چاپ مطلب چاپ مطلب

🌿پرسش»و«پاسخ»🔵 اساس«تجارت بین الملل»؛ به قدمت تاریخ است/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد


اختصاصی همای خبر/کشورهایی،در تولید«کالاها
و خدمات»،«برتری مطلق»و
«برتری نسبی»داشته اند•
🔳همین توانایی،انگیزه
«تجاوز»،«تسلط»و«استعمار»
را،توجیه کرده‌ است•
🌑رفتن هخامنشیان و
ساسانیان؛به مصر و خاورمیانه،
یونان و آسیای میانه و ایضا؛
اسکندر مقدونی،اعراب،مغولان
و•••؛به متصرفات هخامنشیان
و ساسانیان؛برای توسعه«تجارت
بین الملل استعماری؛بود•
🌿از کجا بفهمیم؛«لشگر کشی»
ها؛«استعماری»بوده است؟!
🔵پاسخ:بسیار ساده است•
مجموعه«تخت جمشید»؛که
در طول«دویست سال»ساخته
شد؛از«غنایم مستعمرات»؛بود•
🌑انگلستان؛«سی میلیون
پوند»؛در«هند»،/سرمایه گذاری
استعماری/کرد و«ششصد
میلیون پوند»؛به انگلستان،
برگرداند•
😁برخی از نام بردن
«هخامنشیان» و«ساسانیان»،
به عنوان«استعمارگران»؛
رنجیده می شوند !!!؛چرا؟!
😁چون؛یک«بت»؛در«ذهن»
خود؛تراشیده و آنرا«تقدیس»؛
کرده اند !
🍀یک«محقق»؛دنبال«حقیقت»
و یک«مقلد»دنبال،«مرجع»؛
است•یک«مقلد»؛«ذهن»؛خود را،«تعطیل»؛و«رشد فکری»
نداشته است•چرا ؟!چون
برای خود؛«حق اجتهاد»،
قائل نبوده است•
🔵«جهان»؛به موازات
«تجارت بین الملل استعماری»؛شاهد«تجارت بین الملل
اقتصادی»؛هم،بوده است•
🌿تجارت«راه ابریشم»؛که
«آسیا،اروپا و آفریقا»؛را به هم
پیوند داده بود؛«درخشانترین»
«تجارت بین الملل اقتصادی»؛
بود•
🔹{{رییس اتحادیه بارفروشان:
روزانه شصت[۶۰]کامیون گوجه
از میناب،به عراق،افغانستان،
پاکستان،روسیه،عمان،قطر
و کشور‌های حوزه خلیج فارس،
صادر می‌شود•
🔹صادرات گوجه فرنگی از
«ایران»؛به«سوریه»؛هزینه‌بر
است•از این‌رو؛«گوجه»؛به
«عراق»؛صادر و از آنجا به
«سوریه»می‌رود •
🔹اگر تقاضای سوریه برای
این محصول افزایش پیدا
کند،میزان بار صادراتی روزانه
صد[۱۰۰]تا صد و پنجاه[۱۵۰]؛
کامیون گوجه،از کشور؛خارج،
می‌شود.
🔹گوجه فرنگی لب مرز
کیلویی؛هفده هزار[۱۷]هزار
تومان بفروش می‌رسد.}}
(فرارو)
🌿پرسش:چرا«صادرات»؛لازم،
است ؟!
🔵پاسخ:برای اینکه«واردات»؛
لازم است •
🌿پرسش:«برتری مطلق»و
«برتری نسبی»؛چیست؟!
🔵پاسخ:«ایران»؛در تولید
پسته،زعفران و در قالی
دستی؛«برتری مطلق»داشته
و کشورهای دیگر،چنین توانایی
نداشته اند•
🔹«ایران»،در تولید نفت و
گاز،«برتری نسبی»دارد•
🌿از کجا دریابیم که«صادرات»
فلان کالا؛خوب،بوده است؟!
🔵پاسخ:اگر کالایی؛از ایران؛
«صادر»شود و در داخل ایران،
قیمت آن کالا؛گرانتر شده باشد،
«توجیه صادراتی»ندارد•
🌿پرسش:از کجا بفهمیم که
واردات«کالای ایکس»؛خوب
بوده است ؟!
🔵پاسخ:واردات یک کالا؛
هنگامی مفید است که
اولا؛به«مصرف همگان»؛برسد
و ثانیا؛کالایی به کیفیت آن؛
در داخل ایران؛نباشد•
🌿پرسش:واردات خودروهای
گرانقیمت،سنگ های خارجی،
مبلمان های گرانقیمت؛و•••؛
چه خاصیتی دارد ؟!
🔵پاسخ :هیچ خاصیتی
نداشته است•می توانستیم؛
با«ارز»آن کالاها؛داروهای
حیاتی،خودروهای محکم
ارزانقیمت،جاروهای برقی
مفید و ابزار آزمایشگاه های
علمی،مواد اولیه کارخانه ها،
کالاهای واسطه ای و کارخانه
های چادر مشکی،بافندگی و
ریسندگی و••• وارد کنیم•
🌿پرسش:چرا واردات کالاهای
گرانقیمت؛برای جامعه ایران؛
زیان آور است ؟!
🔵پاسخ:چون نمی توانیم و
به عبارت دقیق تر؛«ارز»کافی؛
برای تولید«کالاهای مورد نیاز»
مردم؛را از دست خواهیم داد •
🌿پرسش:«امکانات»همه
کشور ها؛«محدود»است و
«خواسته»های انسان ها،
«نامحدود» ؟!
🔵پاسخ:درست است •
باید«خواسته»های انسان ها،را،«محدود»کرد •
فقط،با اجرای«قوانین
عدالتخواهانه»؛می توان؛
«رانتجویی»،و«زد و بند»؛را،
از«افراد ذی نفوذ»؛گرفت و
«خطاکاران اقتصادی»؛را،به
گونه ای«جریمه»کرد که هوس
«رانت»؛ به مغز نامبارکشان؛
خطور نکند•
🌿پرسش:آیا پند و اندرز و
موعظه خوب نیست؟!
🔵پاسخ:جای پند و اندرز؛
خانه،مدرسه و دانشگاه است•
جای موعظه،هم؛مسجد و منبر•
پند و اندرز و موعظه؛باید برای
همیشه باشد و از مقوله«اخلاق»
است و بسیار هم«نیکو»؛اما
«ضمانت اجرایی»ندارد •
🌿پرسش: چه باید کرد؟!
🔵پاسخ:اجرای«قانون»؛برای
«قوام»و«دوام»جامعه•
«قانون»؛باید،به«قانونمداران»؛
دلگرمی و امید و به«قانون
گریزان»؛هراس و مجازات،دهد•
🌿پرسش:آیا صادرات«گوجه
فرنگی»ایران؛به همسایگان
خوب است ؟!
🔵پاسخ:«بسیار خوب»است،
به شرطی که«قیمت گوجه
فرنگی»سال ۱۴۰۱»؛نسبت به
سال ۱۴۰۰؛در داخل ایران؛
کمتر از«پنج درصد رشد»؛
داشته باشد•
🌿پرسش:اگر«رشد تولید»؛
در هر هکتار گوجه فرنگی؛
زیاد نباشد چه باید کرد ؟!
🔵پاسخ:هیچی؛باید جلوی
«صادرات گوجه فرنگی»؛
در سال۱۴۰۱؛گرفته شود تا
«مصرف کننده ایرانی»؛دچار
«گرانی»؛در قیمت گوجه فرنگی
نشود•
🌿پرسش:آیا«صادرکنندگان
گوجه فرنگی»؛این منطق
«صادر نکردن»؛را،می پذیرند؟!
🔵پاسخ:«قانون»؛را،برای چنین شرایطی؛وضع کرده اند که
«خطا کاران»؛را،مجازات کند،
نه اینکه،مصرف کنندگان ایرانی؛
را،بیازارد•
▶️سرشک▶️
با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

❇️آغاز«بهار دانش»؛ خجسته باد❇️✍️دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/💚روز نخست«مهر ماه»؛ پس از تابستان گرم؛از راه رسید. 💚روز نخست مهر؛ بر …