Tag Archives: استعفای وزرای اقتصادی مرتبط باتوزیع سبد کالا!

استعفای وزرای اقتصادی مرتبط باتوزیع سبد کالا!

سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض‌های گسترده مردمی به نحوه توزیع سبدکالا در کشور، تصریح کرد: دامنه اعتراضات به نحوه توزیع سبد کالا به درون دولت هم کشیده شده است و شنیده ها از استعفای برخی وزرای مرتبط با بحث سبد کالا …

Read More »