چاپ مطلب چاپ مطلب

گزینه احتمالی استانداری گیلان +سوابق

همای گیلان: حسین دیانتی دیزج یکان متولد۱۳۳۹ اهل مرند و کارشناس علوم اجتماعی باگرایش پژوهشگری( دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، کارشناس ارشد(دانشگاه تهران)سال۱۳۹۲است و همچنین کارشناس امورامنیتی با رتبه عالی وزارت کشور می باشد.

بنابراین گزارش، ، سوابق فعالیت های اجرایی وی، دربخش اول نیز اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان شهرستان مرند، مسئول تبلیغات(۱۳۶۰و۱۳۶۱)،  دربخش دوم، فرمانداری شهرستان مرند(از سال۱۳۶۹تا۱۳۷۲)، مسئول روابط عمومی (ابلاغ شماره۲۴۰۳مورخ۲۹ اردیبهشت ماه۱۳۶۱)، باحفظ سمت نماینده فرماندار درکلیه جلسات از جمله: ستاد برگزاری نماز جمعه وشهرستان و…، مسئوا کمیته توزیع خودرو(ابلاغ شماره۹۵۳۶ مورخ۲۲دی ماه ۱۳۶۳)، نماینده فرماندار و عضو هیات سه نفره مستقر در اداره ثبت احوال مرند، مسئول حراست فرمانداری(ابلاغ شماره۱۱۸۷۷/م مورخ۲۳بهمن ماه۱۳۶۷، مسئول دفتر اموراجتماعی فرمانداری(ابلاغ شماره۱۱۶۴مورخ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ و همچنین عنوان دبیرکمیته اسرا و مفثودین شهرستان و دبیر ستاد مسئولیت رسیدگی به امور آزادگان شهرستان، درراستای حل مشکل رفاهی/تحصیلی / مسکن اشتغال بکار آزادگان شهرستان گام های اساسی برداشته شد، است.

دیگر عنوان های دیانتی زیرج یکان نیز، با حفظ سمت مسئولیت های بنده۵و۶ متصدی دفترسیاسی و انتظامی(مسئول) ابلاغ شماره۱۹۶۷/م مورخ ۲۵ آذرماه۱۳۷۰ ، انجام امور فرمانداری و بخشداری در غیاب فرماندار و بخشدار با حق امضا با حفظ سمت مسئولیت های بند۵و۶و۷ همچنین مسئولیت ستاد امور مرزی و تردد مرزی، با حفظ سمت مسئولیت های بند۵و۶و۷و۸ نماینده فرماندار درکلیه جلسات از جمله ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان/سازمان تعاون روستایی به منظور تشکیل شرکت های تعاونی روستایی/اداره بازرگانی/کمیته امورصنفی/کمیته نظارت برکالاهای اساسی روستایی وعشایری و شورای حمل و نقل و شورا و همچنین دبیرشورا بهداشت/شورای ترافیک/ جهاد مدرسه سازی / شورای اجتماعی بوده است.

 

بخش سوم عملکرد وی می توان به ریاست جمهوری( ستاد رسیدگی به امور آزادگان سال۱۳۷۱و۱۳۷۲بوده است  که در آنجا نیز بعنوان کارشناس امور اجتماعی معاونت اجتماعی ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری عهده دار انجام کلیه فعالیت ها و ماموریت های مربوط به آزادگان کشور در ستاد مرکز با داشتن تجربه صف و توان بالای مدیریتی جهت شرکت درجلسات با وزرای و همچنین دفاع از حقوق آزادگان در مجلس شورای اسلامی  و … نیروهای جذب این ستاد می شد که توانشان  درحد وزیر یا بالاتر از یک وزیر باشد.
وی در فرصت کن در راستای حل مشکل رفاهی/وام/اشتغال بکار آزادگان کشور گام های اساسی برداشته شد.

استاندار احتمالی گیلان در کارنامه خود بخش چهارم، وزارت کشور/معاونت امنیتی و انتظامی/ اداره کل امنیتی/دبیرخانه شورای امنیت کشور، از تاریخ یکم اسفندماه۱۳۷۲تا ۱۵تیرماه۱۳۸۹بوده که دراین مدت کارشناس امنیتی(مسئول دبیرخانه کمیسیون حفاظت)، باحفظ سمت مسئول طرح های/برنامه ها/اعتبارات ریالی و ارزی امنیتی، باحفظ سمت عضوکمیته امور امنیتی و انتظامی انتخابات و کمیته امنیتی و ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال جانگداز رهبر فقیر انقلاب اسلامی، با حفظ سمت شرکت در جلسات و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان مدیریت و برنامه کشور و وزارت کشور به منظور ارائه نظرات کارشناسی جهت سیاست گذاری های کلان کشور، با حفظ سمت انجام امور مربوط به اجلاس سران کشورهای اسلامی دربخش اعتباری ارزی و معادل ریالی به منظور خرید تجهیزات امنیتی و حفاظتی از کشورهای خارجی و… که در این زمینه زحمات زیاد شبانه روزی متحل شدم و همچنین با حفظ سمت عضو حوزه تخصصی ستاد برنامه ریزی وزارت کشور است.

