Tag Archives: آرامش  خانواده

سبک زندگی فاطمه زهرا (س)= آرامش  خانواده /فرهادپردخته

اختصاصی همای گیلان، فاطمه زهرا(س) دختر پیامبر اکرم، سیمای پرفروغ ایمان، نمونه روشن تقوا، و اسوه تمام ‏عیار زن مسلمان است . در زمانه ای که پوچی و بی‌هویتی کم کم و تهاجم فرهنگی پایه‌های خانواده‌ها  را دچار تزلزل کرده است، سبک زندگی فاطمی (س)تاثیرگذارترین الگو است تا درس بگیریم …

Read More »