چاپ مطلب چاپ مطلب

طرح جامع شهر کومله به تصویب رسید

طرح جامع شهر کومله به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و اعتلای برنامه‌های شهرسازی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب شد.

همای خبر/هادی رحمانی، مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با اعلام این مطلب گفت: طرح جامع شهر کومله در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی و با لحاظ شیوه‌های نوین ساختمانی با توجه به شرایط اقلیمی تهیه و پس از طی مراحل کارشناسی در دبیرخانه شورایعالی شهرسازی ومعماری به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه سبک زندگی و شرایط بومی مردم منطقه در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شده، افزود: در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح جامع شهر کومله شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از اراضی، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر بحث و بررسی شد.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان در خصوص استفاده از اراضی کشاورزی، گفت: در تصویب طرح جامع شهر کومله، نظر سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اراضی کشاورزی واقع در محدوده پیشنهادی، ملاک اقدام قرار گیرد.

وی افزود: حذف حریم ایمنی خطوط لوله انتقال حامل انرژی از شمول اراضی الحاقی به محدوده شهر و همچنین حفظ حریم خطرزایی آن در محدوده شهر تحت پهنه‌های سبز وباز پس از استعلام از مراجع ذیربط انجام می‌شود ودر پهنه حفاظت در حریم شهر در طرفین راه دسترسی، محله موسوم به لات محله درج گردد

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: صرفا سکونتگاه‌های روستایی در حریم نمایش داده شود و از تخصیص سایر موارد تحت پهنه سکونت خودداری می‌گردد و مطالعات، ضوابط و نقشه پدافند غیرعامل باید به تایید اداره کل پدافند غیر عامل استان برسد.

رحمانی با بیان اهمیت ساماندهی ساخت و سازهای بدون مجوز در خارج از محدوده شهری گفت: با تصویب طرح جامع بسیاری از ساخت و سازهایی که پیش از این در خارج از محدوده‌ی شهری به صورت غیرمجاز انجام می‌گیرند، ساماندهی می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای دقیق طرح جامع توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی الزامی است، گفت: با اجرای این طرح توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضاهای شهری و تأمین آسایش، رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کومله فراهم می‌شود.

با کانالذهمای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

فرماندار لنگرود: تعمیق دموکراسی و مردم سالاری مهم ترین رکن، امرانتخابات است

فرماندار لنگرود: تعمیق دموکراسی و مردم سالاری مهم ترین رکن، امرانتخابات است ✍️️به گزارش همای …