پلمب داروخانه متخلف/توقیف دارو به ارزش ریالی حدود سیصد میلیون ریال

اداره نظارت بر فرآورده های دارویی و مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشگی گیلان داروخانه ای را به علت نگهداری و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته پلمپ نمود.

همای گیلان: اداره نظارت بر فرآورده های دارویی و مخدر معاونت غذا و دارو در بازدید مشترک با نیروی انتظامی داروخانه ای را به علت نگهداری و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته با دستور مقام قضایی پلمب نمود.

در این بازدید مشترک کارشناسان نظارت بر فرآورده های دارویی در داروخانه و انبار نگهداری دارویی آن حضور یافتند و با بررسی داروهای موجود موفق به کشف داروهای تاریخ مصرف گذشته به ارزش ریالی حدود سیصد میلیون ریال شدند./موج نیوز

با کانال همای خبر همراه باشید