چاپ مطلب چاپ مطلب

🌗«انحراف»؛از«اصول»🌓✍️دکتر علی رحیم پور،دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/سفره«نئولیبرالیسم»،در
«اقتصاد ایران»؛گسترده و
بساط«سوسیالیسم»؛کوچکتر
شده است•
😳مدافعین«نئولیبرالیسم»؛
«قدر»؛دیده اند و هواداران
سوسیالیسم،در«انزوا»؛
زیسته اند•
😳{{شهریه های عجیب
دانشگاههای «دولتی»!😳
😁بودجه چند صد میلیاردی
دانشگاه‌های دولتی کافی نبود؛
سراغ جیب دانشجویان رفتند؟!
♦برخی دانشگاه‌های بزرگ
دولتی؛هم از«نفت»،ارتزاق
می‌ کنند،هم با دریافت سیصد
میلیون تومان،دانشجوی
کارشناسی می‌ گیرند•
♦محاسبات سرانگشتی
نشان می‌دهد،هزینه تحصیل
در این دانشگاه‌ها،بسته به
تعداد دروس نظری و عملی
(با آزمون یا بدون آزمون)
از ترمی ۳۰ تا ۴۰ میلیون
است•به عنوان مثال شما می‌
توانید ۳۰۰ میلیون تومان
بدهید؛مهندس کامپیوتر
دانشگاه شریف شوید!
♦پردیس‌ها،هم مانند بخشی
از دانشکده‌های دانشگاه‌های
بنام پایتخت،از ساختمانهای
مرکزی فاصله دارند و گاه
فاصله‌شان به کیلومترها،
دورتر از پایتخت می‌رسد.
«مناطق آزاد»؛یکی از مقاصد
اصلی دانشگاه‌های دولتی
برای ایجاد پردیس بین‌المللی
است،برای مثال دانشگاه‌های تهران،‌صنعتی‌شریف و امیر
کبیر را؛می‌توان جزء
دانشگاه‌های مطرح کشور
دانست که سالهاست،در
جزیره کیش،پردیس خود
گردان؛دایر کرده‌ اند تا از
این طریق شرایط برای تحصیل دانشجویان شهریه پرداز را،فراهم کنند.}}
(فرهیختگان/mellimazzhabi)
🔶♦{{گرانترین مدرکی که دانشگاه تهران برای دانشجویان خود در پردیس خودگردان؛صادر می کند،
مربوط به رشته های علوم انسانی و علوم رفتاری است•
♦ بر این اساس،مبلغ کل شهریه در مقطع دکتری تخصصی پردیس خودگردان؛صد و پنجاه و یک[‌۱۵۱] میلیون تومان است و شهریه هر ترم به طور کلی؛هیجده[۱۸]میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آب می خورد.}}
(خبرآنلاین/mellimazzhabi)
🟫«نئولیبرالیسم»؛از«دولت
سازندگی»؛پای راه رفتن؛
پیدا کرده و در دولتهای
«اصلاحات»،«عدالت محور»،
«تدبیر و امید»و«تحول»؛
دویده است !!!
🌓«بحثهای داغ سیاسی»؛
در«جغرافیای ایران»؛اولویت
اول«مردم»و«مسئولان»شده
و«کج اندیشیهای اقتصادی»،
نادیده گرفته شده است•
😂شهرداری ها،مدارس،
دانشگاه ها،بیمارستان ها و
•••؛«کاسبکار»شده اند !!!.
🌑پیدایش«ویروس منحوس
کرونا»؛سبب«ترک تحصیل»
هزاران دانش آموز،شده است•
چرا؟! به دلیل نداشتن«گوشی
مناسب»•
😳در کشورهای سرمایه داری؛
آموختن،تا دانشگاه؛«رایگان»،
اما،در ایران،در«قانون
اساسی»/«رایگان»/؛اما؛
در«واقعیت»؛//پولی//؛شده
است !!!
😁آنهایی که در«روستا»ها؛
زیسته و سپس،به کلانشهرها؛
کوچیده اندواقعیات«ویرانی»
و«آبادانی»ایران؛را،بهتر
فهمیده اند•
🌑نتیجه🌑
🟫«پنجاه سال»است که
در«ایران»؛هر فردی اندازه
پولش؛آش خورده است !
❇️اصل«چهل و چهار قانون
اساسی»؛در این«چهل سال»؛
تکه و پاره؛شده است !
🍀یک«دولت»؛هنگامی،
«زنده»هست که به«مسکن»،
«خوراک»،«بهداشت»،
«درمان»،«اشتغال»،«تعلیم»
و«تربیت»مردم؛اهتمام ویژه
داشته باشد•
❇️به عبارت دقیق تر؛این
«هفت مورد»؛را،به«قانون
عرضه و تقاضا»؛واگذار نکند•
چرا؟!چون،دهکهای«یک»؛تا
«پنج»؛در اقتصاد«نئولیبرا
لیستی»و در«مکانیسم عرضه
و تقاضا»؛نابود شده اند•
🌘«اقتصاد ایران»؛دچار
«انحراف»؛از«اصول اقتصادی
قانون اساسی»شده است•
مانند :
💜{اصل چهل و چهارم:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌ بخش دولتی‌،تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌،صنایع مادر،بازرگانی ‌خارجی‌،معادن بزرگ‌،بانکداری‌،بیمه‌،تأمین نیرو،سدها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی‌،رادیو و تلویزیون‌،پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌،کشتیرانی‌،راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌،دامداری‌،صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.}

🔵{اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران•
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»}

💚اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران•
«داشتن مسکن متناسب با نیاز،حق هر فرد و خانواده ایرانی است.دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»}
▶️سرشک▶️

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

جامعه ایده‌آل چیست؟

جامعه ایده‌آل چیست؟ برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل ، ضرورت دارد که ابتدا یک …