چاپ مطلب چاپ مطلب

یاله خدا نام ن
ن والقلم ومایسطرون
قسم به قلم وانچه از او نگاشته می شود
?قلم تابنده ترین نور در پهنه تاریخ بشری ست
?قلم زیباترین اختراع بشریت برای ماندگاری ست
✏️قلم عزیزین ابزار رهنماگر بشر برای رستگاریست

?قلم رسالت دارترین اسلحه ای ست که بجای خون قطرات جوهر در اوراق می ریزد تا مسطور شده ودر مجمع اوراق یعنی کتاب بیادگار. بماند
?قلم دونوع است وقلم بدست هم همچنین
قلم دردکاه ورسالت مند در دست انسان اندیشه مند
قلم درد زا و ویرانگر در دست بظاهر انسان ولی در اندیشه ددمنش و طغیانگر

?قلم، نوربخش است وزداینده گرد وغبار جهالت از جامعه بشری
?قلم، دلیل وبرهان وهدایتگر خفتگان در ودای تاریکی و ظلمانی
?قلم، بنیان کن ظلم وستم وبنا نهنده عمارت وکاخ شادمانی ونورانی
?قلم، افسونگر ی ست که محسودان به بلند مرتبگی جامعه را به سحر خود در می اورد
☘قلم ،شالوده سست وبی بنیان تهی مغزان را به دریای خروشان می ریزد
?قلم ،رسوا کننده استیلا جویان منفعت طلب و خودخواهان است
?قلم ، زایش حق است و فرومایش باطل
?قلم، مکسر رنج است و مکثر مسروریت
?قلم، نگارنده اندرون پر غوغاست و
پوشانده التهاب واضطرار برون
?قلم ،نمود زبان بریده است و تابش افکار
?قلم،بپا دارنده خصایص انسانی و زایل کننده غرور مغرورین
?قلم ، فریاد عشق به همنوع و وطن است و شتابانده راحل به ره حق وحقیقت
?قلم ،میزان سنجش رشد جامعه و محور اعتدال
?قلم،کوبنده افراط است و رسواکننده تفریط
و…
نیش قلم برانتر از شمشیر است
???روز قلم???
بر قلمداران دردمند و اندیشه داران قلم دار
مبارک باد
ترواش قلمتان مانا
جانتان در سلامت
روح تان در آرامش
قلب تان پر تپش
نامتان همردیف قلم
زبانتان گویا
عشق تان مستدام
ودل تان گرم به اهتمام
وصحت وسلامتی تان قرین روزگاران
قلم تان روان با دستان نا لرزان
????????
ارادتمند، قلم داران عاشق
و علمداران رهایی از جهل وجهالت
?آیت الله رجبی اسکستانی?
چهاردهم تیرماه یکهزار وسیصد نود وهفت /رشت

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با معاونت دانش و پژوهش سپاه قدس گیلان

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با معاونت دانش و پژوهش سپاه …