Tag Archives: جیوه قرمز،چرخ خیاطی قدیمی

هر کیلوگرم بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار دلار جیوه قرمز چیست ؟ | داستان قیمت‌های نجومی چرخ خیاطی‌های قدیمی!

جیوه قرمز توسط بسیاری از مفسران توصیف شده است و ماهیت دقیق مکانیسم کاری فرضی آن در بین این توصیف‌ها بسیار متفاوت است. با این حال، به طور کلی، به نظر می‌رسد که هیچ یک از این توضیحات از نظر علمی یا تاریخی قابل پشتیبانی و تایید نیستند. همای خبر …

Read More »