چاپ مطلب چاپ مطلب

“پیشنهاد تبدیل کارخانه ابریشمی به موزه ابریشم”/محمدعباسی(فعال رسانه)

اختصاصی همای گیلان: درباره وجه تسمیه «لاهیجان»، نظریات مختلفی وجود دارد.
لاه در پارسی میانه (پهلوی) به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای پارچه ابریشمی سرخ آمده‌است و جان پسوند مکان است. در نتیجه لاهیجان به معنای «شهر ابریشم و مکان ابریشم» است. اشپیگل محقق آلمانی در کتاب «حملات روسیان به سواحل کرانه خزر» نام لاهیجان را به معنی «شهر ابریشم» می‌داند. لاه به معنی ابریشم است و یج و ج پسوند نسبت است مانند یوشی و یوشیج و یا لار و لاریج. در نتیجه لاهیج به معنی ابریشمی است و ان پسوند مکان. در نتیجه لاهیجان به معنی مکان ابریشمی است.
لازم به توضیح است که صنعت ابریشم در گذشته لاهیجان دارای رونق مناسبی بود که موجب شد, کارخانه ابریشم کشی, در دوره احمدشاه قاجار درنزدیکی میدان انتظام فعلی لاهیجان احداث گردد. درابتدا این کارخانه دارای مالکی, یونانی بود. سپس توسط حاج عباس یا عباس خان طایفه محمودی سالها اداره می شد. چیزی که تمام لاهیجانی های قدیم بیاد دارند, صدای آژیرش بود که به آن” سی سو “می گفتند, که نشان دهنده زمان تعطیلی کارخانه بود و صدایی شبیه سوت کشتی داشت. بلندی صدا درحدی بود که گاه تا شهر آستانه اشرفیه هم شنیده می شد.
درپایان ذکر این نکته ضروری است که حفظ آثار تاریخی و فرهنگی شهر و تحویل این امانت به نحو مطلوب برای آینده گان از وظایف هر شهروندی است و انتظارآن می رود که واژه ابریشم که جزیی از پیشینه شهر لاهیجان است و امروز با نمادهایی همچون چای و کلوچه نیز آمیخته شده, اصالتش را درگذر زمان ازدست ندهد. فلذا انجمن حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی گیلان، درخواست ثبت این اثر تاریخی و تبدیل آن به گنجینه (موزه) ابریشم را برای این مکان زیبا, پیشنهاد می نماید.

 

منابع:
hiip://www.karkan.ir/post-8308
hiip://rezabaran.mihanblog.com/post/32

محمدعباسی(فعال رسانه)

 

نظرات نگارندگان مقالات دیدگاه گردانندگان سایت نیست لذا به جهت بهرمندی ،همه نقطه نظرات منتشر می شود.

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …