چاپ مطلب چاپ مطلب

چگونه وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر ، نکا و گلوگاه عمق پیدا می کند .؟

اختصاصی همای گیلان:برگزاری انتخا بات در اسفند ماه سال ۹۴ در منطقه شرق مازندران شهرستانهای بهشهر ، نکا و گلوگاه دارای چه برجستگی است .؟

index
وحدت یا کنار هم بودن عمق پیدا می کند .
چه طور وچگونه ؟
ساختار ها وعمل هایی که کار کرد ایجاد وحدت دارند .در مسیر وحدت فعال شوند .
چه عملی موجب می شود .به وحدت عمل شود .؟
شرکت در انتخا بات با رای دادن فرد فر د افراد مسیر وحدت را برای آینده مشخص می کند .
مردم عزیز ما با رای دادن به فرد یا افراد تفهیم می کنند . که بزرکترآنان همه مردم هستند .اگر خوب عمل نکنید .از قدرت بزرگتر ی استفاده می کنیم .تا شما در مسیر خدمتگزاری عمل کنید .
در چه صورتی کاربرد این قدرت بزرگتری توسط همه قابل درک است .؟
در تمام نقاطی که انتخابات بر گزار می شود .اگر سطح آرا به دو سوم برسد .داری پیام قاطع است .واکثریت را نمایندگی می کند .ثبات ثمره آن می شود .بطور مثال اگر در حوزه شهرستانهای بهشهر ، نکا و گلوگاه صدو هشتاد هزار رای (۱۸۰۰۰۰) به صندوق ریخته شود.فردی که می خواهد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شود .ومحبت مردم او را در کارها حمایت کند.اولین قدم ان است .که فرد مورد نظرشان دو سوم یعنی (۱۲۰۰۰۰) صدوبیست هزار رای را بعنوان پشتوانه داشته باشد.
این سخن توهم یا خیال با طل نیست .؟
حوزه شهرستانهای بهشهر ،نکا ، گلوگاه با همدلی باعزیزان سایر نقاط استان ما زندران در طول حیات مجلس خبرگان رهبری نماینده منتخب داشت.خدا رحمت کند .حضرت آیت ا… سید صابر جباری ره عالم بزرگواری که از عمق جان مردم را دوست داشت .کسی که رای مردم را در چند دوره انهم بصورت مستقل در کار نامه خویش داشت .چه پیامی دارد .می خواهم عر ض کنم همشهریان گرامی شهرستانهای بهشهر ، نکا وگلوگاه در اسفند ماه سال ۹۴ این بزرگی را مجددا تماشایی کنید .کسی را به مجلس شورای اسلامی بفرستید .که بیش از ۱۲۰۰۰۰صدو بیست هزار رای داشته باشد .
این کار چه فایده ای دارد .؟
وحدت عمق پیدا میکند .
.به این شیوه عمق دادن وحدت عنایت کنید ؟
عمق دادن به وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر ،نکا و گلوگاه یعنی تمام کسانی که در این مناطق زندگی می کنند .پی گیری کنند .سد گلورد نکا هر چه سریع تر به بهره برداری برسد .
عمق دادن به وحدت یعنی همه کسانی که در این حوزه زندگی می کنند پی گیری کنند .منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر اباد شهرستان بهشهر تبدیل به منطقه آ زاد شود .
عمق دادن به وحدت یعنی اینکه پی گیری شود پروژه کریدور شمال –جنوب در شاخه میانی که به بندر امیر آباد شهرستان بهشهر بوا سطه راه ابی راه پیدا می کند .وپس از آن وارد شهر رستمکلا شهرستان بهشهر –توسط جاده سر تاسری واردشهرستان گلوگاه همسایه شرقی شهرستان بهشهر می شود –واز جاده نیالا شهرستان گلوگاه وارد شهرستان دامغان –عبور از استان اصفهان –عبور از استان یزد وارد بندر عباس می شود .احداث شود.
عمق دادن به وحدت یعنی پی گیری شود .جاده ریلی کریدور شمال جنوب شاخه شرقی به طول ۹۰۰کیلومتر وارد اینچه برون استان گلستان ایران عزیز ما می شود .از شهرستان گلوگاه به شهرستان دامغان –عبور از استان اصفهان –یزد –بندر عباس احداث شود .
عمق دادن به وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر نکا گلو گاه یعنی اینکه هر چه سریع تر سازمان پسماند تشکیل شود .وکار جمع آ وری و با ز یافت زباله تا حدودی بصورت بهداشتی مدیریت شود .وموجب اسایش مردم شود .
عمق دادن به وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر نکا و گلوگاه یعنی پی گیری شود .کشتار گاه صنعتی در یکی از این شهرستانها احداث شود .چون احداث بیش از یک واحد مقرون به صرفه اقتصادی نیست .
عمق دادن به وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر نکا گلوگاه یعنی به مفهوم خوب وبسیار عالی این شعار همشهریان گرامی :شهرستان های بهشهر ، نکا و گلوگاه را فراموش نکنیم . توجه کنیم همچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند:نگذارید پیشکسوتان جهاد وشهادت در پیچ و خم زندگی به فراموشی سپرده شوند.وبدانیم کسانی به مقام والای پیشکسوتان جهاد وشهادت رسیده اند.که وظیفه فرزندی خویش را نسبت به مادر خود (وطن)،ارزشهای اسلامی و انسانی انجام دادند . به عمل دفاع کردن لباس مقدس پوشاندند .
و………
پس نگاه شما برای انتخابات اسفند ۹۴ تکیه بر عنصر وحدت است.؟
بله
پشتیبان این دیدگاه چیست .؟
وحدت در متن جامعه ما در بعد نظری ، ساختاری ، قانون ، شرع وعرف مقبولیت کاریزماتیک دارد.مهم ترین بالاترین پشتوانه آن اندیشه میزان رای ملت است می باشد . با برگزار ی انتخابات تمام آحاد ملت تمام داشته های خود را یاد اوری میکند .
راه کار عملی برای اثربخشی وحدت در زندگی ملت بزرگ ایران چیست .؟
مجلسی تشکیل شود.نماد عصاره فضایل ملت باشد .برای راس امور بودن بهتر است .افراد منتخب بهتر از سایر ین باشند .
چه عاملی می تواند از این جایگاه مجلس راس امور بودن و عصاره فضایل ملت بودن حفاظت کند .؟
افکار عمومی
می توانیم ساختاری را طراحی کنیم .همیشه از راهنمایی افکار عمومی بهره مند باشیم .بطور مثال:
شورای توسعه و پیشرفت در تمام مناطقی تشکیل شود .که دارای شورای اسلامی که نماد ملی تدبیر است .دارای مسئولین اجرایی که نماد ملی امید کشور است .باشند . دقت کنیم در هر منطقه نهاد های خدمات رسان مختلفی مثل اداره اوقاف و امور خیریه ، سازمان تبلیغات اسلامی ، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، کمیته امداد ، اداره بهزیستی ، مراکز نیکو کاری ، امام جمعه، امام جماعت مساجد و….وجود دارد .مجموعه های فراوانی که هر کدام بخشی از توانایی های وکاستی های جامعه اطلاع دارند. همه از کار کردهای هم اطلا ع پیدا می کنند.و….
چه عاملی موجب می شود که عده ای تصور کنند که همه مردم بزرگتر کشور نیستند؟
آرا ی مردم متفرق باشد.بطور مثال در حوزه شهرستانهای بهشهر ، نکا و گلوگاه بطور مثال ۱۸۰۰۰۰صدو هشتاد هزار را ی دارد بین ۲۰نفر به نسبت هایی نزدیک به هم تقسیم شود .نسبت هایی بین ۷،۸،۹،۱۰ هزار تقسیم شود .پیام دارد . اما برای ایجاد پشتوانه برای فرد منتخب کافی نیست .افکار عمومی اثر گذار شکل نمی گیرد . اما اگر آرای بیش از دو سوم باشد . حالت پذیرش کاریزما تیک شکل می گیرد . که بهترین نوع انتخاب کردن است .
چرا حالت کاریزماتیک را تا کید می کنید .؟
چون مفهوم واقعی انتخاب کننده و فرد منتخب را بیان می کند .
دلیلی قاطع تر دارید . با شرکت در انتخابات وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر ، نکا وگلوگاه عمق پیدا می کند .؟
توسعه وپیشرفت زادگاه (وطن )یک هدف مشترک و پر طرفدار در حوزه این سه شهرستان است . هدف مشترکی که در هیچ زمانی نمی توانی آنرا نادیده بگیری .
موضوعی در منطقه بهشهر ، نکا وگلو گاه وجود دارد .که به بهشهری بودن ،نکایی بودن و گلو گاهی بودن زیاد تاکید می شود .؟
بیان خواسته ها یعنی امید وجود دارد .وتاکید بر این مولفه نشان درایت عزیزان ما است .این موضوع که به توسعه وپیشرفت هر شهر تاکید دارند .اما هرگز راضی نیستند حق دیگران را ضایع کنند .نکته ای که عده ای به آن توجه نکردند .واز چشم مردم افتادند .هر کار می کنند .مجددا مورد عنایت مردم قرار بگیرند .تا این لحظه توفیقی پیدا نکردند
زیاد به انجام خدماتی تاکید دارید .که نفع آن به همه برسد دلیلش چیست .؟
رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ٌص) می فر مایند: بهترین شما کسی است .که نفعش برای دیگران بیشتر باشد .
اما زندگی به گونه ای پیش می رود .که باید انجام خدمات برای جمع زیاد باشد .تا جریان داشته باشد .غیر از آن ممکن نیست .بطور مثال در حوزه این شهرستانها جمع آوری آب های سطحی و دفع فاضلاب با حفر چاه انجام می گیرد .اگر در شهری ۲۰ هزار خانوار داشته باشد واقدام به حفر چاه بر دفع فاضلاب کنند .بطور متوسط ۲تا۳ چاه حفر کنند .چه رقم بزرگی میشود .وحتی ممکن است اب های زیر زمینی را هم در معرض خطر قرار دهد.واز نظر هزینه هم هزینه زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند .
اگر همین هزینه ها سازماندهی شود .جمع آوری ودفع فاضلاب وبازگشت مجدد اب سالم برای رونق کشاورزی با همکار ی جمع زیاد ممکن می شود .

این بحث ادامه خواهد داشت .
با امید به لطف خدای بزرگ
الف- احمدی
بخش جدید :
وحدت در حوزه شهرستانهای بهشهر ، نکا و گلوگاه عمق پیدا کند .چه فایده ای عملی دارد .؟
مجموع جمعیت سه شهرستان یک توانایی بزرگ است .بطور طبیعی جمعیت ساکن در هر منطقه یکی از ملاک های مهم برای فراهم کردن خدمات است .مجموع جمعیت سه شهر ستان به چشم می آید .وجمع بزرگ که یکی از نشانه های قدرت است.توسط همه قابل دیدن است .توانایی بزرگی که بعلت جدا شدن شهر ها از هم در توسعه وپیشرفت حوزه این سه شهرستان از آن کمک گرفته نشد .
تاکید شده بود .کنار هم باشیم چون موضوعات فروانی در جامعه وجود دارد .نسبت به آن شناخت نداریم می توانید آنان را بیان بفرمایید ؟
بطور مثال عرض می کنم .اوقات فراغت بر نامه ریزی نشده
شوخی می کنید؟
قدیم ها خانواده ها تعداد فرزندان شان زیاد بود .وقت خانم خانه به مقدار زیاد صرف رسیدگی به فر زندان می شد .در حال حاضر که خانواده ها فرزند کم تری دارند .با وقت اضافه بوجود آمده چکار کنند .مهد کود ک ایجادشده بچه ها را به مهد هم می فرستند .وقت اضافه را چکار کنند .
قدیم ها برای گرفتن نان باید دو تا سه ساعت بیشتر وقت صرف می شد نان گرفته شود .الان در همه جا فراوانی است .وقت اضافه را چکار کنند .
در روستاها شخم زدن زمین توسط گاو انجام می شد .الان تراکتور ان را انجام می دهد .وقت اضافه را چکا کنند .
در شهر ها گرم کردن خانه توسط هیزم نفت انجام می شد .الان توسط گاز انجام می شود .وقت کم تری از خانواده ها گرفته می شود .وقت اضافه را چه کار کنند .
تمام اردوها ،جشن واره ها ، دانش اموزی ،دانشجویی ، کارگری را تعطیل یا نیمه تعطیل شده .با این وقت اضافه چه کار کنند .
نبودن فضای کسب وکار اوقات فراغت بسیار زیادی ایجاد می کند .با این اوقات چه کار کنند.
و…….
وحدت چه دردی از این مو ضو عات را دوا می کند .؟
با کنار هم نشستن و گفتگو کردن موضوعی که موجب سو هان روح میشود . ازار دهنده است .اولویت پیدا می کند .ومشخص می شود درد ما چیست .از بلا تکلیفی بیرون می آیم .
یا بطور مثال خطر بزرگی بیخ گوش ماست .آنرا خطر نمی دانیم .؟
چه خطری ؟
افرادی پول های زیادی را خرج می کنند .در تولید آن نقشی ندارند .برای ما تجربه شده است . باد آورده را باد می برد .وبرد.
چکار می شود کرد.؟
بازگشت به مسیر طبیعی برای بدست اوردن پول بواسطه کار کردن انوقت پول اضافه می اید .
این بحث ادامه خواهد داشت .
با امید به فضل خدای بزرگ
الف –احمدی

About سردبیر ارشد

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …