چاپ مطلب چاپ مطلب

پایان دادن مدیریت غیرعلمی وبه اصطلاح دیمی درسیاهکل

همای گیلان:علی معتمدی/

در دنیای امروزآهنگ توسعه که صیدثانیه است ودانایی که رهاورد آن توانایی تعریف شده یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و بالندگی می باشد. پرواضح است نیروی انسانی به ویژه نخبگان که اساس ثروت یک ملت را تشکیل می دهند باید بدور از حاشیه سازی های مهوِّع که مهارتها و دانش شایستگان رادر پستوه تراژدی به بهای بَخس به تاراج خواهد بردبه فوریت امتناع کرد.شاخص های قدرتمند شدن و بالندگی اقتصادشهرمنوط به جذب افراد خلاّق  باید موردعنایت قراربگیرد.در فضای سیاسی که عده ای صرفابرای کسب قدرت با صحنه آرایی و چهره آرایی و گاها بزک کرده برای کوک کردن ساز قدرتشان در خود غنوده اند و ارزشها و داشته های اسلامی و انقلابی  که برای  دلسوزان نظام یک سرمایه ارزشمند است جز بینونت و جدایی میان آنهابه چیز دیگری نمی اندیشند. افکار و سلایق متأسّی از آموزه های نورانی دین مبین اسلام توثیق”یدالله مع الجماعه”است که شاهکاراین اصل قرآنی جمع شدن تحت لوای ولایت است.انتظار است جنابعالی که از قِبَل فعالیت سیاسی دولت “تدبیر و امید”که اعتدالیّتش را تراز افعال و اقوالش قرارداده در این آزمون بزرگ قرارگرفته ای پیگیری مطالبات مردم که وارثان حقیقی انقلابندجزء مهمات کارقرار گیرد. امروزسیاهکل به بلندای تاریخ پر افتخار ایران که در هشت سال دفاع مقدس ۲۲۰شهید والامقام فدا ونثارراه ولایت نموده است برخود فخرمی فروشد.انتخاب تیمی ارزشمدار،هوشمند ،قوی،امین فضای مدیریت شهر را خردمندانه خواهد نمود. مکان‌ها گویا‌ترین زبان حقیقت‌اند،پرواضح است سیاهکل با توجه به وضعیت کنونیش،از کاستی ها ، کمبودها همیشگی دسته و پنجه نرم می کند.  یدک کشیدن القاب و عناوین فریبنده و دهان پر کن ، مانند دومین شهرگیلان از نظر وسعت ،داشتن شهرداری همزمان با شهر تبریزو …از کاروان توسعه ی پایدارعقب مانده هر چند به برکت عظیم انقلاب اسلامی و تلاش نمایندگان اسبق و فعلی اقدامات اثر گذاری صورت گرفته و یا در پروسه انجام شدن هست امااگر لاهیجان عروس گیلان و شهر گردشگری جهان اسلام نامگذاری شده همگان باید برای داماد گیلان شدن سیاهکل هر آنچه در توان دارند وارد میدان تا تمنیّات این شهرجامع عمل پوشیده شود.untitled
آقای فرماندار ! با عرض خیر مقدم و آرزوی توفیق خدمت برای جنابعالی ، من از اموری که دسترسی به آن ها درشرایط کنونی ممکن نیست با شماسخن نخواهم گفت و سخن خود را تنها در مسایلی متمرک
می کنم که تحقق آنها شدنی باشد. اکنون که بنا به صلاحدید مسوولان ، در سمت فرماندار و نماینده ی عالی دولت “تدبیر و امید” در این شهرستان که به “دروازه ورود به تاریخ و طبیعت ملقّب شده منصوب شده ای، لازم دانستم توجه جنابعالی را به نکاتی چند در رابطه با مسایل مبتلا به حوزه ی مسوولیت تان و مواردی که اطلاع از آن ها شما را در اعمال مدیریت صحیح و آگاهانه و اتخاذ تصمیمات مفید جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال”اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی”یاری خواهد کرد جلب کنم. اگرثمرات این مسؤلیت مغفول واقع شودبه ضرس قاطع ازنقدآیندگان در امان نخواهید بود.واز منتقدان نیزانتظار می رودبا نقد ی مشفقانه فضای همدلی و بانشاطی رابرای خادمانشان فراهم آورندکه یقینا هر گونه اقدام نسنجیده و خارج از ضوابط قانونی و اخلاقی جز تخریب و بدنامی برای این شهر ارمغانی دیگری نخواهد داشت.

۱-انتصاب مدیران غیر بومی و ناآشنا با جغرافیای منطقه و به اصطلاح “مسافر”دستاوردی برای شهرستان نخواهد داشت.

۲-ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه در انواع زمینه ها،از جمله کشاورزی،پرورش دام و طیور،گردشگری،پرورش انواع ماهیان گرم آبی و سردابی،صنایع دستی و کشف استعدادهای این حوزه اولویت کار قرار گیرد.

۳-پیگیری و افتتاح طرح های زیر بنایی بیمارستان ،درمان گستر دیلمان ،راه سیاهکل به لاهیجان ،راه سیاهکل به دیلمان ،بزرگ راه سیاهکل به سراوان و مرمّت راه کانال به تازه آبادراهبرد برنامه کاری میان مدت باشد.

۴-فعال نمودن شهرک صنعتی ازبرم، در صورت ادامه حیات با همه ظرفیت  نقش مهمی در اشتغال زایی شهرستان داردوهم اکنون این شهرک در وضع نابسامانی قرار گرفته و بسیاری از بخشهای تولیدتعطیل و یا نیمه تعطیل هستند .

