چاپ مطلب چاپ مطلب

یادواره جوانترین شهید سیاهکل شهید خسرو سرخطی برگزار شد

همای گیلان:یادواره جوانترین شهید سیاهکل شهید خسرو سرخطی برگزار شدphoto_2015-12-23_09-44-50 photo_2015-12-23_09-43-15 photo_2015-12-23_09-43-31 photo_2015-12-23_09-43-54 photo_2015-12-23_09-43-58 photo_2015-12-23_09-44-02 photo_2015-12-23_09-44-06 photo_2015-12-23_09-44-10 photo_2015-12-23_09-44-14 photo_2015-12-23_09-44-18 photo_2015-12-23_09-44-26 photo_2015-12-23_09-44-31 photo_2015-12-23_09-44-36 photo_2015-12-23_09-44-41

About سردبیر ارشد

Check Also

تصاویری از خدمات رسانی شبانه روزی شهرداری رشت در برف سنگین

تصاویری از خدمات رسانی شبانه روزی شهرداری رشت در برف سنگین هم اکنون و در …