چاپ مطلب چاپ مطلب

هنر روابط عمومی در مدیریت شهری چیست؟/زهرارگان

اختصاصی همای گیلان، در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده ای با محیطهای پویا در حال تغییر هستند و بسرای حفظ، بقا وپویایی خود مجبور هستند خود را با تغییرات محیطی سازگار نمایند به عبارت دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات وتحولات تکنولوژیک، اجتماعی، علمی، فرهنگی و… نهادها و سازمانهایی موفق وکارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده وقادر باشند این تغییرات را برای ایجاد تحولات مطلوب وبهینه برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند.

روابط عمومی در مدیریت شهری با توجه به ابعاد وشرایط و ویژگی های منحصر به فرد مدیریت شهری که همزمان با پیشرفت جامعه انتظارات وسطح توقعات از ارایه خدمات شهری از نهادهای مسئول شهری بیشتر می شود تلاش دارد با تنظیم ساختار مناسب وبا بهره گیری از را هبری علمی وبا استفاده از برنامه ریزیهای از قبل طراحی شده پیشاپیش امور و فرایند ها حرکت نماید و در تعیین سیاست ها وخط مشی های مدیریت شهری مشارکت جدی، فعال واثر بخش داشته باشد و اهتمام بورزد با توسعه فعالیت های افکار سنجی وارتباطات مردمی جریان مبادله پیام بین سازمان ومخاطبان را دو سویه و عکس العمل وبازتاب مورد نیاز را در جریان ارتباطی خود با مخاطبان درون وبرون مدیریت شهری توسعه وایجاد کند.

روابط عمومی در مدیریت شهری می تواند به عنوان یک شریک برای رسانه ها بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهد محسوب گردد.

از طرفی رسانه ها یک کانال کلیدی برای آگاه سازی شهروندان هستند تا آنان را از فعالیت ها، خدمات و عملکرد مدیریت شهری به طور شایسته ومطلوب آگاه ومطلع سازند .

وقتی مردم وشهروندان از طریق رسانه ها به خوبی با فعالیت وعملکرد وحوزه خدمات رسانی مدیریت شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و… آشنا شوند تبدیل به یک موتور وقوای نیرومندی خواهند شد برای طلب خواسته ها وانتظارات که در نهایت می تواند منجر به شفافیت در عملکرد مدیریت شهری ومدیریت بهینه در ارایه خدمات به شهروندان شود.

با کمک موثر رسانه ها می توان موضوع پاسخگویی واطمینان بخشی به مردم وشهروندان را به خوبی جامه عمل پوشانید مثلا پاسخگویی مناسب واطمینان بخشی وتعامل سازنده با رسانه ها می توانند مردم وشهروندان را در همراهی وکمک در اجرای طرح های بزرگ عمرانی ودیگر فعالیت های اجتماعی، وخدماتی شهر تشویق کند.

در حقیقت یافته ها وتلاش های روابط عمومی در مدیریت شهری در انجام وظایف وهمکاری با رسانه ها کمک شایانی به ارتقای سطح پاسخگویی، شفافیت در عملکرد واداره مطلوب امورات در مدیریت شهری خواهد بود روابط عمومی در مدیریت شهری از تمامی ظرفیت های ارتباطی واطلاعاتی وابزارهای اطلاع رسانی در توسعه و پیشرفت فعالیت ها بهره می جوید.

به جرأت میتوان گفت یکی از دلایل موفقیت مدیریت شهری لنگرود همین حلقه واصله با رسانه هاست.

روابط عمومی شهرداری لنگرود با ارتباط موثر و تعامل خوب خود با اصحاب رسانه ،خبرنگاران و فعالین عرصه اطلاع رسانی بیش از هردوره ای توانسته ازهمه ظرفیتهای ارتباطی واطلاعاتی موجود درشهرستان وحتی استان استفادکرده وبعنوان یک کانال کلیدی درجهت انعکاس درست،شفاف وبه موقع فعالیتها و اقدامات شهرداری پیشرو باشد ونمره قبولی دریافت کند

دریک نظرسنجی عمومی با رضایتمندی بالای شهروندی از عملکرد شهرداری وشورای اسلامی دراین دوره مواجه شدیم که انعکاس شفاف فعالیتهای شهرداری در زمینه های مختلف از سوی روابط عمومی یکی از دلایل این رضایتمندی است.

تعامل بالای شهرداری وشورای اسلامی لنگرود در این دوره از شوراها زبانزد خاص و عام بوده بطوریکه در بسیاری از شهرها این تعامل شهره است.

اگر به دقت وبا ظرافت بیشتری به این مسأله توجه شود بی شک میتوان نقش وهنر روابط عمومی را حتی در ایجاد و برقراری هرچه بهتروبیشتر این تعامل مشاهده نمود وآن را یکی از رموز موفقیت این تعامل عنوان کرد.

به قلم:زهرارگان

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …