Tag Archives: جمع آوری میله هایBRT رشت

مقادیر قابل توجهی از بودجه شهرداری ها صرف بی تدبیری می گردد، جمع آوری میله هایBRT رشت و میدان بصیرت لاهیجان نمونه ی کامل بی تدبیری هاست/به قلم مدیرمسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان: شهرداری یک نهاد عمومی است که هزینه آن مستقیما از سوی مردم تامین می شود و مردم همواره حساسیت های زیادی در انتخاب شهرداران و اقدامات انجام گرفته از سوی شهرداری دارند . در این بین ٬بدلیل نبود قوانین مشخص در شهرداری و یا وجود بسیاری از …

Read More »