Tag Archives: آسیمیلاسیون

“شبیه سازی (آسیمیلاسیون)انسانها در فضای افسانه ای ارتباطات مجازی”/جلال میرزااقایی

اختصاصی همای گیلان: به موازات تکامل بشریت از روز رستاخیز خلقت و دست آورد های نوین در حفط حقوق اجتمایی و سیاسی ، سرشتی و ذاتی نا همگون و با رخنه و ورود در این راهپیمایی تاریخی و تکامل تدریجی ،موجودیت بسامان و هنجار فطری بشر را هدف و آنرا …

Read More »