال شیطنت آمیز آذرپیک به این ترتیب که “شخصاً می پسندید اگر یک نیروی سپاهی به مردم عادی باتوم بزند”، گفت: بگذارید مثالی بزنم. سازمان به نیروهای بسیج گفته بود شما هدفتان درگیری با مردم نیست. به این نیروها گفته شده بود که شما مردم را نمی خواهیدبزنید و نمی خواهید با کسی درگیر شوید. وظیفه شما متفرق کردن هست. حتی تاکتیک به آن ها گفته شده که چطوری بترسانید. مثلاً شوکرت را بزن که از صدایش بترسد و فرار کند. نه این که بر بیخ گردنش بزنید. باتومت را بزن به این سپر که صدا کند و او مرعوب شود و پخش شود و در خیابان نایستند. می خواهم بگویم که ما نظارت هم می کردیم. مثلاً درباره یک خانم آمده و می گوید حاج آقا، می گویم بله، می گوید ما ایستاده ایم، بسیجی باتوم به این سپرش می زد و بعد یک کسی را دنبال کرد و او فرار کرد به سمت ایستگاه بی آر تی. چنان آمد عربده کشید و زد توی سپرش که اگر در ایستگاه بی آر تی یک زن بارداری بود، عذر می خواهم سقط جنین می کرد. ما هم ترسیدیم که هیچ گناهی نداشتیم. خب ببینید سپاه گفته که شما بترسان که او فرار کند. نگفته است که وقتی فرار کرد، برو توی ایستگاه بی آر تی پشت سرش. این تشخیص غلط نیرو است. یعنی نیرو هم اشتباه می کند. وقتی که یک بحرانی اینجوری درست می شود، یک نیروی عمده لازم است که به میدان بیاید. خب طبیعی است که آن نیرو امکان دارد که اشتباه هم بکند. بنابراین من می گویم، سطوح این آدم ها متفاوت است و مختلف.

خاتمی جایگاه سابقش را از دست داده است
وی در توضیح یکی از اظهارنظرهایش در این خصوص که اصلاح طلب ها بدون سر اند، توضیح داد: این حرف من مربوط به حدود دو سال پیش است و الان هم همان اعتقاد را دارم. دلیلش هم این است که نه هیچ کدام از افرادی را که ذکر فرمودید و نه هیچ فرد دیگری نیست که حروف اول و آخر را در جبهه اصلاحات بگوید و همه هم نسبت به او تمکین داشته باشند. شما فرمودید چون آقای خاتمی از آقای روحانی حمایت کرد، ایشان رای آورد و این نشانه راس بودن آقای خاتمی است. من در جواب عرض می کنم آقای روحانی کمتر از ۱۹میلیون رای آورد اگر آقای خاتمی جایگاه قبلی خود را در جبهۀ اصلاحات دارد باید همان رای سابقش که حدود ۲۳میلیون بود به آقای روحانی تعلق می گرفت و سایر عوامل رای آقای روحانی هم به آن اضافه می شد و رای آقای روحانی چند برابر می گردید. ولی به هر حال این میزان رای آقای روحانی رای خودش است یا رای آقای هاشمی، یا رای آقای خاتمی، یا رای کسانی که بدون نگاه جریانی و حزبی و با معیارهای دیگر به ایشان رای دادند؟ بسیاری از جریانات اصلاح طلب حتی در زمان آقای خاتمی بحث عبور از خاتمی را مطرح کردند. حتی تعابیر ناپسندی داشتند، مانند این که خاتمی را ما خاتمی کردیم اگر ما نبودیم ایشان باید در کتابخانه ملّی مگس می پراند، شعار پیاده کردن خاتمی از قطار اصلاحات و…

وی درخصوص انتخابات ۹۲ افزود: در فضای انتخابات ۹۲ هم خاتمی جایگاه رهبری اصلاحات را نداشته. قبل از انتخابات ۹۲ وقتی بحث کاندیداتوری آقای خاتمی بود، ایشان چند کمیته تشکیل داده بود. آقای یونسی رییس یک کمیته بود. آقای مجید انصاری رییس یک کمیته بود. اینها رصد می کردند که آقای خاتمی در بین اصلاح طلبان و مردم رای لازم را دارد یا نه و چون نتیجه منفی بود، ایشان نیامدند. من مطالب و حرف ها و جلسه هایشان را دارم.

