چاپ مطلب چاپ مطلب

کالبد شکافی یک “کودتا”/ جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: کشوری که در تاریخ ادبیات سیاسی به کشور نظامیان مشهور است و ذات و سرشت حاکمیت سیاسی آن را با کودتا عجین کرده اند و حتی مفهوم واژه های سیاسی مانند لائیک و سکولاریته شاید برای اولین بار در مناسبات سیاسی و اجتمایی این کشور بیش از بقیه کشور های همسایه وحتی تا شرق دور استفاده شده است .خبری به یکباره در جهان همه را شوکه کرد و تحلیل گران حوزه های متفاوت هر یک به سیاق خویش به تحلیل آن پرداختند واین مقال تصمیم دارد از منظر دیگری به آن بپر دازد.

جلال میرزاآقایی
نکته اول که کمی مشکوک به نظر می رسد ناشی بودن ژنرالهای کودتا چی و عدم برنامه ریزی در تشکیلاتی که در همه کودتا های دنیا صورت کرفته چه رسد به ترکیه که همه ژنرالهایش با تجربه هستند و اونهم عدم دستگیری دولت و علی الخصوس شخص اردوغان و یا همکارانیکه احتمال دارد برنامه های آنان را با شکست روبرو کنند که کردند.نکته دیگر قطع نکردن همه ارتباطات مخابراتی کشور و حتی با جهان خارج که بسیار مشکوک بنظر می رسد .
اینکه شخصی زیاد در روابط و مناسبات سیاسی و اجتمایی جامعه مدنی قوی ترکیه از اعتبار خوبی هم برخوردار نیست و بخواهد تعدادی از نظامیان ناراضی کشور را بهر دلیلی کنار هم جمع کند و تصمیم به تغییر نظام سیاسی کشور بگیرد کمی ساده انگاری می نماید.
اردوغان, حتی به تیترخبر های روز نامه های اروپا نسبت به خود حساس است و پیگیر قضایی آن میشود چطور به رفتار و گفتار و حتی روابط رقیبش با نظامیان حساس نشده و…..
این ها سوالهایی است که در لحظه اول به ذهن متبادر می شود و تقریبا به جواب هایی مشخص شاید بتوان رسید .
نقش ترکیه برای هژمونی امنیتی آمریکا و پیمان امنیتی ناتو که از ترکیه بعنوان با زوان نظامی خود در مدیترانه و حتی خاور میانه و پیمان امنیتی ترکیه و اسراییل همه وهمه مبین این نکته خواهد بود که غرب در مناسبات امنیتی و ژئو پلتیک منطقه ,حامی سر سرسخت ترکیه می باشد و قطعا هر گونه فعالیت برای بر اندازی دولت اردوغان از چشمان تیز بین جاسوسان  آمریکایی و اسراییلی پنهان نیست تاچه بخواهد به رقیب پر سر و صدایی چون عبد الله گولن .این را اضافه کنید که قدرتهای فرا منطقه ای می دانند بدون وجود ترکیه قادر به شکست داعش در عراق وسوریه نیستند و حتی با اشتباهات شاخص اردوغان در معادلات منطقه از جمله قرار دادن ترکیه برای ترانزیت حمایت همه جانبه از داعش و یا ارتباط با مافیای قاچاق مخدر ویا در جریان عملکرد پولشویی هیجده میلیا رد دلاری با ایران برای حمل معادل همانقدر طلا در زمان احمدی نژاد.
شاید پرسش شود که حامیان اصلی اردوغان یعنی همان قدرت های بزرگ برای مقاصدی متفاوت و والاتری دست به این کار زده اند ؟ که باید گفت آنان به قدرت جامعه مدنی ترکیه بیش از دیگران وقوف کامل دارند و به هرج ومرج شدن و حتی جنگ داخلی واز کسستگی ژئو پلتیک منطقه بیم و هراس دارند که به رواج بیشتر رشد تروریسم منتهی می شود که به نفع آنان نیست .فقط می رسیم که آقای اردوغان سیاستمداری است زیرک و با هوش و سرانجام جاه طلب می باشد که به ارزش ریسک وقوف کامل دارد.

جلال میرزاآقایی

14380610577

About سردبیر

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …