چاپ مطلب چاپ مطلب

یونس رنجکش بیان کرد حمایت استانداری گیلان از رسانه های محلی

همای گیلان:سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت:مجموعه استانداری گیلان مصمم به تدوین راهکارهای مناسب برای حمایت از رسانه های محلی است.

یونس رنجکش در کمیته ساماندهی حمایت از رسانه های محلی اظهار داشت:براین اساس و با نگاه مثبت استاندار محترم و معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان طی طرحی که از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ارائه شده است،بنا داریم تا از رسانه های محلی به صورت مناسب حمایت کنیم.
unnamedوی یادآور شد:کمیته ساماندهی حمایت از رسانه های محلی گیلان هم با همین هدف و با عضویت خانه مطبوعات،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی تشکیل تا راهکارهای اصولی براساس نظر کارشناسی تدوین شود.
وی ادامه داد:رسانه های محلی گیلان از سرمایه های استان در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه هستند و باید با تدوین برنامه های درخور شأن آنها از این ظرفیت استفاده بهینه کرد.
رنجکش تأکید کرد:در شرایط امروز فرصت خوبی به دلیل همگرایی های فکری و اعتقادی به کارکرد رسانه ها برای اطلاع رسانی در جامعه در استانداری و مجموعه مدیران فرهنگی ایجاد شده است که این نگاه می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی و ساماندهی حمایت ها داشته باشد.
وی افزود:آنچه که امروز در فضای جامعه بویژه حوزه مدیران اجرایی گیلان باید بیشتر مورد توجه قرار گرد تغییر نگرش نسبت به رسانه ها است و این تغییر نگاه سهم بسزایی در جلب حمایت از رسانه های محلی و همچنین پیشبرد اهداف اطلاع رسانی در جامعه دارد.
رنجکش اضافه کرد:مدیران با استفاده از ظرفیت های رسانه های محلی استان می توانند در پیشبرد برنامه های خود نیز بهره مندی بسیاری داشته باشند و نباید نسبت به این ظرفیت فعال استان برخورد انفعالی داشته باشند.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اظهار داشت:تمام تلاش ها از سوی این اداره کل بر این خواهد بود تا زمینه های حمایت و بهره و ری بهتر از فرصت رسانه ای استان در فضای همدلی مدیران اجرایی و رسانه ای استان فراهم شود.
در این جلسه که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،مدیرعامل خانه مطبوعات و جمعی از اعضای این تشکل صنفی حضور داشتند،راهکارهای تحقق حمایت ها بررسی و مقرر شد تا ظرف یک هفته خانه مطبوعات گیلان با نگاه کارشناسی آنها را به اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی ارائه دهد./دیار میرزا

About

Check Also

با نظارت میدانی شهردار رشت؛ عملیات احداث پارک به متراژ ۷هزارمتر مربع در محدوده شهرک آزادگان آغاز شد

با نظارت میدانی شهردار رشت؛ عملیات احداث پارک به متراژ ۷هزارمتر مربع در محدوده شهرک …