مقاله

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه هفته رشت ۱۴۰۲  طرحی از مونا زره پوش و فاطمه افضلی دبیر برگزاری جشنواره: محمدرسول محمدپور نام شرکت کننده:  نسرین عشقی –  آذر ماه ۱۴۰۲ رها (رشد هوشمند انسان محور مبتنی بر توسعه پایدار شهری) …

Read More »

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا

بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا امیرحسین ابراهیمی تحلیلگر مسائل بین الملل   سال ۲۰۲۳ رو به پایان است و بن بست نسلی کلیسا در اتحادیه اروپا همچنان یک موضوع غیرقابل حل برای نهاد دین در کشورهای اروپایی محسوب میشود. مطالعات اخیر نشان میدهد که تعصبات و سخت گیری …

Read More »

#اختصاصی_همای_خبر زرشک کوهی (مَلیسک) بخورید تا سالم تر بمانید

#اختصاصی_همای_خبر   زرشک کوهی و یا مَلیسک بخورید تا سالم بمانید   پاییز که از راه می‌رسد فصل یکی از خوشمزه های خودروی کوهستانی تمام می‌شود زرشک کوهی که اصطلاحا بومیان به آن مَلیسک نیز می‌گویند، گیاهی که ظاهرا در قدیم از برگ و ریشه آن برای طب سنتی استفاده …

Read More »

ابریشم نماد اقتصاد گیلان: خوب که بنگریم که ادوار گذشته نه چندان دور تا به امروز ابریشم جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد غالب در گیلان لنگرود داشت

به نام خداوند بخشنده و مهربان   ابریشم نماد اقتصاد گیلان:   خوب که بنگریم که ادوار گذشته نه چندان دور تا به امروز ابریشم جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد غالب در گیلان لنگرود داشت.   اما امروز مناطق مهمی چون شهرستان لنگرود و شهر شلمان که مهد ابریشم بوده ، …

Read More »

نقش مدیران در مدیریت شهری:  مدیریت شهری در قوانین شهرسازی کاملاً وابسته به یک فرایند و ارتباط عمیق بین مدیریت شهر با سایر ارکان مدیریت شهری است

به نام خداوند بخشنده و مهربان   نقش مدیران در مدیریت شهری: مدیریت شهری در قوانین شهرسازی کاملاً وابسته به یک فرایند و ارتباط عمیق بین مدیریت شهر با سایر ارکان مدیریت شهری است.   به طور مثال : با یک مصداق واقعی درست می‌توان به صورت پایلوت و نمونه …

Read More »

          طرح شهرسازی ساحلی: بیش از یک قرن است ، که به طور جدی این طرح برنامه‌ ریزی و مدیریت راهبردی کشورهایی که دارای ساحل دریا هستند ، قرار و اجرا و حتی در حال اجرا می‌باشند

به نام خداوند بخشنده و مهربان   طرح شهرسازی ساحلی:   بیش از یک قرن است ، که به طور جدی این طرح برنامه‌ ریزی و مدیریت راهبردی کشورهایی که دارای ساحل دریا هستند ، قرار و اجرا و حتی در حال اجرا می‌باشند.   قبل از اینکه کشورهای صنعتی …

Read More »

تاریخ شکل شهر :ضرورت و اهمیت تاریخ می‌تواند به زندگی امروز و آینده شهر تاثیر بسزایی داشته باشد .

به نام خداوند بخشنده و مهربان   تاریخ شکل شهر :   ضرورت و اهمیت تاریخ می‌تواند به زندگی امروز و آینده شهر تاثیر بسزایی داشته باشد .   .تاریخ از خود رد پای فراوانی دارد.   به ویژه در مناطق شمالی ایران که محل تاخت و تاز کشورهای همسایه …

Read More »

نقش محصولات کشاورزی در توسعه اقتصاد شهر : خوب که بنگریم از ۱۰ هزار سال پیش، یعنی از ابتدای تمدن اولیه بشری اقتصاد با محوری در حال تداوم است

به نام خداوند بخشنده و مهربان   نقش محصولات کشاورزی در توسعه اقتصاد شهر : خوب که بنگریم از ۱۰ هزار سال پیش، یعنی از ابتدای تمدن اولیه بشری اقتصاد با محوری در حال تداوم است.   در کشورهای صنعتی بعد از انقلاب صنعتی در اروپا برای توسعه اقتصاد به …

Read More »