چاپ مطلب چاپ مطلب

شهر ما نیازمند اجرای عملی آمایش شهریست

شهر ما “رشت” نیازمند اجرای عملی آمایش شهریست
عماد مطالبی مشاور کمیسیون توسعه پایدار شهری شورای شهر رشت گفت :
ما به هر بهانه واهی رشد، توسعه،اشتغال و هر چیز دیگر
بخواهیم پهنه های سرزمینی خود را دست خوش تغییرات کاربری کنیم و درخواست های متعدد تغییرکاربری را پاسخ دهیم و بطور متوالی بدنبال رفع مغایرت ها و پاسخ دهی با نیازهای آنی ساخت و ساز ساکنین و حتی مهاجران مختلف در طرح های هادی و جامع و تفضیلی و توسعه شهری باشیم دیگر پهنه ایی برای مدیریت خردمندانه زمین باقی نمی ماند.

وی گفت: هشدار میدهم توجه کنید ما وظیفه داریم برای نسل های آینده در پهنه های سرزمینی زمین ذخیره کنیم

دکتر عماد مطالبی مشاور کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری بیان کرد ما موظف به ایجاد بانک زمین هستیم مگر می شود در زون و پهنه های شهری همگن بودن کاربری ها را بی اعتنا رها کرد شهر ما لجام گسیخته و بی محتوا و خودرو گسترش پیدا می کند روستاهای ما از پهنه های تولیدی خارج می شوند و دایما متقاضیان در داخل طرح های هادی بدنبال تغییر کاربری هستند این یعنی خارج شدن توان تولیدی روستا و تبدیل شهرها به حاشیه نشینی ها و گسترش رشد افقی و پراکندگی بی حد و گسیخته باید به دنبال پهنه بندی براساس نیاز سنجی های اصول مترقی برنامه ریزی و آمایش شهری باشیم وقت آن رسیده باید عمل و اجرا کنیم شهر ما نیازمند اجرای سند آمایش شهریست و این مهم به دست توانمند برنامه ریزان و طراحان شهری و کارشناسان آمایش شهری صورت می پذیرد.
وی در توضیحی تکمیلی در تعریف آمایش گفت: آمایش  به زبان ساده یعنی
ایجاد تعادل بین فعالیت محیط و انسان. یعنی اینکه ما برای هر وجب سرزمین یک برنامه  تعادل بین بخشی سرزمینی داشته باشیم.

About نسرین عشقی

Check Also

به مناسبت ۷ مهر روز ملی آتش نشانی و ایمنی؛ مراسم رژه خودرویی سازمان آتش نشانی رشت با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار برگزار شد

به مناسبت ۷ مهر روز ملی آتش نشانی و ایمنی؛ مراسم رژه خودرویی سازمان آتش …