به دستور آقا، صلاحیت آقای معین تایید شد.
وی در توضیح این که متن این سخنان را چگونه در اختیار دارد با خنده افزود: به هر حال ما یک کانال هایی داریم که مطالب آقایان دست مان می آید همان طور که… و وقتی آذرپیک از به شوخی پرسید”یعنی دور از جانتان شنود؟” ادامه داد: البته من عرض نمی کنم چطور این مطلب را داریم. همان طور که مطالبی ممکن است از ما به دست این آقایان برسد. من مثالی می زنم که برایتان کانال ها معلوم شود تا حدودی. آقایی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، خودش برای من نقل می کرد که وقتی آقای معین کاندیدا شده بود، جلسه یی آقایان اصلاح طلب تشکیل داده بودند که چه کنند؟ از خدایشان این بود که معین رد صلاحیت شود، معین را فرستاده بودند که رد صلاحیت شود، اعتقادشان این بود که در این دوره رای ندارند، معین اگر رد صلاحیت شود، قدرت چانه زنی از نظام فراهم می شود و… آقایان نشسته بودند که چه کنند، یک کسی آمد، خبر داد که به دستور آقا، صلاحیت آقای معین تایید شد. می گفت سه نفر از آقایان از جمله شخص آقای خاتمی، یک جوری دو دستی زدند توی سر خودشان. خب من عرض می کنم که این جلسات، این جوری نیست که مطلبش درز نیابد: درز پیدا می کند. کانال هایی است…

وی با اشاره به عدم توانایی مدیرتی اصلاح طلبان از سوی آقای خاتمی، تصریح کرد: اگر داشتند، آقای روحانی حداقل کمتر از ۲۹میلیون رای نمی آورد. رای آقای روحانی، نه رای آقای خاتمی بود و نه رای آقای هاشمی. ممکن است که سهمی از رای ایشان برای آنان هم باشد. ولی این پیروزی اصلاح طلبان نبود. پیروزی آقای روحانی بود که هیج وقت خودش را اصلاح طلب نخوانده است.

تفاوت پلیس فتای نیروی انتظامی و ارتش سایبری سپاه
پلیس فتا، پلیس جرایم خاصی در فضای مجازی است. ولی به نظر شما، می تواند به تنهایی جوابگوی تعداد سایت های فراوانی باشد که در فضای عمومی اینترنت وجود دارند؟ یعنی شما تعداد سایت ها و کسانی که دارند کار می کنند، را در حد قابل توجهی می دانید یا محدود؟ به نظر شما، فتا به تنهایی می تواند همه را رصدکرده و پوشش دهد. وی با تاکید بر این که وظیفۀ ماموریتی هر کدام از نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی مشخص است، گفت: قطعا موازی نیست. پلیس فتا، کاری با براندازی سایت های ضدانقلاب، علیه نظام یا سایت های صهیونیستی ندارد. ماموریت چندمش هم نمی شود. کار اصلی اش ایجاد امنیت برای شهروندان است. اما سپاه پاسداران برای جلوگیری از جریان های براندازانه یی هست که مثلاتلاش می کنند عسلویه ما را هک کنند. حالادستگاه امنیتی هم در این زمینه فعال عمل می کند، یا مثلاضدانقلابی که امروز با سایت های مختلف در تخریب تفکرات نسل جوان دارند کار می کنند. سایت هایی که دارند، فضای فساد را در جامعه ایجاد می کنند. سایت های مستهجن. آنهایی که سرقت اطلاعات شخصی خانوادگی افراد را انجام می دهند. خب. سپاه آمد و بسیاری از این سایت ها را متلاشی کرد. سپاه با مردم عادی، وبلاگنویسان و فعالان فیسبوکی کاری ندارد. مگر جنبه خاصی علیه ارزش های انقلاب و امنیت جامعه باشد یا خط براندازی و فساد. ارتش سایبری تا جایی که من اطلاع دارم، اصلاً این ها ملاک شان نیست. سایت های بیگانه یی که علیه ما فعال هستند و گروه های ضدانقلاب برایشان اولویت است. خب اگر بتواند: هک کند، اگر نتواند مقابله می کنند. یعنی اخلال ایجاد می کند. پارازیت می اندازد. البته یک بخشی از کار اتفاقا ربطی به سپاه ندارد. این را خود مخابرات انجام می دهد.

