Tag Archives: انتخاب شهردار رشت، چهار گزینه نهایی شهرداری رشت، شهردار رشت، شورای ششم شهر رشت

حسین مرادی و رضا طاهری دو‌ کاندیدا از مجموع چهار کاندیدای راه یافته به مرحله نهایی احراز پُست شهردار رشت ، با حضور در ساختمان شورای رشت به ارائه برنامه هایشان پرداختند

 ارائه برنامه توسط حسین مرادی و رضا طاهری دو کاندیدای احراز پُست شهردار رشت حسین مرادی و رضا طاهری دو‌ کاندیدا از مجموع چهار کاندیدای راه یافته به مرحله نهایی احراز پُست شهردار رشت ، با حضور در ساختمان شورای رشت به ارائه برنامه هایشان پرداختند. ثبت رشت با هفت …

Read More »