Tag Archives: مهر،سال تحصیلی

❇️آغاز«بهار دانش»؛ خجسته باد❇️✍️دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/💚روز نخست«مهر ماه»؛ پس از تابستان گرم؛از راه رسید. 💚روز نخست مهر؛ بر دبستانی ها،دبیرستانی ها، دانشگاهی ها،آموزگاران، دبیران و استادان،خجسته باد• 🌿راهی که از«سپیده دم تاریخ»،آمده و کامروایی ها و ناکامی هایی؛را،با خود داشته است• 💚درود بر آموزگاران،دبیران و استادانی که«آسوده»یا در«سختی»؛زیسته اند. 💚درود بر دانش آموزان …

Read More »