درباره ۷ هزار تومان چیزی نمی دانم.
وی در تشریح عملکرد ارتش سایبری با متخلفان نیز گفت:کارهای که از سوی ارتش سایبری انجام می گیرد، متعدد است. هر کاری که از ارتش سایبری برآید. مانند کار هکر ها: (خنده) سپاه به شدت در این زمینه الحمدالله فعال بوده است. وبلاگ نویس هایی که آمده اند، جبهه خودی را تقویت می کنند در مقابل آن ها. ذوالنور همچنین در خصوص مسائلۀ ساعتی ۷هزارتومانی که شایعه شده به هکر ها برای مقابله با ضدانقلاب پرداخت می شود نیز گفت: درباره ۷ هزار تومان چیزی نمی دانم. ولی امروز مهم ترین صحنه مبارزه با انقلاب، اصول، ارزش ها و اخلاق، عرصه سایبری به عنوان یکی از عرصه ها و ابزار جنگ نرم است و چنانچه کسانی یا دستگاه هایی بتوانند ارتش خود جوش سایبری را کمک و مساعدت کنند، بسیار کار خوبی خواهد بود. همان گونه که دشمنان مردم ما و جریان های ضدانقلاب با همه وجود نیروهای در خط جبهه مقابل انقلاب را پشتیبانی می کنند.

دسته بندی خاصی در سپاه نداریم
ذوالنور در ادامه با اشاره تشریح ساختار سپاه، اظهار داشت: ، این ها تماماً حرف هاییست که می سازند وگرنه سپاه یکدست است. مقام معظم رهبری از سه کانال بر سپاه نظارت دارد که البته چهار کانال است. کانال اول، اعتقاد پاسدارانی است که در حقیقت مطیع محض رهبری هستند و اصلانیازی به کانال ندارند. اگر تشخیص بدهند که نظر رهبری چیست، همه زندگی شان را فدا می کنند تا نظر رهبری محقق شود. ولی رهبری سه کانال رسمی برای کنترل و نظارت بر سپاه دارد. اول فرماندهی، بعد هم حفاظت اطلاعات سپاه است که با حکم رهبری رییس حفاظت سپاه منصوب می شود. سوم نماینده ولی فقیه در سپاه است که با حکم مقام معظم رهبری منصوب می شود و این سه دستگاه کاملامسیرشان یکی است، اصلااختلاف مسیر ندارند.وی افزود: سلیقه ها ممکن است متفاوت باشد یا درجلسات شور و مشورت خودش را نشان بدهد، اما وقتی یک تصمیمی گرفته شود، همه دیگر تابع آن تصمیم هستند. ممکن است سلیقه بعضی هایشان بدون کنترل در یک جایی عمل شود یا اشتباهی از کسی سر بزند والاسپاه کاملایکپارچه است. یکی از برترین سازمان ها در کشور است. ممکن است که برخی از نگاه ها متفاوت باشد اما مسیر یکی است، سپاه محیطش بازتر از محیط ارتش و نیروی انتظامی و اطلاعات است، باید نیروهای سپاه به یک چیزی اعتقاد پیدا کنند که انجامش بدهند.

