چاپ مطلب چاپ مطلب

هانری دونان مبدع صلیب سرخ(یادی از سفید پوشان صلح طلب)/ زینب حسین نیای سلیمی

اختصاصی همای گیلان: برخی از نام ها فراموش ناشدنی اند و در حافظه تاریخی باقی می مانند، نام هانری دونان (۱۹۱۰ _۱۸۲۸ م)، در امور داوطلبانه عام المنفعه، امداد و خیریه از جمله آن نام هاست. کسی که با نوشتن خاطرات خود از حوادث ناگوار جنگ بین فرانسه و امپراطوری اتریش منطقه ای در شمال ایتالیا، موسوم به سولفورینو (۱۸۵۹ م ) موجب شد تا جهانیان درصدد تاسیس صلیب سرخ برآیند، جنگی که ظرف ۱۶ ساعت، چهل هزار کشته و زخمی گرفت و باعث گردید تا بنا بر پیشنهاد دونان؛ گروه های امدادی و درمانی داوطلبانه تشکیل شوند و در زمان صلح آموزش ببینند تا در شرایط جنگی، بدون تعلق به هیج نژاد، مرز و عقیده ای صرفاً در خدمت اسرا و مجروحان جنگ در آیند و همه کشورها مطابق معاهده بین المللی موظف گردند آن گروه ها را مورد حمایت قرار دهند.

زینب حسین نیای سلیمی
در ۱۹۶۴ م اولین کمیته بین المللی صلیب سرخ، طی قرار داد ژنو تشکیل شد در آن نشست ۱۶ کشور به عضویت آن کمیته در آمدند، هم اکنون حدود ۱۸۰ کشور عضو صلیب سرخ هستند، دامنه خدمت صلیب سرخ آن قدر وسیع و تأثیر گذار بوده و هست که چهار بار در سال های۱۹۰۱_۱۹۱۷_۱۹۴۴_۱۹۶۳ مفتخر به دریافت جایزه نوبل شده است.
روز هجدهم اردیبهشت ماه (۸ می) هر سال بمناسبت تولد دونان، روز جهانی صلح نامیده شده است.
اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ عبارتند از؛ انسانیت، بی غرضی، بی طرفی، نداشتن وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی.
وظایف چهارده گانه ای برای صلیب سرخ تعیین شده است که از جمله می توان به بندهای زیر اشاره کرد ؛
گسترش دانش حقوق بشر دوستانه، بازدید از اسرای جنگی و بازداشتی های غیر نظامی، پیوند دوباره ی اعضای خانواده، جستجو برای یافتن مفقودان، تأمین آب، غذا و کمک های پزشکی برای غیر نظامیانی که دسترسی به آنها ندارند.
به احترام دونان و کشورش رنگ های پرچم کشور سوییس (به شکل برعکس) به عنوان نماد صلیب سرخ برگزیده شد و بعد ها در (۱۸۶۷ م) امپراطوری عثمانی (ترکیه) نشان هلال سرخ را در زمینه سفید به جای نشان صلیب سرخ اضافه کرد، و سایر کشورهای اسلامی نیز همان شیوه را اتخاذ کردند.
در مجموع : بی طرفی متصدیان خدمات پزشکی، رفتار انسانی با زخمی ها و بی طرفی غیر نظامیانی که داوطلبانه به کمک اسرا و زخمی های جنگ می پردازند، در دستور العمل آغازین صلیب سرخ مورد تأکید قرار گرفته بود و هر چه زمان میگذرد و خوی متجاوز برخی از انسانها در قالب جنگ و ستیز بیشتر تجلی می یابد، ضرورت وجود تقویت صلیب سرخ در جهان بیش از پیش احساس می شود.

زینب حسین نیای سلیمی

 

14380610577

About سردبیر

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …