چاپ مطلب چاپ مطلب

نگاهی به علم حقوق ✍️الهام قنبری دانشجوی سال چهارم رشته حقوق

اختصاصی همای خبر/واژه حقوق جمع کلمه ی حق است ، در زبان فارسی چهار تعریف از این واژه ارئه شده است :
مجموعه قواعدی که بر اشخاص و تعامل اجتماعی شان حکومت می کند ، از آنجاکه انسان موجودی اجتماعی است و کسب منافع در بستر جامعه یکی از الویت های انسان هاست ، برای جلوگیری از گسترش نزاع در کسب منفعت ، از دیرباز قواعدی بر ایجاد تعادل و تعامل بین آدمیان وضع شده است .
مجموعه حقوقی که برای تک تک افراد جامعه وضع شده و به شخص توانایی خاصی در انتظار امور شخصی و اجتماعی می بخشد ، مانند : حق مالکیت ، حق حیات ، حق آزادی ، شغل و ….
دانشی که به تحصیل قواعد حقوقی و سیر تحول در زندگی انسانها می پردازد .
در دیگر معنا ، امتیازی است که در امور مالیاتی و اداری وضع گردیده و نظام اداری به استیفای آن مبادرت می نماید .
در مجموع حقوق ، مجموعه توانایی ، مقررات و الزاماتی است که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص بوده و از طریق موُسسات اجتماعی یا دولتی در راستای تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می شود .
درباره حقوق در کشور عزیزمان دو دیدگاه مطرح است : در دیدگاه اول ، نظام حقوقی ایران ، یک نظام کاملا فقهی محض تعریف می شود که محدود و محصور به شریعت و آموزه های دینی و مذهبی است و در دیدگاه دوم ، حقوق در ایران تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق رومی _ ژرمنی خصوصا برگرفته از نظام حقوقی فرانسه معرفی شده است

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

جامعه ایده‌آل چیست؟

جامعه ایده‌آل چیست؟ برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل ، ضرورت دارد که ابتدا یک …