حصر آقای موسوی و کروبی هم مثل حصر مرحوم آقای منتظری است!
اطلاعات موازی نداریم، ممکن است سپاه نیروهای مختلف داشته باشد با کارهای مختلف ولی این که موازی باشد چنین چیزی در سپاه نداریم، سپاه اطلاعاتش یکپارچه است. یک حفاظت اطلاعات داریم و یک اطلاعات. حفاظت اطلاعات را در نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم داریم که کار پرسنل را بررسی می کند. ولی اطلاعات نیروی انتظامی یا اطلاعات سپاه کارکرد بیرونی دارد و برای عملیات، مقدمات را بررسی می کند. مثلااگر سپاه در راستای ماموریتش با یک جریان برانداز یافته برخورد کند، طبیعتا ممکن است عوامل و آدم هایی داشته باشد که قبل یا حین فتنه عناصر محوری و موثر جریان برانداز و فتنه گرا را دستگیر و بازجویی کند و این لازمه کار سازمان های عملیاتی است. من معتقدم که حصر آقای موسوی و کروبی هم مثل حصر مرحوم آقای منتظری است. ممکن است یک مقطعی به این نتیجه برسند که این حصر را بردارند، ممکن است هم که به درازا بکشد. اینها به عملکرد خود آن کسانی که در حصر هستند بستگی دارد. و فضایی که اینها در حصر باشند، ضررشان چیست؟. در حصر نباشند، کارشان چیست؟ کلاچنین تصمیماتی سطحش شورایعالی امنیت ملی است. هیچ ربطی به مقام معظم رهبری ندارد. حتی حصر مرحوم آقای منتظری هم به رهبری ربط نداشت. حصر آقای منتظری در شورایعالی امنیت ملی تصویب شد که رییسش جناب آقای خاتمی بودند، حصر این آقایان هم همین طور است.

مگر امیر دریادار شمخانی پاسدار بودند که فرمانده نیروی دریایی ارتش شدند؟!!
وی درپاسخ به این سوال خبرنگار روزنامۀ اعتماد که آیا مقامات ارشد نیروی انتظامی همگی سپاهی اند، گفت: آقای احمدی مقدم که پاسدار هستند. درجه شان هم سرتیپ تمامی است. اما قاعده خاصی وجود ندارد ولی اصل این است که برای فرماندهی هر سازمانی از نیروهای واجد شرایط استفاده شود، اما گاهی به دلیل نیاز یا شرایط خاص یا قابلیت های افراد ممکن است این تعامل در بین نیروهای مسلح انجام شود. مثلاً یا سردار جلالی که ارتشی بود فرمانده نیروی هوایی سپاه شدند.

ورود سپاه به عرصۀ اقتصاد به درخواست روسای جمهور وقت بوده است.
نمایندۀ پیشین مقام معظم رهبری در سپاه همچنین درخصوص فعالیت های اقتصادی سپاه، اظهارداشت: این را خود سپاه باید بگوید. من سخنگوی سپاه نیستم ولی من به عنوان یک عضو سابق سپاه می گویم که تخلفی صورت نمی گیرد. الحمدلله نداشتیم. یعنی مثل بقیه حوزه های سپاه بوده و تفاوتی نداشته. ازطرفی غالباً دولت است که طرف حساب سپاه است. سپاه که با بخش خصوصی قرارداد ندارد. اگر واگذاری طرح و پروژه بزرگی به سپاه صورت می گیرد سپاه که به زور آن را نگرفته، خود دولت ها این کارها را به سپاه داده اند و همیشه ورود سپاه به درخواست روسای جمهور وقت بوده است. وی درخصوص تخلفات اقتصادی احتمالی نیز گفت: چرا که نه، نظارت ها بالاست، مجرا، مجرای سالمی است مثل سایر جاهای سپاه تخلف اتفاق نمی افتد یا اگر هم باشد سطحش بالا نیست.

توکلی: باید با سلام و صلوات نظامیان را از اقتصاد خارج کرد.

وی با بی ربط خواندن صحبت های اخیر احمدتوکلی درخصوص این که کار تجاری باید پوششی برای کار امنیتی باشد نه اینکه کار امنیتی را پوششی برای کار تجارت کنند، گفت خب حرفشان بی ربط بوده است. هیچ وقت چون چنین چیزی نبوده است. این اتهام است.

