چاپ مطلب چاپ مطلب

چرخه ۳ گانه غذا،غزا و قضا/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، غذا=خوراک.
♦️غزا=جَنگ.
♦️قضا=داوری
(فرهنگ دهخدا)

?ایران؛درطول تاریخ
در این چرخه ی۳ گانه؛
اسیر بوده است?
?کشور ایران؛بطورمتوسط؛
هر پنجسال یک”غزا”داشته است.
?این”غزا”های طولانی،
“غذا”ی مردم را کم کرده است.
در جنگ های جهانی
[اول و دوم]؛
❇️موادغذایی ایران؛صرف ِ
استعمارگران جنایتکار شد.
♦️پرکشیدن دلار از هزار تومان
به بالای۱۰هزار تومان؛سبب شده
که بازرگانان قاچاقچی؛
موادغذایی را از سفره ی
مردم جمع کرده و سوداگرانه
برای صادرات و کسب دلار .
سپس واردات وقاچاق بیشتر.
❇️استان های خوزستان،کرمان
وهرمزگان۱۰۰ سال است
که خرج تهران و ایران را
می دهند.
ناشایسته هست که این چنین
دچار کمبود غذایی اند!
❇️سیستان مظلوم و ایلام
استراتژیک را چه می شودکه
این چنین درمانده اند؟!
❇️چراخراسان جنوبی،باید
از خراسان رضوی جدا شود
و از نعمات بیکران مشهد؛
بی بهره و این چنین در تنگنا؟!

?بخش”قضا”ی ایران،
در طول تاریخ ایران،
همواره،عقب مانده است
و نمی تواندبین بخش های
“غذا” و “غزا”؛<<تعادل>>
ایجاد کند.

¤سرشک¤
۱۰مرداد۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …