چاپ مطلب چاپ مطلب

دکتر مطالبی, مشاور کمیسیون توسعه پایدار شهر رشت مطرح کرد : در بررسی طرح‌های پیشنهادی به شورا لازم است حتما به شیوه و روش پژوهشی توجه ویژه نمود

دکتر مطالبی, مشاور کمیسیون توسعه پایدار شهر رشت مطرح کرد :
در بررسی طرح‌های پیشنهادی به شورا لازم است حتما به شیوه و روش پژوهشی توجه ویژه نمود.

اختصاصی همای گیلان- دکتر مطالبی در جلسه این هفته کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت مطرح کرد:
وقتی صحبت از برنامه های عملیاتی راهبردی برای شهر رشت میشود، باید به ایندکس ها و چک لیست ها برای پایش مستمر و ارزیابی درست از وضع موجود و به هنگام سازی داده در جهت بهبود شهر و ارایه نقشه پیشنهادی مبتنی بر راهکارهای اثربخش و افزایش رضایتمندی رشتوندان در اولویت باشد و حرکت نمود ، نه اینکه در پشت یک برند و مرکز دانش به واسطه جایگاه آن هر طرح و برنامه ایی را که بصورت کلیات و تازه بر مبنای هیچ مدل والگویی از پژوهش است ارایه دهند و ما بخواهیم تایید کنیم این یعنی هدر رفت سرمایه و بودجه عمومی شهر.

عماد مطالبی اضافه کرد: ما باید پاسخگوی شهروندان باشیم؛ چون شهر امانتی است در دست مدیران و مسئولان شهری.
مشاور کمیسیون توسعه پایدار شهری رشت تاکید کرد: ثروت و امکانات شهر باید برای صاحبان اصلی آن یعنی رشتوندان کار گرفته شود و ما در جایگاه مدیریت شهری باید زیست پذیری و رضایت شهروندی را در قالب یک شهر سالم و رو به رشد تقدیم شهروندان کنیم.

عماد مطالبی هم اکنون با تحصیلات دکترای برنامه ریزی شهری و تخصص در آمایش شهری, مشاور کمیسیون توسعه پایدار و مشاور کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت میباشد.

About نسرین عشقی

Check Also

مشاور کمیسیون های توسعه پایدار شهری و بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت:  قدر پتانسیل‌های  شهر خود را بدانیم. می‌توان به  زرجوب و گوهررودمان حیات دوباره بخشید و زیست پذیری را در حوزه آبی شهر فراهم آورد

مشاور کمیسیون های توسعه پایدار شهری و بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت:  قدر …