Tag Archives: تحت تکفل

از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم؛ بیمه شدگان می توانند والدین واجد شرایط خود را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهند

یکی از گروههایی که می توانند تحت تکفل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند والدین آنها هستند. همای گیلان، بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این سازمان، می بایست حداقل سن پدر ۶٠سال تمام و مادر ۵۵ …

Read More »