۵-مدیریت غیر علمی و به اصطلاح دیمی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و خلق السّاعه که در تراز مردم این سامان نیست پایان داد شود.هر چند مدیران خدوم و کارآمدی نیزدر این عرصه وجود دارد که باید از خدمات آنان تقدیر و تشکر بعمل آید.

۶-اولین اقدام تدوین یک برنامه چهارساله که مبتنی بر تعقل ، تفکر، آینده نگر،دانش محور ،مشارکت پذیر و عزم راسخ برای تحقق آن وجود داشته باشد.

۷-مدیران ادارات برنامه های کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت در حوزه تصدیگریشان را به فرمانداری اعلان تا در کمیته برنامه ریزی شهرستان راهکارهای مناسب برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شود.

۸-با توجه به سیاست “اقتصاد مقاومتی” اعتبارات عمرانی شهرستان بنا براخبار مسموع از رشد قابله ملاحظه ای برخوردارنبوده،لذا تشکیل ستادی متشکل ازنمایندگان اقشار مختلف تا راههای جذب و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی  فراهم گردد.

۹- شهردارواعضای شورای شهربرنامه جامع ای برای زیباسازی، تعمیر بافت های فرسوده و احداث پارکهای خصوصی علی الخصوص استخر زیبای سیدوارستان که از چشم انداز منحصر بفردی برخوردار است بعمل آورند.

۱۰-برگزاری همایش علمی و تخصصی با عنوان”سیاهکل آینده مشترک ما”که مهمترین حسن آن مشارکت اصحاب فکرجهت ارایه ایده های نو وکاربردی نمودن آن ایده ها و تئوریهابه عنوان سندجامع توسعه شهرستان که از لحاظ  اجرایی قابلیت وثاقت خواهد داشت.

۱۱-سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ،سیاهکل و دیلمان را به عنوان قطب گردشگری نوظهوربه تصویب برساند که این امرزمینه حضور بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در این شهرستان رافراهم خواهد آورد.

۱۲-فرمانداری محور وفاق برای هم افزایی گروههای سیاسی باشد.چون هر گونه اختلاف و تشتّت موجب هدر رفتن توانایی ها خواهد بود.هر چند مجادله”احسن”علاوه برداشتن برکات فراوان ، همگان را به آرامش و اتحاد رهنمون خواهد ساخت.

۱۳-ظرفیت های عظیم شوراهها و دهیاران که “امنای قومند”و نقش بی بدیلی در عمران وآبادانی دارند نبایدمورد بی مهری قرار گیرندوبخشداری مرکزی باید با مدیریت جهادی وخادمانه برای به فعلیت رساندن پتانسیلها برنامه راهبردی طراحی و هر سه ماه گزارش جامعی از میزان عملکردهارا به اطلاع فرمانداری وافکار عمومی رسانده که نتیجه این امر میدان رقابت برای آنان فراهم خواهد شد.

۱۴-برنامه عاجلی برای نجات کاشت،داشت و برداشت محصولات استراتژیک شهرستان مانند گندم ،برنج ، چای و…طراحی گردد.

۱۵-پیشنهاد ویژه می گردد مدیران بخش کشاورزی میز کارشان را در دل زمین های زراعتی مستقر نمایند تا کشاورزان زحمت کش جنس مدیران را از نوع خودشان بدانند که این امر رغبتشان را برای ادامه کار مضاعف خواهد ساخت.

۱۶-بهره برداری غیر اصولی شرکت های خصوصی از جنگلهای شهرستان در حقیقت یک غارت اموال عمومی است .چون جنگل  نماد زیبایی بوده ، تاثیرات مثبت زیادی در زندگی موجودات زنده از انسانها گرفته تا حیوانات داشته و دارد.

۱۷-ساماندهی شرکت های بهره برداری شن و ماسه رودخانه شمرودکه حیات مقدسش  به خطر افتاده و اکوسیستم آن منطقه بازبان بی زبانی در حال نابودی است.

۱۸-حضور مدیران کل در شهرستان به عنوان یک برنامه باثبات در تقویم اجرایی شما گنجانده شود.

About

Check Also

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا   به …

۶ comments

  1. سلام. گمان میکنم دلیل عمده عقب ماندگی سیاهکل این باشد که هر فرد بجای آنکه قدمی به جلو بردارد فقط به عنوان اندرزگو و سخنور عمل می کند . نوشته گردآوری این بنده خدا بد نیست ولی تیتر بدی برای آن انتخاب شده. باید تنگ نظریها و حسادتها را کنار گذاشت و اگر ذره ای به آینده فرزندانمان حساس باشیم فضای زیبای امید که بعد از تغییر ایجاد شده را قدر بدانیم و برای استمرار آن قدمی دبرداریم.

  2. استاد فرزانه حرفهای شما حرفی است که ۲۰ سال پیش گفته شده است ولی عملی نشده است

  3. برادر با اصلاح طلبان می پلکی

  4. lمتن نوشته خطاب به فرماندار سیاهکل است اما عنوان مطلب چیز دیگری می باشد.

  5. در برخی جاها پراکند ه صحبت کرده اید بعد وضعیت شما هم معلم نیست گاهی این ور می زنید گاهی آن ور

  6. سعی شود از کلماتی که ادعای فضل نیست استفاده شودنیاز به فرهنگ آقای معتمدی دارد که اینها معنی شود