ذوالنور همچنین در توضیح چگونگی سازوکار هزینه شدن درآمدهای کارهای اقتصادی سپاه نیز گفت: سپاه یک ماموریت هایی دارد. دولت هم موظف است که هزینه لازم برای ماموریت هایش را تامین کند. خب سپاه کمی کار را راحت کرده چون دولت باید هزینه های سپاه را در هر صورت تامین کند ولی سپاه باکار و زحمت، بخشی از آن را کسب می کند و دردو بعدش کمک به دولت و کشور است و بخش قابل توجهی هم در قالب قرارگاه هایی صرف محرومیت زدایی در مناطق محروم می شود/ خودش کسب درآمد می کند سپاه این پول را که درمی آورد خارج از ماموریتش که نمی خواهد هزینه کند قطعاً در ماموریت هایش هزینه می کند.

وی افزود: مثلاً ماموریتی برای سپاه تعریف می شود نظام تصمیم بگیرد که دولت باید این را تامین کند و دولت ندهد و مجلس ندهد خب رهبری اگر نظری داشته باشد که سپاه یک ماموریتی را باید انجام دهد به دولت و مجلس می تواند بفرماید که باید پشتیبانی بکنید. لذا سپاه مشکلی ندارد که بخواهد این کار را بکند. لکن با تلاش در سازندگی کشور تلاشی دوجانبه دارد.

سپاه جای بخش خصوصی را تنگ نکرده است
ذوالنور همچنین درخصوص این ادعای بخش خصوصی که پروژه های بزرگ اقتصادی از طریق مزایده و به صورت مساوی واگذار نمی شود، اظهارداشت: اصلاً بگویند که نمی شود. اصلاً بگویند مزایده نیست و همین جوری با طرح مناقصه همه به سپاه واگذار شده است. خب سوال این است که دولت می داند چقدر پول به سپاه داده است یا نه؟ و بر این فرض باید این سوال را دولت ها پاسخ بدهند و در همه دولت ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب با درخواست آن ها و نیاز آنها سپاه اقدام کرده است.

وی افزود: خب دولت می داند که این پروژه چقدر هزینه اش بوده است و چقدر سود به جیب سپاه رفته است. دولت، به سپاه می گوید این قدر بابت فلان پروژه سود گرفته اید و برو خرج کن برای این ماموریت هایت. یعنی سپاه اگر از این جیب دولت بر می دارد، از آن جیبش دیگر برنمی دارد. وانگهی، سپاه جای بخش خصوصی را تنگ نکرده است. بلکه، به بخش خصوصی کمک کرده: سوال من این است. در کشور بخش خصوصی داشتیم که بتواند این کارها را کند؟ وانگهی سپاه جای بخش خصوصی را تنگ نکرده است بلکه خلا شرکت های بزرگ خارجی را در دوران تحریم پر کرده است. خلا پیمانکاران خارجی را بخش خصوصی پُر کرد؟ یا سپاه جای شل و توتال و استارت اویل را گرفت؟

اگر سپاه نبود، امروز بحث نفت ما فلج بود.
ذوالنور در توضیح عملکرد خاتم الانبیا و شرکت های اقماری سپاه و این عملاً در بخش اقتصاد نفتی مجالی برای بخس خصوصی باقی نماند، خاطرنشان کرد: باید تولیدمان را تعطیل می کردیم خارجی ها که یکی بعد دیگری قهر می کردند و می رفتند و اصلابخش خصوصی چنین بضاعتی ندارد. بضاعت طرف شدن با دولت را نداشتند. یعنی اگر سپاه نبود که اینها را زیر پوشش بگیرد باز باید سراغ خارجی ها می رفتیم.

وی درخصوص تخلف های احتمالی نیز توضیح داد: ما در همه نیروهای مسلح حفاظت اطلاعات داریم. بازرسی داریم. عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه داریم که اینها کاملاناظرند اگر در زمینه تخلفات اقتصادی سپاه، اتفاقی بیفتد، یقینا از دستگاه ها مخفی نخواهد ماند و یقینا رسیدگی می شود. ولی تا جایی که من با مکانیسم بررسی تخلفات کارکنان سپاه ارتباط داشتم، روال در سطح دستگاه های اقتصادی سپاه، مشابه سایر اعضای سپاه بود. یعنی ما الحمدلله با کمترین مورد روبه رو بوده ایم.

About

Check Also

برپایی سیرک در کومله

برپایی سیرک در کومله با حضور دکتر مهدی پور شهردار، آقای عظیمی ریاست شورای شهر …