چاپ مطلب چاپ مطلب

گزارش نهایی زراعت برنج در سال زراعی ۹۳-۹۲ و اهم برنامه های سال زراعی ۹۴-۹۳ شهرستان لاهیجان از زبان مدیر جهاد کشاورزی

اختصاصی همای گیلان:جمعیت شهرستان لاهیجان ۱۶۲۸۹۸ نفر با موقعیت ممتاز طبیعی و قابلیت زیست محیطی، مجاورت با دریا و دیگر اکوسیستم های با ارزش به همراه منابع غنی آبهای سطحی و پوشش گیاهی مناسب سالیانه حدود ۲۸۱ هزار نفر در سطحی بالغ بر ۲۳۸۱۶ هزار هکتار از حاصلخیزترین اراضی شالیزاری شهرستان لاهیجان در واحدهای زراعی با میانگین بهره برداری حدود ۸۵درصدهکتار و بیش از ۵۸۲۸۸ تن انواع ارقام کیفی و همچنین ارقام پر محصول برنج تولید می نمایند. بطوری که این کمیت تولیدی در شرایط فعلی حدود ۳/۱۰ درصد تولید استان را شامل می گردد متوسط مصرف بذر در هکتار ۷۵ کیلوگرم و متوسط مصرف سرانه برنج در شهرستان لاهیجان ۶۰ کیلوگرم و نیاز غذایی حدود ۱۵۰۰۰۰۰ نفر از جمعیت کشور را تامین می نماید.index.jpg1

از آنجایی که اقتصاد شهرستان لاهیجان بر پایه کشاورزی و در حول زراعت برنج در مناطق دشت و کوهستانی شکل گرفته و در شرایط اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه کاملاً با زراعت برنج عجین گشته است و با توجه به زمینه بسیار مناسب پذیرش تکنولوژی های جدید در امر تولید، تبدیل و بازار رسانی محصول برنج در شهرستان لاهیجان اتخاذ سیاست های فنی، تحقیقات و حمایتی مبتنی بر واقعیت ها و ساز و کارهای شکل گرفته و در مناطق تولیدی شرایط را بر افزایش تولید برنج و پایداری برنامه های ارتقاء خود اتکایی را فراهم می سازد. در شهرستان لاهیجان سطح اراضی تجهیز و نوسازی شده ۵۶۰۰ هکتار، مبارزه بیولوژیک۳۰۳۳ هکتار در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم، سطح اراضی خارج شبکه سد سپیدرود  که توسط آبندانها، رودخانه ها و چشمه ها آب زراعت برنج تامین می شود ۱۰۰۰ هکتار، سطح ارارضی تحت پوشش شبکه آبیاری سد سپیدرود و رودخانه ها و آب بندانها به صورت تلفیقی ۲۰۸۳۱ هکتار، سطح نشاء مکانیزه برنج ۱۵۰۱ هکتار، سطح برداشت مکانیزه ۱۷۵۹۰ با تعداد ۲۵۳ دستگاه کمباین برنج و ۶۵ دستگاه دروگر، ۱ واحد بانک نشاء می باشد و اما اهم برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان با هدف ارتقاء و بهبود در راستای پایداری تولید و افزایش خود اتکایی در تولید در سال مدیریت جهادی برای سال زراعی ۹۴-۹۳ با مدیریت مزرعه در اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطحی بیش از ۴۰۰۰ هکتار به همراه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از تسهیلات بانکی برای ماشین آلات ویژه شالیزاری کاشت، داشت و برداشت زراعت برنج، بانک نشاء تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی، توسعه مبارزه بیولوژیک، اجرای طرجهای تامین و انتقال آب زراعی از قبیل ایستگاههای پمپاژ آب زراعی،لاینینگ و توسعه وتعمیق آبندانها، بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص به ویژه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی،نوسازی ناوگان کارخانجات شالیکوبی با استفاده از تکنولوژی های جدید جهت کاهش ضایعات، حضور موثر و کارآمد با تقویت بخش خصوصی در ارائه خدمات و نهاده های تولید و بسته بندی محصول استراتژیک شهرستان لاهیجان در دستور کار خود قرار داده است می باشد.

About

Check Also

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان: بنای واجد ارزش مدیری لنگرود باید عین به عین بازسازی شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان: بنای واجد ارزش مدیری لنگرود باید عین به عین …

One comment

  1. جمعیت لاهیجان درسته؟ طبق امار سال ۹۰ جمعیت ۹۱ هزار نفر بوده
    خیلی جاها هم صدوخورده ای هزار نوشته
    کدومش درسته