Tag Archives: جهانگیری حذف وزیر نفت از کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرد

جهانگیری حذف وزیر نفت از کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرد

همای گیلان: معاون اول رئیس جمهور حذف وزیر نفت از ترکیب کمیسیون اقتصادی هیأت دولت را ابلاغ کرد.  در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به استناد اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزیر نفت از ترکیب کمیسیون اقتصاد …

Read More »