Tag Archives: بیشکک – تهران

سقوط در سکوت/ علی حازمی لنگرودی نجات یافته سقوط هواپیما سال ٢٠٠٨ پرواز آسمان بیشکک- تهران

اختصاصی همای گیلان،چشمانم به گوشه ای دوخته میشود و ساعتها به بازسازی صحنه ای مشغول میشوم که شاید اصلا ارزش بازسازی و نیاز به این همه وقت و انرژی و دردسر را نداشته باشد. سکوتی مرگباردرکنجی ازخانه که هر بیننده ای را مجاب میکند که با بیماری روانی روبروست که …

Read More »