چاپ مطلب چاپ مطلب

هیاهوی بسیار برای هیچ!/ دکترسیدعلی میرموذن

همای گیلان:  اوایل دوران آقای هاشمی رفسنحانی است. دختر ایشان ,خانم فائزه,که درآن موقع نه پستی ونه سمتی داشت وتنها یک مدیریت وامتیاز یک روزنامه درمورد زنان را بعهده داشت دریک یادداشت درمورد لزوم گشایش بیشتردرمورد “زنان”به ورزش دوچرخه سواری پرداخت.
غائله ای برپا شد.

photo_2016-07-04_17-12-45
عده ای از نمایندگان مجلس که روحانی هم بودند,آنچنان به وی تاختند که بیاوببین! حتی یکی ازانان واژه نسنجیده وناصوابی را در مورد ایشان ودر صحن علنی مجلس بکاربرد که جهت حفظ حرمت قلم,از ذکر ان خودداری می کنم.
این حمله واین برخورد,باعث محبوبیت فائزه درمیان مردم شد به گونه ای که درانتخابات مجلس ,درتهران رای اول یادوم را بخوداختصاص داد.
این راتااینجا داشته باشید تا ماجرای دیگری رابرایتان بگویم.
دیروز داشتم از خیابانی میگذشتم .دوتادخترخانم دوچرخه سوار باپوشش مناسب ,ورکاب زنان ازکنار من گذشتند.یاد آن ایام ماضی وحوادث وبلواهایی که دراین مورد,ایجادشده بودم افتادم و یاداین مطلب که گاه مسائل مملکت ما,”مساله” نیستند بلکه هیاهویی هستند برای هیچ
همین!

/دکترسیدعلی میرموذن

 

14380610577

About سردبیر

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …