چاپ مطلب چاپ مطلب

وزیر محلل یا مولف /مسعودمجاوری

اختصاصی همای گیلان: نمایش پرسروصدای روز استیضاح علی ربیعی،بهانه ای شد تا گریزی به وضعیت فعلی وزارت رفاه بزنم با تاکید براین نکته که “علی ربیعی”اگرچه بعنوان یک عنصر امنیتی-شاید-وبعنوان یک مدرس دانشگاه-علی القاعده-یک انسان مولف و اثر گذار بود اما در هیات یک وزیر،چیزی بیشتر از یک” مدیرمحلل”نبود.
مدیری که در دوره صدارتش فقط نامها راتغییرمی داد اما در رویکرد مدیریتی بزرگترین سازمان وبنگاه اقتصادی کشور(تامین اجتماعی-شستا)تغییر چندانی ایجادنکرد. شاید او معذوریتهایی داشت که بیش از یک “محلل”جایی برای نقش آفرینی اش نمی گذاشت محللی که در سیستم ناکارآمد سازمانی وبنگاهی مجموعه وزارت رفاه حل شد.
مساله اما آنجا بیشتر به چشم آمد که در روز استیضاحش وکلای ملت با اوچشم درچشم؛مسائلی را مطرح کردند که نشان داد اگر مدیر مولف و اثر گذاری می بود یقینا؛در بر پاشنه دیگری می چرخید.
روی سخنم اما با”انوشیروان محسنی بند پی”است که حالیه بر کرسی علی ربیعی تکیه زده تا در روز داوری احتمالا رای اعتماد بگیرد.
آقای محسنی؛دولت سه ماه مهلت دارد که به مجلس وزیر معرفی کندو این نود روزبرای شما فرصت کمی نیست.برادر عزیز؛اشتباه نکنید علی ربیعی را وکلای ملت خیلی پیشتر از کابین وزارت سه طلاقه اش کرده بودندآنقدر که عملکرد وی چه به لحاظ چینش ستادی و چه خروجی عملیاتی ضعیف بود،نمایندگان ملت در روز استیضاح؛فقط این عروس فتانه(وزارت رفاه)را از او تحویل گرفتند.
چندنمونه خدمت شما مثال می زنم:
آیا سود عملیاتی شستا قبل وبعداز وزارت علی ربیعی تفاوت محسوسی داشت؟اگر داشت دقیقا چند درصد بود؟آیا این تفاوتمندی صعودی بود یا نزولی؟
ویا؛صورت مصارف ومنابع سازمان تامین اجتماعی قبل و بعداز روی کار آمدن مدیر عامل دوره ربیعی(دکتر نوربخش)از چه نسبتی برخوردار شد؟سید تقی نوربخش کسری بودجه پنج هزار میلیارد تومانی ابتدای دوره مدیرعاملی اش را چطور جبران کرد با تعدیل نیرو یاتملکی دارییهای سرمایه ای ویا ارزیابی مجدد داراییهای ثابت؟
آقای محسنی؛نحوه برون سپاری خدمات تامین اجتماعی در قالب دفاتر کارگزاری آیا خالی از اشکال نیست؟ازشیوه برگزاری آزمون تا نحوه اعلام نتایج واسامی قبولشدگان شبهاتی وجود دارد که ایکاش علی ربیعی دراین مورد کوچک سروسامانی به کارها می داد که نداد.شما لطفا سروسامانش دهیدچرا که قطعا بهتر از من می دانید توسعه کارگزاریها باعث ارتقای منابع سازمان وپیشی گرفتن بر صورت مصارف آن خواهد شد.
در مورد تعددحضور شستا در عرصه های مختلف اقتصادی و تشکیل دولتی در دولت آیا رویکرد شما مانند علی ربیعی درپیش گرفتن سکوت و مماشات است یا ایجاد تغییر و تحول؟
شستا درحال حاضر یک سازمان شبه دولتیست که انحصار بخشی از بازار سیمان کاغذ لاستیک چوب،مشتقات نفتی و…را در دست داردسازمانی که تناسبی میان سطح داریی های ثابت وجاری اش با سود عملکردش وجود ندارد.
آیا در دوره شما “دستور”تدوین استراتژی بلند مدت مجموعه وزارت رفاه بطور اعم وسازمان تامین اجتماعی بطور اخص برای تعدیل بحران کهولت سن جمعیت تحت پوشش صادر خواهد شد؟بحرانی که حدود یک دهه آینده مانند بحران فعلی آب، اقتصاد ملی را با چالش مواجه خواهد کرد وهنوز هیچکس جدی اش نگرفته است!
اساسا دفتر مطالعات ورفاه اجتماعی آیا زینت الوزارت خواهد بود یا بازوی پژوهشی اثر گذار؟
آقای محسنی؛گفتنیها بسیارومهلت شما کم اما به قاعده است آنقدر به قاعده که بتوانید کارنامه یک وزیر(سرپرست وزارت)مولف از خودتان به یادگار بگذاریدوگرنه مانند مسئول پیشین محلل شدن کار زیادی سختی نیست.

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا امیرحسین ابراهیمی تحلیلگر مسائل بین الملل   سال …