Tag Archives: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی رشت: پرهیز از نگاه سلیقه ای به پروژه ها در بودجه سال ۹۷ شهرداری رشت

رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت گفت: از نگاه سلیقه ای نسبت به پروژه های عمرانی در بودجه سال ۹۷ شهرداری رشت باید خودداری شود. همای گیلان، به گزارش روابط عمومی شورا رضا رسولی افزود: جزئیات بودجه شهرداری در کمیسیون های تخصصی شورا بررسی می شود و کمیسیون …

Read More »