شرکت توزیع برق استان گیلان اعلام کرد: شهروندان می توانند جدول مدیریت اضطراری بار یا احتمال خاموشی با برنامه را از امروز ۱۶ تیر در سایت این شرکت به آدرس www.gilanpdc.irمشاهده کنند.

همای گیلان، شرکت توزیع برق استان گیلان اعلام کرد: شهروندان می توانند جدول مدیریت اضطراری بار یا احتمال خاموشی با برنامه را از امروز ۱۶ تیر در سایت این شرکت به آدرس www.gilanpdc.irمشاهده کنند.

شهروندان می توانند برای کسب آگاهی بیشتر از جدول زمانبندی خاموشی ها احتمالی برق با شماره ۳۳۶۶۵۰۰۰ تماس بگیرند.

جدول گروه بندی فیدرهای فشار متوسط طرح مدیریت اضطراری بار شرکت توزیع برق گیلان در تابستان سال ۱۳۹۷- جدول روز یکشنبه مورخ ۱۷-۴-۹۷

زمانبندی گروه ها