چاپ مطلب چاپ مطلب

هشدار!که تاریخ به اشتباه نرویم/ دکتر جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: صدای پای انتخابات ریاست جمهوری روز بروز نزدیکتر و محکمتر می شود .سزاست که در این امتحان تاریخی به نیکی ,سر فرازی کنیم تا سیل و خیل اغیار به جفا و ستم ,مام وطن را ,دست درازی ودر حراج اموال ,دست و دل بازی نکنند .درس تاریخ را خوب بخوانیم و نیک بدانیم که هرگاه سستی پیشه کردیم ,غول استبداد به شیشه نکردیم و بهر ترکان شیرازی وطن ,دلربایی نکردیم و هم خال هندو دادیم و هم بخارا سپردیم و کام سمر قندی را ,قندی نکردیم .

جلال میرزاآقایی

حجم ویرانیها و هجوم انیرانیها را با آگاهی تاریخی ,تحلیل کنیم و گله از کس نکنیم که از ما بود آنکه بر ما بود و با حمایت از روحانی ,روح ایرانی به پرواز کنیم و فرزندان وطن را سر افراز کنیم که اگر تأمل نکنیم و تعلل کنیم ,تعرض و قصد میدان کنند و شیر و شیرابه و شیرازه را ویران کنند و آنرا لانه موران و ستوران و کنام ناکسان و کرکسان و شغالان و بد نهالان کنند و نفیر عندلیبان و هَزاران خاموش ,و معجزه هِزاران به میدان کنند و معجزه گفتگوی تمد نها ,زمیدان بدر کنند.
مسئولیت تاریخی را پیشه و بهر اعتلای وطن اندیشه کنیم تا پلنگان و ددان ,کمین در بیشه نکنند.نسبت به آیندگان وفرزندان مام وطن در هر عصری مسئولیم و اگر تیغ به شاهرگ زنند ,کاشان و کاشانه به نامحرمان نسپاریم و بهر اعتلای وطن همچو مصدق,مصدوق کنیم و سزاست آنرا با حمایت از روحانی ,پای صندوق کنیم.ستار خان ها را با فراخوان ستاره ها ,بهر صندوق ندا دهیم و مشروطه خواهی را صفا و صدا دهیم که ایام نه تفنگ است بلکه کتابت قشنگ است و نه درنگ.در این حرکت تاریخی شتاب و شبابی نکنیم تا حریت باب شود ورای مردم ار باب شود ودر جشن پیروزی چنگ به رباب شود .صبوری کنیم و برد باری و میدان به غوغا ندهیم که اگر حاکم بر میدان شوند ,کام ها را تلخ و بلخیان را نا کام کنند و پیام آسمانی معلم عشق را خرافه و ایران عزیز را خرابه کنند ,که آنگاه نه “تو”مانی و نه ارژنگی برای”مانی” و نه عشقی برای ایمانی و وطن حراج رود به “تومانی”.
هموطن!پند نا صحان و عشق سالکانِ وطن گیر تا کتاب تاریخ , ورق زنیم و عشق امیر کبیر و مصدق به طَبَق زنیم و هر گز مباد زین مسیر از خاتمی سَبَق زنیم .قهر با صندوق نکنیم و سر خورده نشویم و سرمای بی نشاط فصل زمستان را ,شوری بخشیم و چو خورشید بدرخشیم ودر بهار وصل مستان ,لاله ها به آغوش وناله ها فراموش کنیم .مایوس نشویم و اَلَم سوزان را با حِلمِ فروزان سپری کنیم و بهر صندوق ,جار زنیم تا فرزندان فردا تبر بر چوبه دارزنند.
با تحلیل منطقی و درست ,وضعیت کشور را رصد کنیم واز تند روی بپر هیزیم و با ناسیونالیم کور افراطی نیامیزیم که خطر است و نه ثمر ی نیست .روحانی را نقد کنیم ونه طرد و قدرت واقعی وی را هم در حمایت همه جانبه جنبش اجتمایی بسنجیم و هم در برخورداری از توانش در ساختار حقوقی قدرت .با سیره و سیاق احرارو حوارین فرهیخته همراه شو ای عزیز که جز بدین نمط نشاید و نهالی نیز نپاید و حیات را در ممات نا امیدی ببینیم وتا به فردا ,در سوگ ننشینیم .گردر درس تاریخی ,وارونگی دادیم هشدار که کشور به واژگونی دادیم.پیروز باشید.

جلال میرزاآقایی

 

 

14380610577

About سردبیر

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …