چاپ مطلب چاپ مطلب

<نوبخت>پر افتخارترین سیاستمدار گیلانی/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان: امروزه کسی نیست که از اقتصاد بد کشور گلایه مند نباشد مگر اینکه واقع بین نبوده یا منافعی داشته باشد و حقیقت را کتمان کند.
کسی نیست از بی تدبیری مُدیران گلایه نداشته باشد.
کسی نیست که شکایت نکند.
بااینکه تحریم ها برای کشور هنوز لحاظ نشده افزایش بی رویه ی قیمت ها بر چه اساسی است؟!
امروزه کسی نیست که نپرسد که آقایان دُلار گران شد
اما چرا قیمت “آب معدنی”
؛بی رویه افزایش یافته است؟!
امروزه کسی نیست که از مسئولین نپرسد ما که در گرداب گرانی دست پا می زنیم از نرخ تورّم ۸ درصدی سخن نگوید.
چون قرار براین است که در سیاست پولی جدید؛دو صفر از پول ایران حذف شود، برهمین اساس؛ مسئولین دو صفر آخر نرخ تورم را حذف کرده اند؟!
از سوی دیگر کار ما رسانه ها هم شده مثال زدن مُدیریّت کشورهای توسعه یافته، بنابراین هم بر میزان سواد ما و هم بر میزان ِدانش مُدیران،افزوده شد امّا در عمل ، هیچ دستاوردی نداشت !
ترس از آینده تمام وجودمان را فراگرفته است.
شعار《آمریکا،هیچ غلطی نمی تواند بکند》 فقط در حد حرف بود.
< ترامپ >کاغذی را پاره نمود.
خرده کاغذ گرانی در کشور ما به هوا پرتاپ شد.
مقامات، مُدیران و مسئولین !
کاری نکنید که نسل جدید حتی آرمانهای خود را فراموش کنند و بگویند همه در گذشته حرف بود و حماسه و افسانه!
اینها را گفتم تا بدانید من مثل برخی نمی خواهم بگویم کشور در شرایط گُل و بلبل قرار دارد.
حتما بارها گفته ایم و شنیده ایم یکی از مُهمترین مُشکلات گیلان این است که فاقد “سیاستمدار “است و همواره هم گفته ایم که علیرغم مهمان نوازی مثال زدنی مردم گیلان؛همواره با خود در ستیزند و اگر یک گیلانی بخواهد در سطح کشور خودی نشان دهد با او مقابله می کنند و غریبه پرستند‌.
دست برقضا<دُکتر نوبخت>که سابقه ی نمایندگی چندین دوره ی مجلس شورا را ؛در کارنامه ی خود داشته و از با برنامه ترین نمایندگان گیلان بوده و از “علم ِاقتصاد” برخوردار هست و فصاحت و بلاغت او زبانزد عامّ و خاصّ است، بعنوان مُعاون رئیس جمهور انتخاب شد.
انتخابی که عُقده های چندین ساله گیلانیان را بازگشایی نموده و بار ِروانی خوبی داشته و انصافاً، <نوبخت> هم حضور فیزیکی زیادی در اُستان گیلان داشته است و
رسیدگی به مشکلات گیلان را در دستور کار قرار داده است .
برای برخی ها دیدار با معاون رئیس جمهور شده به مثابه ی دیدار با فرماندار یک شهرستان .
< نوبخت> طی این مُدّت؛توانست خیلی از گیلانی ها را برای مُدیریّت کشور معرفی کند که اینها می توانند آینده مُدیریّت گیلان را تضمین کنند. البته انتظار می رفت که از مُدیران جوانتر استفاده شود که این تضمین را پایدار نماید.
< نوبخت> بارها از “پروژه ی راه آهن گیلان”بازدید نمود.
پول زیادی برای اینکار “تخصیص” داد اگر یک غیر گیلانی جای<دُکتر نوبخت> بود،” تخصیص پول”که جای خود دارد آیا این همه از این پروژه بازدید بعمل می آمد؟!
< نوبخت> ؛واسطه ای در گیلان انتخاب نمود تا بیشتر
در خدمت مردم باشد.
قطعاً؛ استعفای <نوبخت> خبر ناراحت کننده ای بود که خوشبختانه با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد.
شاید بیشترین انتقاد به<نوبخت> این است که سخنان ضدو نقیضی از سوی او مطرح می شود
که واقع بینانه باید گفت:
از کشوری که دارای اقتصاد بی سروسامان و مدیریت آشفته هست؛
نمی شود غیر از این انتظار داشت. هر که سخنگوی دولت بود نتیجه اش،همین تناقض گویی ها بود!بارها شنیده ایم که سخنگو یک حرف می زند وزیر حرف دیگر.
نتیجه اقتصاد ِآشفته همین است! تصمیمات مُدیران کشور مُتغیّر است. بنابراین وجود< نوبخت> در بدنه ی دولت؛ برای ما گیلانی ها سودمند بوده و بی شک حضور <نوبخت>می تواند آینده بهتری برای اُستان گیلان رقم زَنَد.

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری و هفته نامه همای گیلان

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا امیرحسین ابراهیمی تحلیلگر مسائل بین الملل   سال …