ادامه بخش چهارم فعالیت  حسین دیانتی دیزج یکان را، با حفظ سمت عضو دبیرخانه مرکزی کارگروه تخصصی امنیت و امور داخلی تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حکم معاون وزیر و ماموریت به استان های کشور در راستای بازدید و نظارت برنحوه صحیح و قانونمند براجرای برنامه و طرح ها و… امنیتی توسط روسای شورای تامین استان ها و استانداران و ملاقات با رییس شورای تامین و اعضای مربوط و…می توان اشاره کرد.

دیانتی  در رزومه کار خود نیز ماموریت های  خارج از کشور را از جمله هماهنگی وانجام امورسیاست گذاری مربوط با بازگشایی مرز از طریق جلفا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ماموریت دراین برای جمهوری خود مختار نخجوان به سرپرستی در راس هیات اقتصادی، مامودیت ور راس هیاتی به کشور آلمام برای آموزش وبازدید و ماموریت در راس هیاتی عالی رتبه به کشور کانادا برای آموزش و بازدید دارد.

وی دربخش سوابق فعالیت های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در نشریات ادواری/یومیه/ تخصیصی به ترتیب تاریخ چاپ میتوان مقاله آشنایی با روش های کسب مهارت رمز موفقیت سال۱۳۷۴، مونوگرافی روستا توه خشکه از توابع شهرستان کوهدشت واقع در استان لرستان با تاکید برتغییرات اجتماعی و اقتصادی دو دهه اخیر(سال۱۳۷۶)، تحقیق در زمینه مشارکت مردم درحل معضلات امنیتی (مفاهیم و راهکارهای اجرایی سال۱۳۷۷درحال حاضر در حوزه امنیتی و انتظامی قابل استفاده است، مقاله، ارتقا کیفیت اشتغال؛ مانع توسعه فساد اداری؛روزنامه جهانی اقتصاد مورخ۱۴اسفندماه۱۳۸۶ هستند.

دیانتی دیزج یکان نیز دربخش فعالیت های آموزش شغلی(گواهینامه ها) هم کارشناسی برنامه و بودجه تهران۱۳۷۵، طی دوره آموزشی تخصصی درکشور آلمان ۱۳۶۷، مسئول دفاترمدیران تهران۱۳۷۷، طی دوره آموزشی تخصصی درکشور کانادا۱۳۷۹، مهارت های ۱/۲/۷فن آوری اطلاعات تهران ۱۳۸۲، مدیریت مقابله با بحران ها(خاص وزارت کشور)تهران۱۳۸۶،طرح معرفت بسیجی مقدماتی تهران۱۳۸۶، توجیهی سلاح-مهمات و مواد نا ریه محمود آباد۱۳۸۷، طرح معرفت بسیجی تکمیلی تهران۱۳۸۷، مدیریت رفتارسازمانی(امنیتی و انتظامی)تهران۱۳۸۸، تکنیک های وفنون بهبودسیستمها و روشها تهران۱۳۸۸ و طرح سلمان ۱تهران ۱۳۸۹ در لیست عملکردیش دیده می شود.

استاندار احتمالی گیلان نیز در بخش پیشنهادطرح نو در راستای توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی کشور هم از جمله ارائه فکرپلیس۱۱۰تحت عنوان حضور به موقع پلیس در محل حادثه و صحنه جرم در زمان بررسی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از شاخص های کیفی برنامه، ارائه طرح پایانه رفاهی/آموزشی/فرهنگی/ورزشی و حمل ونقل شیشه ای، طرح ادامه ارایه خدمات  آموزشی/رفاهی/تشویقی به فرزندان کارمندان در مقاطع مختلف تحصیلی و پس از بازنشستگی، ارائه طرح معاف شدن یکی از فرزندان مذکور کارمندان رسمی (شاغل یا بازنشسته)درپست های امنیتی و انتظامی وزارت کشور از خدمت مقدس سربازی، ارائه فکر پرداخت حق مسکن به پرسنل دبیرخانه شورای امنیت کشور درلایحه بودجه سال۱۳۷۲کل کشور که قانون بود جه در سال۱۳۸۲برای کارکنان کلیه دستگاه های دولتی شامل و پرداخت شد، ارائه فکر پرداخت خسارت های ویژه امنیتی درلایحه بودجه سال۱۳۷۶کل کشور و درحال حاضر نیز قانون فوق پس از نزدیک به۲۰سال اجرا می شود و ارائه فکر شورای حل اختلاف می باشد.

پیشنهاداتی که برای تصدی مدیریتی منطقه ای و کشوری به استاندار احتمالی استان گیلان تاکنون داده شد میتوان به استانداری آذربایجان شرقی و غربی در چند مرحله، استانداری خوزستان، پست معاون سیاسی وزیرکشور۱۳۹۳، دعوت وپیشنهاد داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابات مرند و جلفا و تهران اشاره کرد.

منبع: سین خبر

About سردبیر

Check Also

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا   به …