کیوان محمدی گفت: چگونه وقتی کسی در هیچ جلسه ای حضور ندارد و پیگیر نیست اما به توزیع اعتبارات معترض می شود. مدیری که طی این ایام حضورش در گیلان یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مراجعه نکرده از سیستم برنامه‌ریزی استان انتقاد می‌کند!

همای گیلان، به نقل از دیارمیرزا، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در بخشی از سخنان خود در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به برخی انتقادات نسبت به عملکرد سازمان خود در توزیع اعتبارات واکنش نشان داد.

کیوان محمدی گفت: چگونه وقتی کسی در هیچ جلسه ای حضور ندارد و پیگیر نیست اما به توزیع اعتبارات معترض می شود. مدیری که طی این ایام حضورش در گیلان یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مراجعه نکرده از سیستم برنامه‌ریزی استان انتقاد می‌کند!

وی افزود: اگر مأموریت این مدیران برای گیلان است باید به برنامه‌هایی که برای این استان تهیه می‌شود توجه کنند مگر اینکه با ماموریت دیگری وارد گیلان شده باشند.

پیشتر حسن رستم زاد فرماندار آستارا در اظهاراتی گفته بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در حوزه توزیع اعتبارات نه مدیریت دارد و نه برنامه ریزی.

با کانال همای خبر همراه باشید